Pensioen zelfstandige

5 manieren om te sparen voor later

Pensioen zelfstandige

5 manieren om te sparen voor later

De beperkingen van het wettelijke pensioen

Steeds meer mensen maken zich zorgen om hun wettelijke pensioen. Dat laat namelijk niet altijd toe om je verdiende levensstandaard te behouden tijdens je pensioenjaren. Meer dan één op vijf ouderen in België heeft zelfs een pensioen dat onder de armoedegrens ligt.

Nog minder voor zelfstandigen

Alhoewel het minimumpensioen voor een zelfstandige evenwaardig is aan dat van een werknemer in de privésector, ligt het gemiddelde wettelijke pensioen voor zelfstandigen in vergelijking helaas heel wat lager. Je betaalt als zelfstandige namelijk minder sociale bijdragen tijdens je loopbaan, een belangrijke maatstaf voor de berekening van het wettelijke pensioen.

Het aanvullende pensioen als oplossing voor later

Als je vooruitdenkt, begin je al op jonge leeftijd met aanvullend pensioensparen. Dat kan zowel als zelfstandige (tweede pijler) als op individuele basis (derde pijler) en levert je een mooi bedrag op voor later met enkele interessante fiscale voordelen.

Vergelijk de mogelijkheden voor een zelfstandige

VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)

Een VAPZ is een populaire keuze voor zelfstandigen als het op aanvullend pensioensparen aankomt. Het gegarandeerde rendement, de variabele winstdeling en de mooie belastingvermindering zitten daar zeker voor iets tussen.

Jaarlijks kun je een premie betalen van minimaal 100 euro tot maximaal 8,17% van je beroepsinkomen (met een absoluut maximum van 3.187,04 euro in 2018). Die premies zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten, waardoor je een belastingbesparing geniet in de hoogste inkomensschijf.

De voordelen

 • Gegarandeerd rendement en variabele winstdeling
 • Minder belastingen door fiscale aftrekbaarheid
 • Minder sociale bijdragen
 • Gunstige eindbelasting
 • Geen premiebelasting
 • Eenvoudig fiscaal optimaliseren in KBC Touch
 • Combineerbaar met een IPT/POZ, RIZIV-polis en pensioensparen als privépersoon

Sociaal VAPZ

Kies je voor een sociaal VAPZ, dan kies je voor een maximum aan bescherming en fiscale voordelen. Je pensioenopbouw wordt namelijk verzekerd tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsrust.

Bovendien ligt de maximale premie voor de sociale pensioenovereenkomst 15% hoger dan voor het gewone VAPZ. Je kunt dus maximaal 9,40% van je beroepsinkomen storten.

De voordelen

 • Pensioenopbouw verzekerd bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsrust
 • Gegarandeerd rendement en variabele winstdeling
 • Minder belastingen door fiscale aftrekbaarheid
 • Minder sociale bijdragen
 • Gunstige eindbelasting
 • Geen premiebelasting
 • Combineerbaar met een IPT/POZ, RIZIV-polis en pensioensparen als privépersoon

Lees meer over het sociaal VAPZ.

IPT (Individuele Pensioentoezegging)

Een IPT is een fiscaal gunstige manier om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen als bedrijfsleider van een vennootschap. Een regelmatig en maandelijks loon ontvangen (ook wel bedrijfsleiderbezoldiging genoemd), is daarvoor een vereiste.

De premies zijn voor de vennootschap aftrekbaar als beroepskosten, maar mogen niet hoger zijn dan de fiscale 80%-regel.

De voordelen

 • Gegarandeerd rendement en variabele winstdeling
 • Minder belastingen door fiscale aftrekbaarheid
 • Gunstige eindbelasting
 • Voorschot mogelijk bij aankoop of verbouwing van onroerend goed
 • Vervangingsinkomen bij ziekte of ongeval (optioneel)
 • Overlijdensverzekering (optioneel)
 • Combineerbaar met een (sociaal) VAPZ, RIZIV-polis en pensioensparen als privépersoon

Lees meer over het IPT.

POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen)

De komst van een POZ is goed nieuws voor zelfstandigen zonder een vennootschap. Het is namelijk een extra fiscaal voordelige spaarmogelijkheid voor zelfstandigen met een eenmanszaak of meewerkende echtgenoten.

De premies zijn aftrekbaar als beroepskosten, maar mogen niet hoger zijn dan de fiscale 80%-regel.

De voordelen

 • Gegarandeerd rendement en variabele winstdeling
 • Minder belastingen door fiscale aftrekbaarheid
 • Gunstige eindbelasting
 • Voorschot mogelijk bij aankoop of verbouwing van onroerend goed
 • Vervangingsinkomen bij ziekte of ongeval (optioneel)
 • Overlijdensverzekering (optioneel)
 • Combineerbaar met een (sociaal) VAPZ, RIZIV-polis en pensioensparen als privépersoon

Lees meer over de POZ.

Pensioenopbouw voor medische vrije beroepers

Als medische vrije beroeper krijg je in ruil voor je conventionering een RIZIV-toelage. Die geeft je recht op een jaarlijks bedrag ovoor de financiering van een sociale pensioenspaarverzekering of een verzekering gewaarborgd inkomen.

Erg interessant dus als je arts, tandarts, apotheker, kinesist, logopedist of zelfstandig verpleegkundige bent.

De voordelen

 • Pensioenopbouw verzekerd bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsrust
 • Gegarandeerd rendement
 • Toetreden zonder medische formaliteiten
 • Gunstige eindbelasting
 • Geen premiebelasting
 • Combineerbaar met een sociaal VAPZ, IPT/POZ en pensioensparen als privépersoon

Lees meer over de RIZIV-polis.

Combineer voor een hoger pensioen

Natuurlijk hoef je het niet bij één vorm van aanvullend sparen te houden. Een combinatie van verschillende pensioenspaarvormen is perfect mogelijk. Spaar daarom niet alleen beroepsgebonden, maar ook als privépersoon om meer zekerheid op te bouwen voor later.

Elke belastingbetaler, ongeacht het beroep, kan namelijk een pensioenspaarfonds en pensioenspaarverzekering als privépersoon openen. Daar stort je maximaal 1.260 euro euro per jaar op met 25% belastingvoordeel. Spaar je echter tot 980 euro euro per jaar, dan krijg je 30% belastingvermindering.

In de tweede pijler kun je zelfs meerdere vormen van aanvullend sparen, zoals een VAPZ en IPT/POZ, combineren. Daarvoor moet je rekening houden met de 80%-regel.

Wat is de 80%-regel?

Je totale pensioenopbouw (wettelijk én beroepsgebonden aanvullend pensioen) mag niet meer bedragen dan 80% van je laatste inkomen.

Die berekening is vooral belangrijk als je spaart in een IPT of POZ. De 80%-regel bepaalt namelijk hoeveel kapitaal je daarin maximaal kunt opbouwen op een fiscaal voordelige manier. De premies die de grens overschrijden, zijn niet fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

Bereid je nu al voor op je pensioen

Spreek met de expert Vermogensopbouw voor ondernemers om je pensioen optimaal voor te bereiden. Hij geeft je advies op basis van je risicoprofiel en doelstellingen.

Laat je gegevens achter, dan neemt de expert contact met je op om een afspraak te maken. Die vindt plaats waar en wanneer jij wilt.

Interesse in een gesprek over fiscale optimalisatie?

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Wat met mijn pensioen als zelfstandige?

Michiel Verhamme
Het pensioen van een zelfstandige wordt, net zoals dat van een werknemer, berekend op basis van twee zaken: de sociale bijdragen die je betaalt en het aantal gewerkte jaren. Omdat een zelfstandige wat minder sociale bijdragen betaalt, ligt dat pensioen vaak lager.
Wat met mijn pensioen als zelfstandige?

Voor alle zelfstandigen een aanvullend pensioen?

 • Betaal je als zelfstandige sociale bijdragen?
 • Denk je aan je pensioen?
 • Ontdek de vormen van een VAPZ
Voor alle zelfstandigen een aanvullend pensioen?

IPT ideaal antwoord op hervorming vennootschapsbelasting

2018 is hét moment om je IPT (individuele pensioentoezegging) aan te pakken. Sluit een nieuw contract of pas je bestaande overeenkomst aan. Zo profiteer je maximaal van de belastinghervorming.
IPT ideaal antwoord op hervorming vennootschapsbelasting

Wat is het verschil tussen een gewoon en sociaal VAPZ?

 • Wil je extra bescherming?
 • Of een hogere maximumbijdrage?
 • Vergelijk een gewoon en sociaal VAPZ
Wat is het verschil tussen een gewoon en sociaal VAPZ?