KBC-Exploitatiekrediet met Vaste Voorschotten

Vanaf 25.000 euro
 • Gebruik je vast voorschot flexibel
 • Zekerheid over de te betalen rente op het opgenomen bedrag
 • Beheer je financieringsbehoeften volledig online
Simuleer je krediet

Wat is een vast voorschot?

Met een KBC-Exploitatiekrediet met Vaste Voorschotten, ook wel een Straight Loan genoemd, kun je op korte termijn inspelen op grotere exploitatiebehoeften van je zaak. Daarnaast kun je dit type krediet gebruiken als aanvulling op het KBC-Kaskrediet. Zo kun je je commerciële activiteiten financieren voor het deel waarvan je het bedrag en de duur van de kredietbehoefte vooraf goed kunt inschatten.

Alles over het KBC-Exploitatiekrediet met Vaste Voorschotten

Je kunt op elk moment, tot het kredietplafond, één of meerdere vaste voorschotten opnemen. KBC stort dan een bedrag op je zichtrekening waarmee je betalingen kunt uitvoeren. Aan het einde van de periode van de opneming van het vaste voorschot debiteert KBC je zichtrekening met het bedrag en de verschuldigde rente.

Met een vast voorschot of Straight Loan financier je op korte termijn tijdelijke liquiditeitsbehoeften. Je moet dus vooraf het bedrag dat je wilt ontlenen (= maximaal kredietplafond) en de looptijd van je krediet (= de datum waarop je zult terugbetalen) kunnen bepalen.

De limiet van je exploitatiekredietlijn bepaal je samen met je KBC-relatiebeheerder op basis van je financiële planning en exploitatienoden.

Zodra KBC de kredietlijn aan je zakelijke KBC-rekening toegekend heeft, kun je het exploitatiekrediet zelf opnemen onder de vorm van vaste voorschotten op korte termijn. Dat kan online via KBC Touch of het KBC Business Dashboard, of via je KBC-Bankkantoor.

Het minimumbedrag en de minimum looptijd van de exploitatiekredietlijn hangt af van hoe je je vaste voorschotten graag beheert. Kies je ervoor om zelf digitaal je vaste voorschotten op te nemen in KBC Touch of KBC Business Dashboard? Dan bedraagt het opnamebedrag minimaal 25.000 euro en de minimum looptijd 7 dagen.

 • Je kunt snel en eenvoudig wisselende kapitaalbehoeften opvangen.
 • De kredietlijn biedt je veel flexibiliteit, zowel qua bedrag als bij de looptijd van de opnemingen. Je betaalt een marge op de Euribor (Euro Interbank Offered Rate).
 • De rente en kosten zijn fiscaal aftrekbaar.
 • Het is mogelijk om de limiet van de kredietlijn te laten variëren per seizoen.

Bij de registratie van je exploitatiekredietlijn leggen we het tarief vast. De rentevoet van een opneming van het vaste voorschot is gebaseerd op de Euribor, verhoogd met een marge die gegarandeerd wordt bij elke opneming.

Je hebt zekerheid over de rente die je op de vervaldag van het vast voorschot betaalt. Je betaalt alleen rente op het opgenomen bedrag

Met een kaskrediet ga je voor een afgesproken bedrag onder nul op je rekening. Het krediet wordt automatisch terugbetaald met inkomsten die je op je rekening ontvangt. Je betaalt alleen rente voor de periode waarin je geld van het krediet opneemt. Meer weten? Vergelijk de verschillende oplossingen voor je werkkapitaal.

 • Kredietlijnprovisie
  Voor het ter beschikking stellen van de KBC-Exploitatiekredietlijn betaal je driemaandelijks een kredietlijnprovisie. Die provisie wordt berekend op het gemiddelde bedrag van de exploitatiekredietlijn (of op het hoogst opgenomen bedrag als dat hoger is).
 • Trekkingsrechten
  Voor elke opneming van een vast voorschot betaal je trekkingsrechten.
 • Dossierkosten
  Voor de opmaak van een kredietcontract betaal je eenmalig dossierkosten, afhankelijk van het kredietbedrag.
 • Beheerskosten
  De KBC-Exploitatiekredietlijn met vaste voorschotten maakt deel uit van een overkoepelende kredietopening. Je betaalt driemaandelijks een vast bedrag voor het beheer van deze kredietopening.
 • Nalatigheidsinteresten
  Als je op de vervaldag van een vast voorschot geen of onvoldoende provisie op je rekening hebt, rekenen we nalatigheidsinteresten aan op het achterstallige kapitaal.

Je kunt je vast voorschot digitaal aanvragen, tekenen, opvolgen en beheren via KBC Mobile, KBC Touch en KBC Business Dashboard. Of je kunt de hulp van Kate inschakelen. Je vindt Kate, je digitale assistent, rechtsboven in KBC Mobile. Vraag haar: ‘Ik wil een vast voorschot aanvragen’.

Voor alle zakelijke kredieten tot 150.000 euro valt de beslissing binnen de 24 uur na het indienen van je aanvraag of je afspraak, op voorwaarde dat het kredietdossier volledig is.

Zodra KBC de kredietlijn aan je zakelijke KBC-rekening toegekend heeft, kun je het exploitatiekrediet zelf opnemen onder de vorm van vaste voorschotten op korte termijn. Dat kan online via KBC Touch of het KBC Business Dashboard, of via je KBC-Bankkantoor.

Simuleer je krediet