Vaste Voorschotten

Kortetermijnvoorschotten worden op je zichtrekening gestort

Vaste Voorschotten

Kortetermijnvoorschotten worden op je zichtrekening gestort

Speel snel in op de financieringsbehoeften van je zaak

Na de storting van een vast voorschot op je zakelijke rekening is het bedrag flexibel te gebruiken ter financiering van de exploitatie van je onderneming.

Zekerheid over de te betalen rente op het opgenomen bedrag

Aangezien de rente vooraf bij de opname wordt bepaald, weet je precies wat er terugbetaald moet worden.

Opnemen en tekenen kun je online

Je vaste voorschotten registreren en opnemen (vanaf 25.000 euro) kan met KBC-Online for Business of KBC Touch.

Wat is een vast voorschot?

vast voorschot

Voor de financiering van je commerciële activiteiten waarvan je het bedrag en de duur van de kredietbehoefte vooraf goed kunt inschatten, vul je het KBC-Kaskrediet aan met opnemingen van 'vaste voorschotten'. Met vaste voorschotten financier je grotere exploitatienoden op korte termijn.

Je gebruikt dit exploitatiekrediet door via je rekening betalingen te doen met de vaste voorschotten die KBC op je zichtrekening stort wanneer je ze nodig hebt. Je kunt op elk moment, tot het kredietplafond, één of meerdere vaste voorschotten opnemen. Aan het einde van de periode van de opneming van het vaste voorschot debiteert KBC je zichtrekening met het bedrag en de verschuldigde rente.

De voordelen

  • Je kunt snel en eenvoudig wisselende kapitaalbehoeften opvangen.
  • De kredietlijn biedt je veel flexibiliteit, zowel qua bedrag als bij de looptijd van de opnemingen. Je betaalt een marge op de Euribor (Euro Interbank Offered Rate) en je kiest zelf de frequentie waarmee we de marge van het vast voorschot herzien.
  • De rente en kosten zijn fiscaal aftrekbaar.
  • Het is mogelijk om de limiet van de kredietlijn te laten variëren per seizoen.
 

Nieuw:   Neem je vast voorschot vanaf nu digitaal op en beheer het waar en wanneer je wilt:

  • Vaste voorschotten digitaal opnemen via KBC Touch: In KBC Touch doe je dit via de knop ‘Opnemen vast voorschot’. Die vind je op het overzichtsscherm van je zakelijke kredieten of bij de details van de kredietlijn. Het gewenste bedrag en de opnemingsperiode invullen en digitaal tekenen volstaan om de opneming van het vaste voorschot te voltooien. Meer weten over KBC Touch
  • Vaste voorschotten opnemen via KBC-Online for Business: In KBC-Online for Business klik je via de transactie ‘Kredieten’ verder door naar ‘Opnemen vast voorschot’. Je kiest het kredietdossier en de kredietlijn waarvoor je een opneming wilt registreren. Nadat je het gewenste bedrag en de opnemingsperiode hebt ingevuld, moet je nog digitaal ondertekenen om de opneming van het vaste voorschot te voltooien. Meer weten over KBC-Online for Business.

Het bedrag

Op basis van je financiële planning en exploitatienoden bepaal je samen met je KBC-relatiebeheerder de limiet van de exploitatiekredietlijn. Zodra KBC de kredietlijn aan je zakelijke KBC-rekening toegekend heeft, kun je het exploitatiekrediet zelf opnemen onder de vorm van vaste voorschotten op korte termijn. Dat kan online (snel en makkelijk via KBC Touch of KBC-Online for Business of via je KBC-Bankkantoor). Het minimumbedrag hangt af van hoe je je vaste voorschotten graag beheert.

Kies je ervoor om zelf digitaal je vaste voorschotten op te nemen in KBC Touch of KBC-Online for Business? Dan bedraagt het opnamebedrag minimaal 25.000 euro. Neem je je vaste voorschotten op in het kantoor, dan is het bedrag van het exploitatiekrediet minimaal 50.000 euro. Binnen die limiet neem je één of meerdere vaste voorschotten op voor een korte termijn (minimaal 14 dagen en maximaal 1 jaar). Het minimale opnamebedrag is ook 50.000 euro.

De rente

Bij de registratie van je exploitatiekredietlijn leggen we het tarief vast voor een vooraf afgesproken periode. De rentevoet van een opneming van het vaste voorschot is gebaseerd op de Euribor, verhoogd met een marge die gegarandeerd wordt tot aan de contractuele margeherzieningsdatum. Je hebt zekerheid over de rente die je op de vervaldag van het vast voorschot betaalt. Je betaalt alleen rente op het opgenomen bedrag.

Vertel ons waarvoor je wilt lenen en vul je persoonlijke gegevens in.
Je ziet meteen welke documenten je moet kunnen voorleggen.
We contacteren je om een afspraak vast te leggen.

* Voor alle zakelijke kredieten tot 150.000 euro valt de beslissing binnen de 24 uur na je afspraak, op voorwaarde dat het kredietdossier volledig is.

Extra info

  • Productfiche KBC-Vaste Voorschotten

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Ook interessant

Kaskrediet

Kaskrediet

Tijdelijk in het rood gaan zonder zorgen. Met het KBC-Kaskrediet overbrug je de periode tussen uitgaven en inkomsten van je zaak.

Investeringskrediet

Investeringskrediet

Met het investeringskrediet kun je als zelfstandige geld lenen voor grote aankopen, zoals gebouwen, machines of inrichting.

Het kasplanningskrediet

Het kasplanningskrediet

Vakantiegeld of eindejaarspremie uitbetalen? Hou je liquiditeit op peil en kaskrediet vrij. Kies voor het KBC-Kasplanningskrediet van.

Voorafbetalingsplan voor je belastingen

Voorafbetalingsplan voor je belastingen

Vergeet nooit meer de voorafbetalingen van je belastingen met het KBC-Voorafbetalingsplan.