Individuele Pensioentoezegging

IPT (Individuele Pensioenstoezegging)


  • Gewaarborgd rendement in Tak 21 met mogelijkheid tot extra rendement in Tak 23
  • Fiscaal voordelig
  • Financiële bescherming van je naasten
Maak een afspraak

Waarom kiezen voor individuele pensioentoezegging?

Als zelfstandig ondernemer ben je waarschijnlijk elke dag druk in de weer met je eigen zaak. Maar denk je soms ook aan je persoonlijke financiële toekomst? Met een IPT financiert je vennootschap op een fiscaal gunstige manier een aanvullend pensioenkapitaal voor jou als bedrijfsleider. Zo zijn de gestorte premies aftrekbaar voor de vennootschap als beroepskosten. Concreet biedt het KBC Keyman Pension Plan de mogelijkheid om:

  • Op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen op te bouwen
  • Te voorzien in een vervangingsinkomen in geval van ziekte en ongeval
  • Het overlijdensrisico in te dekken

Heb je geen fiscale ruimte om aan pensioenopbouw te doen? Dan kun je ook een IPT afsluiten om je naasten financieel te beschermen als je overlijdt of als je arbeidsongeschiktheid wordt.

Kenmerken KBC Keyman Pension Plan

Juridische vorm Tak 21-Levensverzekering met gegarandeerd rendement
Combinatie met Tak 23 mogelijk
Looptijd De verzekering eindigt bij wettelijke pensionering of bij een eerder overlijden van de verzekerde.
Rendement op Tak 21  Gegarandeerde interest (1,70%) + eventuele winstdeling
Kosten Zie productfiche 
Fiscaliteit Zie productfiche 

Enkel voor bedrijfsleiders van een vennootschap

Deze verzekering richt zich enkel tot bedrijfsleiders van een vennootschap. Een regelmatig en maandelijks loon ontvangen (ook wel bedrijfsleiderbezoldiging genoemd), is daarbij een vereiste. Zo kunnen zaakvoerders die een onbezoldigd mandaat uitoefenen (of enkel dividenden ontvangen) geen aanvullend pensioenkapitaal opbouwen vanuit de vennootschap. Geen zelfstandige bedrijfsleider? Dan kun je pensioensparen via een VAPZ en POZ

Bouw fiscaal voordelig aan je toekomst: maak een afspraak

Meer over een Individuele Pensioentoezegging

Wanneer je later een punt zet achter je actieve loopbaan als zelfstandige, is de kans groot dat je wettelijke pensioen onvoldoende is om je huidige levensstandaard aan te houden. En daar hebben heel wat zelfstandigen het moeilijk mee. Wat dan gedaan? Wel, daarvoor is er dus een IPT. Om je te helpen je koopkracht tijdens je pensioenjaren te verhogen. Zelfs als je je vennootschap na verloop van tijd verkoopt of als het fout zou gaan door faillissement of ziekte, ben je met een IPT zeker van het opgebouwde pensioenkapitaal. De opgebouwde reserves zijn immers definitief verworven.

Je kiest zelf de verhouding tussen Tak 21 en Tak 23 in je IPT: op stortingen in Tak 21 krijg je een gegarandeerd rendement tot de einddatum. Stortingen in Tak 23 houden een mogelijk risico in omdat het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen. Daartegenover staat dan wel een potentieel aantrekkelijker rendement.

Bij een IPT zijn de premies voor het aanvullende pensioen van de bedrijfsleider aftrekbaar voor de vennootschap als beroepskosten wanneer onder andere aan de voorwaarden van de 80%-regel wordt voldaan.

Wat bepaalt de 80%-regel?

Die regel stelt eenvoudig samengevat dat de pensioenpremies voor het aanvullende pensioen alleen maar aftrekbaar zijn als het wettelijke en het aanvullende pensioen (uitgedrukt in jaarrente) samen niet meer bedragen dan 80% van je laatste normale brutojaarbezoldiging, rekening houdend met een normale loopbaan.

Voor jou als zelfstandig ondernemer vormen die premies evenwel geen belastbaar voordeel van alle aard. Alleen op het kapitaal dat je later ontvangt, wordt een eenmalige belasting geheven tegen een voordelig tarief. Daarmee is een IPT fiscaal een flink stuk voordeliger dan een loonsverhoging of de toekenning van een voordeel van alle aard.

Wil je op het einde van het boekjaar nog extra belasting besparen?

Dan is het storten van een backservice, zoals je IPT, een goed idee. Want vanaf 2018 kun je vooruitbetaalde kosten alleen nog fiscaal verspreid aftrekken over de periode waarop ze betrekking hebben.

Sluit je bijvoorbeeld een renting af voor 3 jaar om een auto te financieren? Dan kon je tot 2018 een eerste verhoogde factuur vragen en die huurkosten volledig aftrekken op het einde van het boekjaar. Vanaf 2018 moet je die kosten gelijkmatig spreiden over de duur van het rentingcontract.

Die regeling geldt ook voor verzekeringen, onderhoudscontracten of je verkeersbelasting. Maar niet voor een backservice, zoals je IPT. Want die heeft betrekking op het verleden.

Zo kun je gepresteerde loopbaanjaren inhalen als je in het verleden minder stortte dan het maximumbedrag volgens de 80%-regel. Dat kun je eenmalig doen of verspreiden over verschillende boekjaren.

Die premies kun je bovendien volledig aftrekken van je belastbare winst voor dat boekjaar. Daarnaast kun je uiteraard nog je IPT-premies voor het af te sluiten boekjaar storten.

Tip: Als kleine vennootschap kun je tegelijk profiteren van de verlaagde vennootschapsbelasting én extra ruimte creëren voor je IPT. Zo betaal je 20% vennootschapsbelasting op je eerste winstschijf van 100.000 euro. Een van de voorwaarden is wel dat je jezelf een jaarloon van ten minste 45.000 euro uitkeert. Door je hogere loon kun je zo dus ook meer geld in je IPT storten.

Je naasten zijn je dierbaar. Daarom is het goed om hen te beschermen voor het geval dat je vroegtijdig overlijdt. Met een IPT blijft de opgebouwde pensioenreserve verworven en zal ze worden uitgekeerd aan de door jou aangeduide begunstigden. Afhankelijk van je gezinssituatie kun je er bijvoorbeeld voor opteren om nog een aanvullend overlijdenskapitaal te verzekeren.

Tip: Heb je door de begrenzing van de 80%-regel geen fiscale ruimte om een aanvullend pensioen op te bouwen of beschikt jouw vennootschap momenteel nog niet over de financiële middelen daarvoor? Met het KBC Keyman Pension Plan hoeven je nabestaanden niet in de kou te blijven staan. Je kunt de overlijdensdekking namelijk ook als hoofdwaarborg nemen.

Combineer een Individuele Pensioentoezegging (IPT) met een VAPZ of sociaal VAPZ voor een optimaal aanvullend pensioen. Het voordeel van een storting in een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is groter dan in een IPT, maar de premie mag helaas niet hoger zijn dan een bepaalde drempel van het netto belastbare inkomen.

Haal daarom eerst het maximale fiscale voordeel uit je (sociaal) VAPZ, om nadien aan te vullen met het fiscale voordeel van een IPT.

Als je werkonbekwaam wordt door ziekte of een ongeval lijd je als zelfstandige vaak inkomensverlies. Om problemen te vermijden, kun je je met de aanvullende dekking Gewaarborgd Inkomen verzekeren van een vervangingsinkomen. De premie van deze aanvullende dekking is bovendien fiscaal aftrekbaar voor je vennootschap. Met de optie 'Premievrijstelling' heb je daarnaast de zekerheid dat je pensioenkapitaal, ook tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, verder wordt opgebouwd.

Extra voordelen van een IPT

  • Heb je plannen om privé een onroerend goed te kopen (of te verbouwen)? Dan kun je vóór je pensionering een voorschot nemen op het al opgebouwde pensioenkapitaal. In vele gevallen is dat eenvoudiger en goedkoper (geen notariskosten) dan een klassiek (hypothecair) krediet. Voor advies op maat kun je terecht bij je tussenpersoon.
  • Op zoek naar een alternatief voor de traditionele schuldsaldoverzekering? Met het KBC Keyman Comfort Plan kun je ook de aanvullende overlijdensdekking van je IPT laten afnemen in de tijd. Zo kun je de overlijdensdekking bijvoorbeeld afstemmen op de terugbetaling van je woningkrediet. Je vennootschap financiert de kosten van de overlijdensdekking, terwijl jij privé de volledige fiscale ruimte overhoudt voor kapitaalaflossingen en interestbetalingen. 

Informatie over duurzaamheid

Dit product promoot ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij. Het heeft  echter geen duurzame belegging als doelstelling. We streven er ook naar om de negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken door een verantwoord beleggingsbeleid. Meer info vind je in de productfiche.

Dit product kreeg het label 'Towards Sustainability' voor een periode van een jaar. Het label is ontwikkeld door Febelfin, de vereniging die de Belgische banksector vertegenwoordigt, en wordt elk jaar opnieuw geëvalueerd. Het is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Deze norm definieert een aantal minimumeisen waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel op productniveau als in het beleggingsproces. Meer info over het label vind je op www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm. De toekenning van dit label aan het product betekent niet dat het product beantwoordt aan je eigen doelstellingen voor duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Meer info over dit onderwerp vind je op www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Geïnteresseerd?

Ben je overtuigd of wil je weten hoe je een IPT combineert met een (sociaal) VAPZ of andere vorm van sparen voor een aanvullend pensioen? Laat je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op voor een vrijblijvend gesprek.

Maak een afspraak

Mijn IPT: veelgestelde vragen

  • Welk inkomen vermeld ik in mijn IPT?
  • Hoe vermeld ik andere aanvullende pensioenplannen in mijn IPT?
Ontdek de antwoorden

Bereken je pensioenkloof

Bereken je pensioenkloof

Hoeveel extra pensioenkapitaal moet je sparen als ondernemer om je pensioenkloof te dichten?