POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen)

  • Gewaarborgd rendement
  • Fiscaal voordelig
  • Combineren met VAPZ
Maak een afspraak

Wat is een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)?

De POZ is een nieuwe mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen voor zelfstandigen zonder een vennootschap. Je bouwt hierdoor op een fiscaal voordelige manier een extra pensioenkapitaal op bovenop het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Wie kan een POZ afsluiten?

Het KBC-Life Pension Plan - POZ is enkel bedoeld voor zelfstandigen zonder een vennootschap. Die spaarmogelijkheid voor bijvoorbeeld zelfstandigen met een eenmanszaak of meewerkende echtgenoten zorgt ervoor dat je op een fiscaal aantrekkelijke manier een extra aanvullend pensioen kunt opbouwen.

Wat zijn de voordelen van het KBC-Life Pension Plan - POZ?

Je geniet een belastingvermindering van 30% op de premies die je betaalt wanneer je de 80%-regel niet overschrijdt. Je totale pensioenopbouw (wettelijk én aanvullend pensioen) mag daarvoor dus niet meer bedragen dan 80% van je inkomen. Voor de belastingvermindering wordt dat bedrag jaarlijks berekend in verhouding met je gemiddelde referentie-inkomen van de laatste drie jaren.

Je profiteert van een gunstige inkomstenbelasting van 10% bij de uitbetaling van het eindkapitaal naar aanleiding van overlijden of wettelijk pensioen.

Elke bijdrage levert een gegarandeerde interestopbrengst op, zodat je pensioenkapitaal steeds groter wordt.

Je opbrengst wordt eventueel jaarlijks verhoogd met een variabele, niet gegarandeerde, winstdeling. Die is afhankelijk van de ontwikkeling van de financiële markten en van de bedrijfsresultaten van KBC Verzekeringen.

Wil je je partner en kinderen beschermen wanneer je vroegtijdig komt te overlijden? Neem dan een aanvullende overlijdensdekking op in het KBC-Life Pension Plan - POZ. Zo ontvangen je nabestaanden het afgesproken kapitaal bij je overlijden.

Meer over het het KBC-Life Pension Plan - POZ

Als zelfstandig ondernemer doe je misschien al langer dan vandaag aan aanvullend pensioensparen met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Die oplossing heeft echter zijn grenzen omdat de bijdragen niet hoger mogen zijn dan een bepaalde drempel van het netto belastbare inkomen.

Dankzij de komst van de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen kun je extra sparen voor een aanvullend pensioen. Je collega’s in een vennootschap kunnen dat al langer door een Individuele Pensioentoezegging (IPT) af te sluiten. Dankzij de POZ genieten ook de zelfstandigen zonder een vennootschap van dit voordeel.

Het voordeel van een storting in een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen kan makkelijk dubbel zo groot zijn als in een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen. Haal dus eerst het maximale fiscale voordeel uit je VAPZ en vul nadien aan met het fiscale voordeel van de POZ.

Wijzig je polis naar ‘Fiscaal optimaal in functie van je inkomen’. Vanaf volgend jaar krijgen we jaarlijks je inkomen van de overheid, waardoor je geen fiscaal voordeel meer zult missen.

Informatie over duurzaamheid

Dit product promoot ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij. Het heeft  echter geen duurzame belegging als doelstelling. We streven er ook naar om de negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken door een verantwoord beleggingsbeleid. Meer info vind je in de productfiche.

Dit product kreeg het label 'Towards Sustainability' voor een periode van een jaar. Het label is ontwikkeld door Febelfin, de vereniging die de Belgische banksector vertegenwoordigt, en wordt elk jaar opnieuw geëvalueerd. Het is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Deze norm definieert een aantal minimumeisen waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel op productniveau als in het beleggingsproces. Meer info over het label vind je op www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm. De toekenning van dit label aan het product betekent niet dat het product beantwoordt aan je eigen doelstellingen voor duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Meer info over dit onderwerp vind je op www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Geïnteresseerd?

Ben je overtuigd of wil je weten hoe je een POZ combineert met een VAPZ of andere vorm van sparen voor een aanvullend pensioen? Laat je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op voor een vrijblijvend gesprek.

Maak een afspraak

Wat je nog moet weten

  • Het KBC-Life Pension Plan - POZ is een tak 21-levensverzekering met gewaarborgd rendement, waarbij het beleggingsrisico wordt gedragen door de verzekeraar.
  • Op het KBC-Life Pension Plan - POZ is het Belgische recht van toepassing.
  • De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Je tussenpersoon geeft je daarover graag advies op jouw maat.
  • Voor toekomstige stortingen kan de gegarandeerde interestvoet wijzigen. KBC Verzekeringen bepaalt tijdens de duur van het contract, op basis van de situatie op de financiële markten en/of van een wijziging van de wettelijke bepalingen, de interestvoet die van toepassing is op jouw stortingen. Als die intrestvoet wijzigt, zal KBC Verzekeringen je daarover informeren.
  • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Het KBC-Life Pension Plan - POZ is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB.

Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.

Een onderneming van de KBC Groep

Bereken je pensioenkloof

Bereken je pensioenkloof

Hoeveel extra pensioenkapitaal moet je sparen als ondernemer om je pensioenkloof te dichten?