KBC-Exploitatiekrediet met Vaste Voorschotten

Kortetermijnvoorschotten worden op je zichtrekening gestort

KBC-Exploitatiekrediet met Vaste Voorschotten

Kortetermijnvoorschotten worden op je zichtrekening gestort

Speel snel in op de financieringsbehoeften van je zaak

Na de storting van een vast voorschot op je zakelijke rekening is het bedrag flexibel te gebruiken ter financiering van de exploitatie van je onderneming.

Zekerheid over de te betalen rente op het opgenomen bedrag

Aangezien de rente vooraf bij de opname wordt bepaald, weet je precies wat er terugbetaald moet worden.

Opnemen en tekenen kun je online

Je vaste voorschotten registreren en opnemen (vanaf 25.000 euro) kan met KBC-Online for Business of KBC Touch.

Wat is een vast voorschot?

vast voorschot

Voor de financiering van je commerciële activiteiten waarvan je het bedrag en de duur van de kredietbehoefte vooraf goed kunt inschatten, vul je het KBC-Kaskrediet aan met opnemingen van 'vaste voorschotten'. Met vaste voorschotten financier je grotere exploitatienoden op korte termijn.

Je gebruikt dit exploitatiekrediet door via je rekening betalingen te doen met de vaste voorschotten die KBC op je zichtrekening stort wanneer je ze nodig hebt. Je kunt op elk moment, tot het kredietplafond, één of meerdere vaste voorschotten opnemen. Aan het einde van de periode van de opneming van het vaste voorschot debiteert KBC je zichtrekening met het bedrag en de verschuldigde rente.

De voordelen

  • Je kunt snel en eenvoudig wisselende kapitaalbehoeften opvangen.
  • De kredietlijn biedt je veel flexibiliteit, zowel qua bedrag als bij de looptijd van de opnemingen. Je betaalt een marge op de Euribor (Euro Interbank Offered Rate).
  • De rente en kosten zijn fiscaal aftrekbaar.
  • Het is mogelijk om de limiet van de kredietlijn te laten variëren per seizoen.
 

Nieuw:   Neem je vast voorschot vanaf nu digitaal op en beheer het waar en wanneer je wilt:

  • Vaste voorschotten digitaal opnemen via KBC Touch: In KBC Touch doe je dit via de knop ‘Opnemen vast voorschot’. Die vind je op het overzichtsscherm van je zakelijke kredieten of bij de details van de kredietlijn. Het gewenste bedrag en de opnemingsperiode invullen en digitaal tekenen volstaan om de opneming van het vaste voorschot te voltooien. Meer weten over KBC Touch

Het bedrag

Op basis van je financiële planning en exploitatienoden bepaal je samen met je KBC-relatiebeheerder de limiet van de exploitatiekredietlijn.

Zodra KBC de kredietlijn aan je zakelijke KBC-rekening toegekend heeft, kun je het exploitatiekrediet zelf opnemen onder de vorm van vaste voorschotten op korte termijn. Dat kan online (snel en makkelijk via KBC Touch of het KBC Business Dashboard of via je KBC-Bankkantoor).

Het minimumbedrag en de minimum looptijd hangen af van hoe je je vaste voorschotten graag beheert.

  • Kies je ervoor om zelf digitaal je vaste voorschotten op te nemen in KBC Touch of het  KBC Business Dashboard? Dan bedraagt het opnamebedrag minimaal 25.000 euro en de minimum looptijd 7 dagen.
  • Neem je je vaste voorschotten op in het kantoor, dan is het bedrag van het exploitatiekrediet minimaal 50.000 euro. Binnen die limiet neem je één of meerdere vaste voorschotten op voor een korte termijn (minimaal 14 dagen en maximaal 1 jaar). Het minimale opnamebedrag is ook 50.000 euro.

De rente

Bij de registratie van je exploitatiekredietlijn leggen we het tarief vast. De rentevoet van een opneming van het vaste voorschot is gebaseerd op de Euribor, verhoogd met een marge die gegarandeerd wordt bij elke opneming.

Je hebt zekerheid over de rente die je op de vervaldag van het vast voorschot betaalt. Je betaalt alleen rente op het opgenomen bedrag.

Vertel ons waarvoor je wilt lenen en vul je persoonlijke gegevens in.
Je ziet meteen welke documenten je moet kunnen voorleggen.
We contacteren je om een afspraak vast te leggen.

* Voor alle zakelijke kredieten tot 150.000 euro valt de beslissing binnen de 24 uur na het indienen van je aanvraag of je afspraak, op voorwaarde dat het kredietdossier volledig is.

Extra info

Ook interessant

Hoe je KBC-Voorafbetalingsplan tekenen in KBC Touch?

Ontdek hoe je je KBC-Voorafbetalingsplan vanop afstand volledig digitaal ondertekend in KBC Touch. Makkelijk en supersnel.

Verzekering Kwijtschelding Schuld

Bescherm je gezin of vennootschap met een overlijdensdekking bij je zakelijk krediet.

Kaskrediet geeft zuurstof aan je onderneming

Elke onderneming heeft behoefte aan werkkapitaal omdat de tijdstippen waarop je je uitgaven doet en inkomsten ontvangt meestal niet samenvallen. Hoeveel werkkapitaal je nodig hebt, hangt af van de omloopsnelheid van je voorraden en de betalingstermijnen van je klanten en leveranciers.

Business Budgetfaciliteit

  • Extra financiële ademruimte
  • Rente fiscaal aftrekbaar
  • Vraag je geldreserve nu digitaal aan