478199279
478199279

Hoe je kredietaanvraag voorbereiden?

Hoe je kredietaanvraag voorbereiden?

Je bent ondernemer en hebt een krediet nodig? Om je zaak uit de grond te stampen of gewoon om uit te breiden? Daarvoor kun je terecht bij je financiële instelling. Maar vooraleer je met een krediet(aan)vraag naar je bankkantoor stapt of online aan de slag gaat, bereid je je kredietaanvraag het best even voor.

Een kredietaanvraag voorbereiden? Dat kan zo!

Als je een krediet voor je onderneming wilt aanvragen, zullen je enkele specifieke vragen gesteld worden. Heb je al een ondernemingsnummer bijvoorbeeld? Of wat is de activiteit van je onderneming? Op die vragen bereid je je het best voor, zo verloopt je kredietaanvraag een stuk gemakkelijker.

Informatie die je gevraagd kan worden in het kader van een kredietaanvraag voor je onderneming of zaak:

 • De identiteit van de onderneming aan de hand van het ondernemingsnummer.
 • Het aandeelhouderschap van je onderneming en, indien van toepassing, de groepsstructuur van de groep waartoe de onderneming behoort.
 • Een beschrijving van de activiteit van de onderneming en, indien van toepassing, de groep.
 • Indien van toepassing, informatie over de positionering van de onderneming binnen de groep.
 • Informatie over de sector waarbinnen het bedrijf / de groep actief is en de positionering binnen de sector.
 • Toekomstvooruitzichten
 • Actuele (tussentijdse en gedetailleerde) financiële resultaten van de onderneming en indien van toepassing van de groep.
 • Budget voor de komende periode.
 • Informatie over de kredietgevers: informatie over de uitstaande kredieten en de aan hen verstrekte waarborgen op ondernemings- en groepsniveau en de speciale verbintenissen tegenover die kredietgevers die de kredietrelatie met KBC kunnen beïnvloeden (zoals bv. verbod tot hypothekeren, verpanden en vervreemden of financiële of niet financiële afspraken (convenanten) met de kredietgevers).
 • Doel van het krediet.
 • Indien voorhanden, schattingsverslag van de aan KBC in pand gegeven activa.
 • Beschrijving en waardering van nieuwe waarborgen en/of waarborgverstrekkers.
 • Indien van toepassing, de sociale balans.
 • Alle andere informatie die KBC noodzakelijk acht om eventueel overeengekomen afspraken te kunnen evalueren.

Welk krediet past bij mijn onderneming?

Kun je antwoord geven op alle vragen die op jou van toepassing zijn? Dan kun je aan de slag met je kredietaanvraag! Maar welk krediet past bij jouw onderneming? We geven je graag een overzicht van alle KBC-kredieten!

Meer over kredieten bij KBC

Hoe bekijkt een kredietbeslisser mijn aanvraag tot krediet?

Welke rentevoet kan ik krijgen?

Hoe verloopt een kredietaanvraag?

Kan ik mijn lening vervroegd beëindigen?

Kan ik mijn lening vervroegd beëindigen?

Heb je geleend om te investeren in je bedrijf? Misschien wil je op een bepaald moment het kredietbedrag helemaal terugbetalen. En zo je lening vervroegd beëindigen. Kan dat zomaar? En wat is de kostprijs? Een toelichting.
Kan ik mijn lening vervroegd beëindigen?

Welke rentevoet kan ik krijgen?

Als een bank jou als ondernemer een krediet of financiering geeft, dan zal ze daar een vergoeding voor vragen in de vorm van een rente of interest. Die rente is bedoeld als compensatie voor het risico dat de bank loopt en voor de tijd die ze in het dossier investeert.
Welke rentevoet kan ik krijgen?

Hoe bekijkt een kredietbeslisser mijn aanvraag tot krediet?

Net zoals vele ondernemingen spreek jij vast de bank aan voor een krediet. Maar hoe slaag je erin om deze aanvraag ook te laten goedkeuren? Inzicht in hoe de bank een aanvraag voor een lening bekijkt, helpt je vast een flink stuk vooruit bij de voorbereiding van de kredietvraag.
Hoe bekijkt een kredietbeslisser mijn aanvraag tot krediet?

Hoe verloopt een kredietaanvraag?

Je gaat een bedrijf oprichten? Of wil je je huidige onderneming uitbreiden? Of misschien heb je gewoon nood aan extra financiële middelen om een periode te overbruggen. Eén ding is zeker: een goede voorbereiding is alles. Maar wat gebeurt er zodra je met je kredietaanvraag naar de bank stapt? Een blik op de vijf fasen van het proces.
Hoe verloopt een kredietaanvraag?