Documentatie

KBC Bank & Verzekering

Documentatie

KBC Bank & Verzekering

Onze Algemene Bankvoorwaarden, juridische documenten en reglementen van onze producten vind je hier ter informatie. Je kunt ze online bekijken en downloaden. Natuurlijk liggen ze ook ter beschikking in je KBC-bankkantoor.

Algemeen

Gedragscode BVB

De Gedragscode BVB werd uitgewerkt in de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen, de organisatie die de banken en spaarbanken in België groepeert. Deze gedragscode bevat de regels die de banken en de spaarbanken volgen in hun relatie met de particuliere cliënten.

Lees de volledige gedragscode op de site van Febelfin.

Algemene Bankvoorwaarden

De Algemene Bankvoorwaarden vormen samen met de diverse bijzondere reglementen en de Tarievenfolder het raamcontract tussen KBC Bank en haar cliënten, waarin hun voornaamste wederzijdse rechten en verplichtingen worden samengevat.

Algemene Bankvoorwaarden vanaf 1 april 2021 

Bekijk de Algemene Bankvoorwaarden

Bekijk de voornaamste wijzigingen

Embargobeleid KBC Bank

KBC Bank moet voldoen aan de financiële embargo’s en handelsembargo’s die uitgevaardigd zijn door de Verenigde Naties (afdwingbaar in België), de Europese Unie en de Belgische wetgever, maar ook  aan embargo’s uitgevaardigd door de Verenigde Staten (OFAC).
Lees hier het embargobeleid van KBC Bank.

Info belangenconflictenbeleid

De Europese MiFID-richtlijn legt beleggingsondernemingen op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van hun belangenconflicten bij het verlenen van beleggingsdiensten. Het KB van 21 februari 2014 inzake de gedragsregels en de regels over het beheer van de belangenconflicten voert eenzelfde verplichting in voor verzekeringsondernemingen. In onderstaande publicaties vindt u meer informatie over hoe KBC Bank en KBC Verzekeringen dat beleid hebben ingevuld.

Verklaring Uiteindelijke begunstigden

Info Politiek Prominente Personen

Betalen

Rekeningen

Betaalkaarten

Cheques

Zelf bankieren

KBC Business Dashboard

Verzekeren

Polis speciale risico’s

Aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Social profit

Levens- en gezondheidsverzekeringen

Sparen en beleggen

Rekeningen

Bescherming van de belegger

Fiscaliteit

Brochures

Markten

Andere

Ook interessant

9 tips om geld in te zamelen voor je vereniging

Wil je geld inzamelen voor je vereniging? Ontdek ideeën voor je fondsenwerving.

KBC Keyman Comfort Plan

  • Fiscaal voordelig voor je vennootschap
  • Gekoppeld aan een woonkrediet dat je privé afsluit
  • Financiële gemoedsrust voor je nabestaanden

KBC Local en e-Reporting verdwijnen vanaf oktober

Ontdek hoe je vlot betaalt in het KBC Business Dashboard

KBC-Flexims

Beheer je import- en exporttransacties, en je borgstellingen en bankgaranties.