Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

Waarom kies ik als zelfstandige voor KBC-Gewaarborgd Inkomen?

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

Waarom kies ik als zelfstandige voor KBC-Gewaarborgd Inkomen?

Waarom als zelfstandige kiezen voor een gewaarborgd inkomen?

Kun je als zelfstandige rondkomen met minder dan 55 euro per dag? Natuurlijk niet. Maar wat als je door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt bent en je beroepsinkomen verliest? Dan krijg je dankzij de verzekering KBC-Gewaarborgd Inkomen elke maand een uitkering bovenop de uitkering van je ziekenfonds. Tijdens die periode van arbeidsongeschiktheid betalen we je ook je premie terug.

Voordelen van KBC-Gewaarborgd Inkomen

 • Duur: je verzekering gewaarborgd inkomen loopt automatisch tot de dag dat je 65 wordt. Je bent vrij om het contract op te zeggen wanneer je wilt.
 • Eigenrisicotermijn: je kiest zelf hoe lang je zonder uitkering kunt: 1, 2, 3, 6 of 12 maanden. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe lager je premie. Herval je binnen 3 maanden? Dan begint de termijn niet opnieuw te lopen.
 • Aanvullende waarborg invaliditeit: is je invaliditeitsgraad hoger dan je arbeidsongeschiktheidsgraad? Dan krijg je een uitkering op basis van je invaliditeitsgraad.
 • Indexering op maat: afhankelijk van wat je wilt, kies je uit 3 formules. Je kunt je uitkering en/of premie laten indexeren of gelijk houden.
 • Je kunt je premie - niet die van de waarborg invaliditeit - als beroepskosten van je belastingen aftrekken. Je betaalt er wel een verzekeringsbelasting van 9,25% op. Je uitkering wordt belast als vervangingsinkomen of als pensioen.
  De fiscale behandeling van je uitkering en je premie hangt af van je individuele situatie en kan altijd wijzigen.

Wat is verzekerd?

Dankzij KBC-Gewaarborgd Inkomen kun je tot 80% van je beroepsinkomen verzekeren bij ziekte, ongevallen in je privéleven en arbeidsongevallen (ook op de weg).

Wat is onder andere niet verzekerd?

Arbeidsongeschiktheid die begint, verlengd of erger wordt door:

 • de gevolgen van een bestaande ziekte of eerder ongeval
 • poging tot zelfmoord
 • opzet
 • gevolgen van overmatig alcohol- of druggebruik
 • bepaalde psychische stoornissen
De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.
 

Verzeker je vaste kosten en je leningen

Wanneer je arbeidsongeschikt bent, blijven je vaste kosten en je leningen doorlopen. Daarom kun je bij KBC extra verzekeringen sluiten om tijdens de maanden dat je niet kunt werken je vaste kosten en je leninglasten te financieren.

Vennootschap? Verzeker ook je winst en je omzet

Ben je zelfstandige in een vennootschap? Dan is de kans groot dat je ook de omzet en de winst van je bedrijf ziet dalen tijdens de maanden die je arbeidsongeschikt bent. Twee polissen beschermen je specifiek als bedrijfsleider.

 • Met KBC-Gewaarborgd Inkomen Omzet vang je je omzetverlies op.
 • Met KBC-Gewaarborgd Inkomen Winst vang je je verlies aan winst op.
Beide bedrijfsleidersverzekeringen betalen tijdens je arbeidsongeschiktheid de uitkeringen aan je vennootschap uit.

Medische vrije beroeper? Het RIZIV helpt je

Ben je zelfstandig arts, tandarts, apotheker, kinesist, logopedist of (thuis)verpleegkundige? Ben je toegetreden tot de nationale akkoorden van het RIZIV? Dankzij de verzekering KBC-Gewaarborgd Inkomen RIZIV moet je je jaarpremie niet zelf betalen. Het RIZIV betaalt die voor jou met je jaarlijkse financiële toelage.

Dit moet je weten

 • KBC-Gewaarborgd Inkomen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
 • De verzekering geldt tot aan je pensioenleeftijd. Je kunt het contract elk jaar opzeggen.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.

Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van KBC-Gewaarborgd Inkomen en een berekening van je premie kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

KBC-Gewaarborgd Inkomen is een product van KBC Verzekeringen NV - Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven - België. BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep.

Zoek een KBC-verzekeringsagent in je buurt

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Ook interessant

Ongevallenverzekering voor gezinsleden

Ongevallenverzekering voor gezinsleden

Vraag je wel eens aan je kind om een handje te helpen in de zaak? Of aan je echtgenoot om de post weg te doen? Verzeker hen ook voor mogelijke ongevallen.
Diefstalverzekering

Diefstalverzekering

Beschermt je tegen verlies of beschadiging van je goederen als gevolg van (poging tot) diefstal.
Sociaal VAPZ

Sociaal VAPZ

Een aanvullend pensioen opbouwen via een sociaal VAPZ staat gelijk aan nóg meer fiscale voordelen en bescherming dan bij een gewoon VAPZ. Klinkt interessant? Lees meer.
Collectieve hospitalisatieverzekering

Collectieve hospitalisatieverzekering

Een extralegaal voordeel dat je werknemers op prijs stellen. Ze moeten de verzekering niet zelf aangaan en hun ziekenhuiskosten worden terugbetaald. Jij betaalt geen RSZ-bijdragen op de premies.