KBC-Kaskrediet

 • Vang snel je financieringsbehoeften op en geef je onderneming ademruimte
 • Betaal je leveranciers contant en geef tegelijk je klanten betalingsuitstel
 • Beheer je KBC-Kaskrediet online
Vraag nu snel je krediet aan

Wat is een KBC-Kaskrediet?

Het KBC-Kaskrediet is een snelle en eenvoudige formule om de periode te overbruggen waarin je uitgaven moet doen als de inkomsten nog niet op je rekening staan. Dit exploitatiekrediet biedt dus een oplossing voor tijdelijke liquiditeitstekorten.

Je kunt met het KBC-Kaskrediet tot een afgesproken bedrag onder nul gaan op je KBC-zichtrekening. Je neemt het krediet op door via je rekening betalingen te doen tot het vooraf afgesproken plafond. De inkomsten die je ontvangt op je rekening zuiveren het krediet weer aan.

Deze vorm van werkkapitaalfinanciering geeft je onderneming extra ademruimte en bijkomende commerciële troeven. Zo kun je je klanten betalingsuitstel aanbieden of over leverancierskorting onderhandelen. Je kunt ook gemakkelijk je voorraden en onvoorziene uitgaven financieren.

Hoeveel kun je lenen met het KBC-Kaskrediet?

Op basis van je financiële planning en exploitatienoden bepaal je samen met je KBC-relatiebeheerder de limiet voor het KBC-Kaskrediet. Zodra KBC dat plafond aan je KBC-zichtrekening toegekend heeft, kun je het exploitatiekrediet gebruiken.

Voordelen en kenmerken KBC-Kaskrediet

 • Rente
  Je betaalt alleen rente voor de periode waarin je geld van het krediet opneemt. De rente is fiscaal aftrekbaar.
 • Flexibel
  Heb je even meer budgettaire ruimte nodig dan anders? Dan passen we het plafond op je rekening tijdelijk aan.  Bovendien kies je zelf wanneer, hoe vaak en voor welke periode je geld opneemt.
 • Geen administratie zodra het krediet loopt
  Opname en aanzuivering van dit krediet vergen geen enkele administratie. Je hoeft bijvoorbeeld geen investeringsbewijzen voor te leggen.
 • Commerciële troeven voor je zaak
  Als je je leveranciers contant betaalt, krijg je van hen vaak korting. Het kaskrediet biedt je die mogelijkheid. Wil jeleverancierskrediet als extra troef uitspelen bij je klanten? Ook dat kan.
 • Digitaal beheren
  Via je digitale KBC-toepassingen KBC Touch en KBC-Online for Business kun je je KBC-Kaskrediet digitaal tekenen, opvolgen en beheren. In KBC Touch kun ook zelf een nieuw krediet aanvragen. Meer info over zakelijke kredieten in KBC Touch.

Je gezin financieel beschermen met de KBC-Kwijtschelding schuld

Dankzij de verzekering KBC-Kwijtschelding schuld betaalt KBC Verzekeringen bij overlijden het negatieve saldo van je KBC-zichtrekening waaraan het krediet gekoppeld is terug. Zo is je gezin financieel beschermd als je overlijdt tijdens de looptijd van het kaskrediet. Sluit je een kaskrediet af voor je vennootschap? In dat geval is je vennootschap beschermd.

Wat dekt de verzekering?

De verzekering omvat een overlijdensdekking voor maximaal 3 personen, niet ouder dan 55 jaar bij aanvang van het krediet.

De verzekering dekt tegoeden tot 100.000 euro.

De KBC-Kwijtschelding schuld volgt de terugbetaling van de lening, zo ben je nooit over- of onderverzekerd.

Wat dekt de verzekering niet?

Zoals bij elke verzekering zijn er ook hier uitsluitingen, onder andere:

 • overlijden van de verzekerde door zelfdoding tijdens het eerste jaar van aansluiting bij de verzekering,
 • overlijden van de verzekerde binnen het jaar na zijn aansluiting door een ernstige aandoening (vermeld in de algemene voorwaarden) waarvoor de verzekerde in behandeling was bij zijn aansluiting.

Wat je nog moet weten?

 • De verzekering Kwijtschelding Schuld is een overlijdensverzekering onder het stelsel van de tak 21-levensverzekering.
 • Op het verzekeringsproduct KBC-Kwijtschelding schuld is het Belgische recht van toepassing.
 • Het einde van het kaskrediet betekent het einde van de dekking ten aanzien van alle verzekerden. Het bereiken van de leeftijd van 65 jaar betekent enkel het einde van de dekking in hoofde van de betrokken verzekerde. Als er andere verzekerden zijn, loopt de dekking uiteraard nog voort.
 • Je KBC-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.aswww.ombudsman.as
 • Je behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor een offerte van het KBC-Kaskrediet en KBC-Kwijtschelding schuld kun je terecht op onze website of bij je KBC-bankkantoor.

Krediet aanvragen?

Vraag je kaskrediet vandaag nog aan

* Voor alle zakelijke kredieten tot 150.000 euro valt de beslissing binnen de 24 uur na het indienen van je aanvraag of je afspraak, op voorwaarde dat het kredietdossier volledig is.

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche.