Gewaarborgd inkomen

KBC-Gewaarborgd Inkomen


 • Uitkering bij arbeidsongeschiktheid
 • Voor alle zelfstandigen, mét of zonder vennootschap
 • Premies zijn aftrekbaar als beroepskosten
 • Wereldwijd geldig

 

Maak een afspraak

Wat is een gewaarborgd inkomen?

Als zelfstandige heb je geen ziektedagen. Wat doe je dan als je ziek wordt of arbeidsongeschikt bent na een ongeval? Hoe overbrug je die periode zonder inkomen? 

De oplossing is een gewaarborgd inkomen. Zo krijg je een uitkering om je financieel te ondersteunen terwijl je niet kunt werken. Ook als je al financiële steun krijgt van je ziekenfonds. Dat geeft je de tijd om te herstellen. Je uitkering blijft lopen zolang je arbeidsongeschiktheid duurt.

Hoe ziet jouw gewaarborgd inkomen eruit?

Een gewaarborgd inkomen is niet voor elke zelfstandige hetzelfde. Hoe jouw verzekering eruitziet hangt af van je ondernemingsvorm – eenmanszaak of vennootschap – en je persoonlijke voorkeur.

Eigenrisicotermijn

Dit is de periode waarin je arbeidsongeschikt bent maar nog geen uitkering ontvangt. Heb je genoeg reserve om enkele maanden zelf te overbruggen? Dan kun je kiezen voor 1, 3, 6 of 12 maanden zonder uitkering. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe lager je premie.

Indexering

Wil je een uitkering en premie die meestijgen met de inflatie of betaal je liever een vast bedrag? Je kunt kiezen om je uitkering en premie te laten indexeren of gelijk te houden.


Duur

Je gewaarborgd inkomen loopt maximaal tot de wettelijke pensioenleeftijd. Je kunt die uiteraard ook vroeger opzeggen. Dan zetten we je verzekering stop, ten vroegste 1 maand na je opzegging en ten laatste op de vervaldag van je premie.

Eigenrisicotermijn

Dit is de periode waarin je arbeidsongeschikt bent maar nog geen uitkering ontvangt.
Heb je genoeg reserve om enkele maanden zelf te overbruggen? Dan kun je kiezen voor 1, 3, 6 of 12 maanden zonder uitkering. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe lager je premie.

Indexering

Wil je een uitkering en premie die meestijgen met de inflatie of betaal je liever een vast bedrag?
Je kunt kiezen om je uitkering en premie te laten indexeren of gelijk te houden.


Duur

Je gewaarborgd inkomen loopt maximaal tot de wettelijke pensioenleeftijd. Je kunt die uiteraard ook vroeger opzeggen. Dan zetten we je verzekering stop, ten vroegste 1 maand na je opzegging en ten laatste op de vervaldag van je premie.

Welke voorwaarden passen bij jouw situatie? Bespreek het zeker samen met je verzekeringsagent.

Maak een afspraak

Wel verzekerd

 • Arbeidsongeschiktheid of invaliditeit door een verzekerde ziekte of ongeval
 • Een psychische aandoening uit de lijst met waarborgen
 • Je gewaarborgd inkomen geldt overal ter wereld

Niet verzekerd

Arbeidsongeschiktheid door onder andere
 

 • Een bestaande ziekte of een eerder ongeval
 • Een poging tot zelfmoord
 • Opzet
 • Overmatig alcohol- of druggebruik

Wil je een overzicht van alle waarborgen en uitsluitingen? Vraag ernaar bij je agent.

Meer weten over je gewaarborgd inkomen?

Tijdens je arbeidsongeschiktheid vallen de kosten van je premie weg. Dat kan op 2 manieren:
 

 • Je betaalt je premie, maar KBC stort ze terug
 • We zetten je premiebetalingen stop

Begin je na een periode van arbeidsongeschiktheid opnieuw te werken maar herval je binnen de 3 maanden? Dan krijg je meteen je uitkering, ongeacht je eigenrisicotermijn. De enige voorwaarde is dat de oorzaak van je herval dezelfde is als bij je eerdere arbeidsongeschiktheid.

Voorbeeld: 
Je hebt een eigenrisicotermijn van 1 maand maar bent enkele maanden arbeidsongeschikt door rugproblemen na een ongeval. Je ontvangt dus een uitkering. Als je terug begint te werken en binnen de 3 maanden hervalt door dezelfde rugproblemen, krijg je meteen je uitkering. Je hoeft niet opnieuw 1 maand te wachten.

Je kunt je premie als beroepskosten van je belastingen aftrekken. Je betaalt er wel een verzekeringsbelasting van 9,25% op. Je uitkering wordt belast als vervangingsinkomen of als pensioen.

De fiscale behandeling van je uitkering en je premie hangt af van je individuele situatie en kan altijd wijzigen.

Soms gaat de financiële impact van arbeidsongeschiktheid verder dan het verlies van je beroepsinkomen. Denk maar aan
 

 • Vaste kosten die blijven doorlopen
 • De afbetaling van leningen
 • De daling van omzet en winst tijdens je afwezigheid

Ook voor die situaties kun je verzekeringen afsluiten bij KBC. Maak een afspraak met je agent voor een verzekeringspakket op maat.

Het ‘recht om vergeten te worden’ betekent dat een verzekeraar bij een aanvraag van of een aansluiting bij een verzekering gewaarborgd inkomen in bepaalde gevallen geen rekening mag houden met kankers.

Een van de voorwaarden is wel dat je alle aandoeningen waaraan je geleden hebt of waaraan je lijdt correct vermeldt in de medische vragenlijst.

Meer informatie over de voorwaarden voor het ‘recht om vergeten te worden’ vind je op de website van Assuralia.

Maak een afspraak

Goed om te weten

 • KBC-Gewaarborgd Inkomen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
 • De verzekering geldt tot aan je pensioenleeftijd. Je kunt het contract elk jaar opzeggen.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.

Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
Voor een offerte van KBC-Gewaarborgd Inkomen en een berekening van je premie kun je terecht bij je expert Verzekeren.
KBC-Gewaarborgd Inkomen is een product van KBC Verzekeringen NV - Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven - België
BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van de KBC-groep

Maak een afspraak