Documentatie

KBC Bank & Verzekering

Documentatie

KBC Bank & Verzekering

Onze Algemene Bankvoorwaarden, juridische documenten en reglementen van onze producten vind je hier ter informatie. Je kunt ze online bekijken en downloaden. Natuurlijk liggen ze ook ter beschikking in je KBC-bankkantoor.

Algemeen

Gedragscode BVB

De Gedragscode BVB werd uitgewerkt in de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen, de organisatie die de banken en spaarbanken in België groepeert. Deze gedragscode bevat de regels die de banken en de spaarbanken volgen in hun relatie met de particuliere cliënten.

Lees de volledige gedragscode op de site van Febelfin.

Algemene Bankvoorwaarden

De Algemene Bankvoorwaarden vormen samen met de diverse bijzondere reglementen en de Tarievenfolder het raamcontract tussen KBC Bank en haar cliënten, waarin hun voornaamste wederzijdse rechten en verplichtingen worden samengevat.

Algemene Bankvoorwaarden tot 1 januari 2024
Bekijk de Algemene Bankvoorwaarden

Algemene Bankvoorwaarden vanaf 1 januari 2024
Bekijk de Algemene Bankvoorwaarden

Voornaamste wijzigingen
Bekijk de voornaamste wijzigingen

Embargobeleid KBC Bank

KBC Bank moet voldoen aan de financiële embargo’s en handelsembargo’s die uitgevaardigd zijn door de Verenigde Naties (afdwingbaar in België), de Europese Unie en de Belgische wetgever, maar ook  aan embargo’s uitgevaardigd door de Verenigde Staten (OFAC).
Lees hier het embargobeleid van KBC Bank.

Info belangenconflictenbeleid

De Europese MiFID-richtlijn legt beleggingsondernemingen op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van hun belangenconflicten bij het verlenen van beleggingsdiensten. Het KB van 21 februari 2014 inzake de gedragsregels en de regels over het beheer van de belangenconflicten voert eenzelfde verplichting in voor verzekeringsondernemingen. In onderstaande publicaties vindt u meer informatie over hoe KBC Bank en KBC Verzekeringen dat beleid hebben ingevuld.

Antiwitwas

Banken spelen een belangrijke rol in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering, fraude en corruptie. De antiwitwaswetgeving verplicht KBC om controles uit te voeren om te voorkomen dat wij als bank (onbewust) illegale activiteiten ondersteunen.

Om die controles te kunnen uitvoeren vragen we klanten, volmachthebbers, vertegenwoordigers en uiteindelijke begunstigden om ons een aantal persoonlijke gegevens en documenten te bezorgen. Omdat die gegevens kunnen wijzigen doorheen de tijd, vragen we ook regelmatig om ze te controleren en te bevestigen, of eventueel de aangepaste gegevens te bezorgen. Dat is erg belangrijk. Als we de gegevens immers niet tijdig kunnen verifiëren, zijn we verplicht om de bank- en verzekeringsproducten en volmachten van de betrokken klant te blokkeren.

KBC gebruikt de gegevens uitsluitend intern en in het kader van wettelijke doeleinden, namelijk controles, onderzoeken en adviezen met betrekking tot witwas- en fraudepreventie.

Verduidelijking bij de “Verklaring in het kader van de identificatie van Politiek Prominente Personen” vind je hier: Lees hier de publicatie

Meer informatie over de strijd tegen witwassen vind je ook terug op de Febelfin-website.

Meer informatie en documentatie over uiteindelijke begunstigden vind je hier:
· Formulier: Verklaring Uiteindelijke begunstigden
· Bijlage: verduidelijking bij de verklaring uiteindelijke begunstigde(n)
· Extra bewijsstukken uiteindelijke begunstigden

Meer informatie over het organigram van de groepsstructuur vind je hier:
- Organigram van de groepsstructuur

Betalen

Rekeningen

Betaalkaarten

Cheques

Zelf bankieren

KBC Business Dashboard

Verzekeren

Polis speciale risico’s

Aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Social profit

Levens- en gezondheidsverzekeringen

Sparen en beleggen

Rekeningen

Bescherming van de belegger

Fiscaliteit

Brochures

Markten

Duurzaamheidsinformatie

KBC Verzekeringen NV

Andere

Ook interessant

Veilig betaald worden

We zetten alle mogelijkheden voor je op een rijtje. 

Schenking familiale land- of tuinbouwonderneming

Ontdek de voorwaarden en aandachtspunten voor een schenking van een familiale onderneming aan 0%.

Welke ondernemingsvorm kies ik?

  • Eenmanszaak of vennootschap?
  • Welke vennootschapsvormen bestaan er?
  • Wie kan je helpen bij je keuze?

Joyn: klantenkaart en marketingtool in één

Joyn is een digitale klantenkaart die klanten bij hun favoriete lokale handelaars kunnen gebruiken om beloningen te sparen. Voor jou schuilt achter de kaart een gebruiksvriendelijk en krachtig marketingplatform, waarmee je van elke klant een trouwe klant maakt.