Sociaal VAPZ

Sociaal VAPZ

KBC-Life Pension Plan - VAPZ

 
 • Bouw extra pensioenkapitaal op voor later
 • Geniet een fiscaal voordeel
 • Krijg extra financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsrust
Maak een afspraak

Wat is een sociaal VAPZ?

Sociaal VAPZ

Als je een aanvullend pensioen opbouwt via een sociaal VAPZ (sociaal Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen), dan kies je voor een maximum aan bescherming en fiscale voordelen.

Er wordt gesproken over een ‘sociaal’ VAPZ, omdat 10% van je gestorte bijdragen automatisch naar een solidariteitsfonds gaan. Hierdoor genieten jij en je nabestaanden extra financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.

Opgelet! Intekenen op het KBC-Life Pension Plan - (Sociaal) VAPZ is mogelijk voor iedere zelfstandige en geconventioneerde loontrekkende zorgverstrekker.

De voordelen van een sociaal VAPZ

Met een VAPZ kun je je premies volledig aftrekken van je belastingen (als beroepskosten). Het maximumbedrag dat je kunt aftrekken ligt bij een sociaal VAPZ 15% hoger dan bij een gewoon VAPZ. Concreet: bij een sociaal VAPZ bedraagt het bijdragepercentage maximaal 9,40%, terwijl dat bij een gewoon VAPZ "slechts" 8,17% is. Met een sociaal VAPZ betaal je dus minder belastingen en sociale bijdragen én kun je tegelijk meer sparen.

Het sociale luik wordt gefinancierd door een afhouding van 10% van je betaalde bijdragen. Bij het KBC-Life Pension Plan - (Sociaal) VAPZ gaat dat over minimaal vier bijkomende dekkingen (solidariteitswaarborgen):

 • Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval
 • Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen bij invaliditeit door ziekte of ongeval
 • Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen en extra vergoeding bij moederschapsrust
 • Vergoeding van het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval onder de vorm van een rente.
De extra dekking van het sociaal VAPZ is aardig meegenomen, maar blijft relatief beperkt. Een degelijke verzekering Gewaarborgd Inkomen blijft voor elke zelfstandige een absolute must.

Het maximale fiscale voordeel uit je sociaal VAPZ halen? Daar heb je je boekhouder of verzekeringstussenpersoon niet meer voor nodig. Wijzig je polis naar ‘Fiscaal optimaal in functie van je inkomen’. Vanaf dit jaar krijgen we jaarlijks je inkomen van de overheid, waardoor je geen fiscaal voordeel meer zal missen.

De gestorte premies leveren tot op het moment van pensionering een rendement op en vormen het finale pensioenkapitaal. Sluit je vandaag een KBC-Life Pension Plan - (Sociaal) VAPZ af? Dan bedraagt de interestopbrengst voor alle stortingen 2,0% en die wordt gegarandeerd tot de contractuele einddatum.

Als de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten van KBC Verzekeringen het toelaten, kan die opbrengst van het KBC-Life Pension Plan - (Sociaal) VAPZ jaarlijks aangevuld worden met een variabele, niet gegarandeerde, winstdeling.  

Kenmerken KBC-Life Pension Plan - (Sociaal) VAPZ

Juridische vorm Tak 21-Levensverzekering
Uitkering Bij je wettelijke pensionering of bij vroegtijdig overlijden voor de pensionering
Fiscale premie Jaarlijks tot 9,40% fiscaal aftrekbaar van het geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar voordien

Twijfel je tussen een gewoon VAPZ en een sociaal VAPZ? Ontdek het verschil tussen beide formules.

Informatie over duurzaamheid

Dit product promoot ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij. Het heeft  echter geen duurzame belegging als doelstelling. We streven er ook naar om de negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken door een verantwoord beleggingsbeleid. Meer info vind je in de productfiche.

Dit product kreeg het label 'Towards Sustainability' voor een periode van een jaar. Het label is ontwikkeld door Febelfin, de vereniging die de Belgische banksector vertegenwoordigt, en wordt elk jaar opnieuw geëvalueerd. Het is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Deze norm definieert een aantal minimumeisen waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel op productniveau als in het beleggingsproces. Meer info over het label vind je op www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm. De toekenning van dit label aan het product betekent niet dat het product beantwoordt aan je eigen doelstellingen voor duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Meer info over dit onderwerp vind je op www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Geïnteresseerd?

Ben je overtuigd of wil je weten hoe je een sociaal VAPZ combineert met een IPT, POZ of andere vorm van sparen voor een aanvullend pensioen? Laat je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op voor een vrijblijvend gesprek.

Maak een afspraak

Meer info

Ook interessant

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

 • Voor alle zelfstandigen
 • Gegarandeerd rendement
 • Belastingvermindering

Je aanvullend pensioen (VAPZ) berekenen

 • Hoeveel pensioensparen als zelfstandige?
 • Hoe haal je fiscaal voordeel uit je VAPZ? 

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

 • Voor zelfstandigen zonder vennootschap
 • Fiscaal voordelig een aanvullend pensioen opbouwen
 • Gegarandeerd rendement

IPT (Individuele Pensioentoezegging)

 • Voor zelfstandigen met vennootschap
 • Fiscaal voordelig
 • Financiële bescherming van je naasten