Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

Waarom kies ik als zelfstandige voor KBC-Gewaarborgd Inkomen?

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

Waarom kies ik als zelfstandige voor KBC-Gewaarborgd Inkomen?

Waarom als zelfstandige kiezen voor een gewaarborgd inkomen?

Kun je als zelfstandige rondkomen met minder dan 55 euro per dag? Natuurlijk niet. Maar wat als je door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt bent en je beroepsinkomen verliest? Dan krijg je dankzij de verzekering KBC-Gewaarborgd Inkomen elke maand een uitkering bovenop de uitkering van je ziekenfonds. Tijdens die periode van arbeidsongeschiktheid betalen we je ook je premie terug.

Voordelen van KBC-Gewaarborgd Inkomen

 • Duur: je verzekering gewaarborgd inkomen loopt automatisch tot de dag dat je 65 wordt. Je bent vrij om het contract op te zeggen wanneer je wilt.
 • Eigenrisicotermijn: je kiest zelf hoe lang je zonder uitkering kunt: 1, 3, 6 of 12 maanden. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe lager je premie. Herval je binnen 3 maanden? Dan begint de termijn niet opnieuw te lopen.
 • Aanvullende waarborg invaliditeit: is je invaliditeitsgraad hoger dan je arbeidsongeschiktheidsgraad? Dan krijg je een uitkering op basis van je invaliditeitsgraad.
 • Indexering: je kunt je uitkering en premie laten indexeren of gelijk houden.
 • Je kunt je premie - niet die van de waarborg invaliditeit - als beroepskosten van je belastingen aftrekken. Je betaalt er wel een verzekeringsbelasting van 9,25% op. Je uitkering wordt belast als vervangingsinkomen of als pensioen.
  De fiscale behandeling van je uitkering en je premie hangt af van je individuele situatie en kan altijd wijzigen.

Wat is verzekerd?

Dankzij KBC-Gewaarborgd Inkomen kun je tot 80% van je beroepsinkomen verzekeren bij ziekte, ongevallen in je privéleven en arbeidsongevallen (ook op de weg).

Wat is onder andere niet verzekerd?

Arbeidsongeschiktheid die begint, verlengd of erger wordt door:

 • de gevolgen van een bestaande ziekte of eerder ongeval
 • poging tot zelfmoord
 • opzet
 • gevolgen van overmatig alcohol- of druggebruik
 • bepaalde psychische stoornissen
De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.
 

Verzeker je vaste kosten en je leningen

Wanneer je arbeidsongeschikt bent, blijven je vaste kosten en je leningen doorlopen. Daarom kun je bij KBC extra verzekeringen sluiten om tijdens de maanden dat je niet kunt werken je vaste kosten en je leninglasten te financieren.

Vennootschap? Verzeker ook je omzet

Ben je zelfstandige in een vennootschap? Dan is de kans groot dat je ook de omzet en de winst van je bedrijf ziet dalen tijdens de maanden dat je arbeidsongeschikt bent.

Met KBC-Gewaarborgd Inkomen Omzet vangt je vennootschap omzetverlies op tijdens de periode waarin je als bedrijfsleider arbeidsongeschikt bent. Deze bedrijfsleidersverzekering betaalt tijdens je arbeidsongeschiktheid namelijk uit aan de vennootschap en richt zich vooral naar éénpersoons- en /of managementsvennootschappen.

Medische vrije beroeper? Het RIZIV helpt je

Ben je zelfstandig arts, tandarts, apotheker, kinesist, logopedist of (thuis)verpleegkundige? Ben je toegetreden tot de nationale akkoorden van het RIZIV? Dankzij de verzekering KBC-Gewaarborgd Inkomen RIZIV moet je je jaarpremie niet zelf betalen. Het RIZIV betaalt die voor jou met je jaarlijkse financiële toelage.

Dit moet je weten

 • KBC-Gewaarborgd Inkomen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
 • De verzekering geldt tot aan je pensioenleeftijd. Je kunt het contract elk jaar opzeggen.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.

Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van KBC-Gewaarborgd Inkomen en een berekening van je premie kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

KBC-Gewaarborgd Inkomen is een product van KBC Verzekeringen NV - Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven - België. BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep.

Een beknopte omschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen vind je - net als andere informatie - in de productfiche:

 • Productfiche KBC-Gewaarborgd Inkomen Individueel
 • Productfiche KBC-Gewaarborgd Inkomen Leninglasten
 • Productfiche KBC-Gewaarborgd Inkomen RIZIV
 • Productfiche KBC-Gewaarborgd Inkomen Vaste Kosten
 • Informatiedocument KBC-Gewaarborgd Inkomen Individueel
 • Informatiedocument KBC-Gewaarborgd Inkomen Bedrijfsleiders

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Ook interessant

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Moet je een schadevergoeding ophoesten of heb je juridische kosten omdat jij of een van je werknemers een beroepsfout maakt? Met de KBC-Polis Beroepsaansprakelijkheid dek je jezelf en je bedrijf in: wij betalen die bedragen voor jou. Ontdek er alles over.
Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Verzeker je lichte vracht

 • Verzekering voor lichte vrachtauto’s
 • Bescherm je voertuig met de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
 • Vul aan met extra's voor een uitgebreide bescherming

Verzeker je lichte vracht

Burgerlijke aansprakelijkheid bedrijf

Ondernemen kan leiden tot schade waarvoor je aansprakelijk wordt gesteld. Met deze verzekering ben je verzekerd als iemand een schadevergoeding van je eist.
Burgerlijke aansprakelijkheid bedrijf

Verzekering tienjarige aansprakelijkheid

Aannemer of architect? Dan kan de wet je verplichten een verzekering
tienjarige aansprakelijkheid te sluiten. Zo ben je 10 jaar beschermd tegen je burgerlijke aansprakelijkheid.
Verzekering tienjarige aansprakelijkheid
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.