Waardenverzekering

Waarom deze verzekering?

Waardenverzekering

Waarom deze verzekering?

Waarden die vernietigd, beschadigd of verloren raken, zijn vaak meer waard dan de vergoeding die je in de meeste verzekeringen krijgt. Daarom geven we je de kans om je waarden apart te laten verzekeren. Zo ben je gerust. Ook bij een onaangename verrassing.

Wat zijn waarden?

 • Waarden die eigendom zijn van de verzekerde
 • Waarden die de verzekerde bewaart voor iemand anders

Dat gaat dan om:

 • Bankbiljetten
 • Munten
 • Niet-ingezette edelstenen en parels
 • Staven edelmetaal
 • Zegels
 • Effecten
 • Maaltijdcheques
 • Andere waardepapieren en betaalmiddelen met geldwaarde 'aan toonder', op voorwaarde dat je deze goederen in contant geld kunt omzetten bij een bank, beurs of openbare en wettelijk toegelaten financiële markt en het niet over koopwaar gaat.

Wat is onder andere verzekerd?

Dit is een ‘alle risico’s’-verzekering: alles is verzekerd, behalve wat uitdrukkelijk uitgesloten is.  Standaard geldt de verzekering tot 2.000 euro (ABEX 480) voor de waarden die zich in de gebouwen op de vermelde ligging bevinden.

Bovenop de standaardverzekering tot 2.000 euro kun je ook het volgende verzekeren:

 • de  waarden in de  brandkast: er  is ook  dekking gedurende financiële verrichtingen in de  ruimte waar de  brandkast staat;
 • de  waarden in de  kassa’s:  als de  diefstal gebeurt tijdens de  openingsuren of  één uur  ervoor of erna, is er ook  dekking gedurende financiële verrichtingen in de  ruimte van  de  kassa’s;
 • de  waarden waarmee de  verzekerde onderweg is: nuttig voor  verzekerden die  op  ronde zijn om bij hun klanten te leveren en  cash  afrekenen;
 • vals geld: voorwaarde is dat briefjes vanaf 200 euro op  hun echtheid worden gecontroleerd

Als er diefstal gepleegd wordt in ruimten tijdens de uren dat deze vrij toegankelijk zijn, dan wordt dat enkel verzekerd als de diefstal gebeurt met geweld of bedreiging op de persoon.

Wat is onder andere niet verzekerd? (Voornaamste uitsluitingen)

 • Misbruik van vertrouwen en oplichting door derden
 • Loutere verdwijning
 • Diefstal van waarden uit een onbeheerd achtergelaten voertuig
 • Uitzondering hierop: als de waarden zich bevinden in een gesloten kofferruimte en ze niet van buitenaf zichtbaar zijn

Extra info

We bieden een aantal standaardformules aan, zoals voor een winkel, bureel of een ambulant beroep. Je kunt daarnaast nog waarden op maat verzekeren.

Wat je nog moet weten

 • Dit is een zaakschadeverzekering
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekering geldt voor 1 jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van deze verzekering kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

Deze verzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent

Ook interessant