Wanneer is je werkkapitaal in balans?
Wanneer is je werkkapitaal in balans?

Wanneer is je werkkapitaal in balans?

Voorraden inkopen, lonen uitbetalen en leveranciers betalen. Met je werkkapitaal houd je je onderneming draaiende. Maar hoeveel werkkapitaal heeft jouw onderneming nodig om te blijven draaien, of zelfs groeien?

Wat is werkkapitaal?

Je werkkapitaal gebruik je om aan je betalingsverplichtingen op korte termijn te voldoen. Bijvoorbeeld om je leveranciers te betalen, medewerkers te verlonen en andere kortlopende schulden (< 1 jaar) af te lossen.

Hoeveel werkkapitaal heb je nodig?

In theorie heb je voldoende werkkapitaal nodig om je dagelijkse operationele kosten te dekken. In de praktijk is het handig om een financiële buffer achter de hand te houden, waarmee je beter kunt anticiperen op je werkkapitaal en wisselende werkkapitaalbehoeften.

Met een extra geldreserve voor je werkkapitaal kun je:

  • De periode tussen uitgaven en inkomsten makkelijk overbruggen
  • Verwachte of onverwachte kosten vlot opvangen
  • Pieken en dalen in je omzet compenseren

Bereken je nettowerkkapitaal

Om na te gaan of jouw onderneming aan alle financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen, kun je je nettowerkkapitaal berekenen. Nettowerkkapitaal is het verschil tussen je vlottende activa (voorraden, handelsvorderingen en liquide middelen) en vlottende passiva (leveranciers en kortlopende schulden):

1. Voorbeeld berekening positief werkkapitaal

Activa Passiva
Vaste activa 2.500 Eigen vermogen 1.000
Voorraden + bestellingen in uitvoering 100 Langlopende schulden (> 1 jaar) 1.100
Handelsvorderingen (openstaande klantfacturen) 350 Voorzieningen (gebouwen + energie) 500
Liquide middelen (saldo bankrekening) 500 Leveranciers 100
    Kortlopende schulden (< 1 jaar)  400
Totaal activa 3.450 Totaal passiva 3.100

Netto werkkapitaal = 3.450 - 3.100 = 350

In dit voorbeeld zijn er voldoende liquide middelen beschikbaar om aan financiële verplichtingen op korte termijn te voldoen. De ondernemer heeft een lage werkkapitaalbehoefte.

2. Voorbeeld berekening negatief werkkapitaal

Activa Passiva
Vaste activa 1.500 Eigen vermogen 3.000
Voorraden + bestellingen in uitvoering 100 Langlopende schulden (> 1 jaar) 2.100
Handelsvorderingen (openstaande klantfacturen) 250 Voorzieningen (gebouwen + energie) 1500
Liquide middelen (saldo bankrekening) 200 Leveranciers 700
    Kortlopende schulden (< 1 jaar)  800
Totaal activa 2.050 Totaal passiva 8.100

Netto werkkapitaal = 2.050 - 8.100 = -6.050

Deze ondernemer heeft een hoge werkkapitaalbehoefte en kan zijn betalingsverplichtingen op korte termijn waarschijnlijk niet nakomen. Hij moet een cashtekort van 6.050 zien op te vullen.

Hoe kun je je werkkapitaal financieren?

Met werkkapitaalfinanciering, ook wel exploitatiekrediet genoemd, kun je meer evenwicht in je werkkapitaal en cashflow brengen.

Afhankelijk van je werkkapitaalbehoefte, zijn er verschillende manieren om je exploitatiekrediet op te nemen:

Voordelen van werkkapitaalfinanciering

Dankzij werkkapitaalfinanciering kun je ook kort op de bal spelen bij:

  • Leveranciers: betaal contant en krijg extra leverancierskortingen.
  • Klanten: geef klanten langere betaaltermijnen.
  • Zakelijke opportuniteiten: als je werkkapitaal in balans is, krijg je meer financiële flexibiliteit om je onderneming te laten groeien.

Altijd de juiste balans?

Werkkapitaalfinanciering