Werkkapitaal

Werkkapitaal

Heb je een vraag over de impact van corona op jouw financiële situatie? Stuur dan gerust een mail naar: corona@kbc.be of bel ons op 02 448 02 44.

Kredieten voor werkkapitaal

Vergelijk onze kredieten om je werkkapitaal te financieren

 • Zuurstof voor je onderneming
 • Eigen liquide middelen vrijhouden
 • Volledig digitaal beheer

Business Budgetfaciliteit

 • Vang kleine onvoorziene kosten op
 • Ga tijdelijk tot 5.000 euro onder nul
 • Rente fiscaal aftrekbaar

Kaskrediet

 • Vang tijdelijke liquiditeitstekorten op
 • Betaal je leveranciers contant
 • Geef je klanten betalingsuitstel

Vaste Voorschotten

 • Speel in op grote exploitatiebehoeften
 • Bepaal zelf het bedrag en de looptijd
 • Enkel rente op opgenomen bedrag

Voorafbetalingsplan belastingen

 • Vergeet nooit meer voorafbetalingen
 • Financiering fiscaal aftrekbaar
 • Sluit online af

Kasplanningskrediet

 • Hou je cashflow op peil
 • Spreid de kost van vakantiegelden en eindejaarspremies
 • Vaste, fiscaal aftrekbare rente

Info & tips

Hoe je kredietaanvraag voorbereiden?

Hoe bekijkt een kredietbeslisser mijn aanvraag tot krediet?

Hoe je krediet of vast voorschot digitaal opnemen?

Welke zakelijke waarborgen bestaan er?

Hoe krijg ik meer inzicht in mijn werkkapitaal?

Wat is een leverancierskrediet?

Wat is klantenkrediet?

Kan ik de betaling van vakantiegeld en eindejaarspremies spreiden?

Wanneer is een kaskrediet interessant?

Welke rentevoet kan ik krijgen?

Hoe verloopt een kredietaanvraag?

Kan ik mijn lening vervroegd beëindigen?