Polis voor je voertuig – Lichte Vrachtauto

Wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering en aanvullende verzekeringen mogelijk

Polis voor je voertuig – Lichte Vrachtauto

Wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering en aanvullende verzekeringen mogelijk

De KBC-Polis voor Uw Voertuig – optie lichte vrachtauto, biedt je de nodige verzekeringen voor als je op weg bent. Van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering tot de bijstandsverzekering of de verzekering vervoerde goederen: je stelt zelf je pakket samen.

Je kunt in deze polis het volgende verzekeren:

I. De Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering
II. De verzekering Rechtsbijstand
III. De Volledige Omniumverzekering
IV. De Gedeeltelijke Omniumverzekering
V. De KBC-VAB Bijstand
VI. De Ongevallenverzekering Bestuurder
VII. De Verzekering vervoerde goederen

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Wat?

Wie een lichte vrachtauto heeft, is wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. Die verzekering vergoedt de schade die je met je auto aan anderen berokkent, maar niet de schade aan je eigen auto. De burgerlijke aansprakelijkheid (BA) geldt in België en in alle landen die niet doorstreept zijn op de groene kaart (verplicht boorddocument).
Deze verzekering kun je ook sluiten voor je aanhangwagen.

Wat is onder andere verzekerd?

 • Schade die je met je lichte vrachtauto veroorzaakt aan anderen, zowel de materiële schade als  de lichamelijke schade.
 • Vergoeding van letsels die een voetganger, fietser of passagier oploopt bij een verkeersongeval waarin je voertuig betrokken is. Zelfs als je niet in fout bent.

Wat is onder andere niet verzekerd (voornaamste uitsluitingen)?

 • Schade aan je eigen auto
 • Schade die je met opzet veroorzaakt
 • Lichamelijke letsels die de bestuurder oploopt

Verzekering Rechtsbijstand

Wat?

Deze verzekering helpt je als er discussie ontstaat met betrekking tot je lichte vrachtauto. De verzekering biedt dan juridische hulp en bijstand. Dat gaat meer bepaald om het informeren over je rechten, verzamelen van gegevens zoals bewijzen en getuigenverklaringen, het gelasten van de nodige onderzoeken en onderhandelen met de tegenpartij. Deze verzekering kun je ook sluiten voor je aanhangwagen.

Wat is onder andere verzekerd?

 • Bijstand bij het terugvorderen van je schade van de tegenpartij
 • Juridische hulp bij contractuele geschillen, bijvoorbeeld bij aankoop of herstelling van je auto
 • Juridische bijstand bij administratieve geschillen met de overheid, bijvoorbeeld rond de inschrijving van je voertuig, intrekking van je rijbewijs...
 • Juridische bijstand van een advocaat, als je voor de strafrechter moet verschijnen  omwille van een verkeersmisdrijf

Wat is onder andere niet verzekerd (voornaamste uitsluitingen)?

Geschillen die verband houden met:

 • bezoldigd personen- en goederenvervoer dat door jou wordt verricht
 • het huren of verhuren van je voertuig, koop op afbetaling, huurkoop en andere soortgelijke financieringen
 • opzettelijke misdrijven

Omniumverzekering

Wat?

Een verzekering die uitgebreide bescherming biedt. Het is een zogenaamde zaakschadeverzekering. De verzekering vergoedt allerlei soorten schade zoals schade aan en diefstal van je voertuig. Deze verzekering kun je ook sluiten voor je aanhangwagen.

Wat is onder andere verzekerd?

 • Schade door een ongeval
 • Vandalisme
 • Schade door natuurgeweld zoals storm, hagel of overstroming
 • Het knagen van marters aan leidingen, kabels en isolatie in de motorruimte
 • Inbraak, diefstal en poging tot diefstal
 • Glasbreuk

Wat is onder andere niet verzekerd (voornaamste uitsluitingen)?

 • Opzettelijk veroorzaakte schade
 • Schade als gevolg van sleet of gebrek aan onderhoud
 • Diefstal vergemakkelijken door je verzekerd voertuig onbeheerd achter te laten op de openbare weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats terwijl het voertuig niet slotvast is.

Gedeeltelijke Omniumverzekering

Wat?

Dit is een zogenaamde ‘zaakschadeverzekering’. Deze verzekering vergoedt schade aan je voertuig en biedt je wat meer zekerheid voor een oudere auto. Voor een oudere auto neem je immers geen volledige omnium meer, maar wil je toch goed verzekerd zijn. Het grote verschil met een volledige omniumverzekering is dat schade door een aanrijding of een ander verkeersongeval niet vergoed wordt.

Wat is onder andere verzekerd?

 • Schade door brand, ontploffing of blusschade
 • Schade door diefstal
 • Schade door natuurgeweld, storm, blikseminslag, hagel, overstroming
 • Schade door een aanrijding met wild of loslopende dieren.
 • Breken of barsten van een autoruit
 • Kosten voor medische verzorging als je gewond raakt bij een car- of homejacking.

Wat is onder andere niet verzekerd (voornaamste uitsluitingen)?

 • Schade aan je voertuig door een verkeersongeval
 • Schade die het gevolg is van sleet of van een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud
 • Het vergemakkelijken van diefstal door het voertuig niet op slot te doen.
 • Opzettelijk veroorzaakte schade

KBC-VAB Bijstand

Wat?

Bijstand bij ongeval of pech. Afhankelijk van je keuze gaat dat van bijstand bij een ongeval tot een vervangwagen.

Wat kan onder andere verzekerd worden?

 • Personenbijstand, bij gezondheidsperikelen op reis voor inwonende gezinsleden. Ook hospitalisatie, repatriëring, gedwongen verlengd verblijf, medische kosten...
 • Voertuigbijstand
 • VAB-lidmaatschap
 • Vervangwagen. Dat kan zelfs een uitgerust type zijn.

Wat is onder andere niet verzekerd (voornaamste uitsluitingen)?

 • Schade die je opzettelijk veroorzaakt
 • Herstellingen (wel: takelkosten, kosten voor opsturen van wisselstukken…)

Ongevallenverzekering Bestuurder

Wat?

Verzekering voor lichamelijke letsels die je als bestuurder van een lichte vrachtauto kan oplopen bij een ongeval.

Wat is onder andere verzekerd?

 • Terugbetaling van de kosten voor medische verzorging die het gevolg is van  van het ongeval
 • Ruime vergoeding bij blijvende letsels
 • Een vergoeding voor je nabestaanden als je zou overlijden als gevolg van het ongeval

Wat is onder andere niet verzekerd (voornaamste uitsluitingen)?

 • Ongevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.
 • Ongevallen veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 promille, of in een staat van dronkenschap.

Verzekering vervoerde goederen

Wat?

Dit is een zogenaamde zaakschadeverzekering. Deze verzekering beschermt je materiaal en koopwaar in je lichte vrachtauto tegen beschadiging of diefstal, als je ermee onderweg bent. Dit geldt enkel voor vervoer voor eigen rekening.

Wat is onder andere verzekerd?

 • Materiaal en koopwaar bij een verkeersongeval
 • Laden en lossen
 • Brand, ontploffing of blussingswerken
 • Vandalisme
 • Natuurgeweld
 • Diefstal

Wat is onder andere niet verzekerd (voornaamste uitsluitingen)?

 • Het voertuig zelf
 • Schade door overbelasting of gebrekkige staat van het voertuig
 • Diefstal uit de passagiersruimte
 • Bepaalde goederen, zoals waarden, juwelen, dieren…

Extra info: je aanhangwagen verzekerd

Je kunt een aantal verzekeringen sluiten voor je aanhangwagen:

 • Een gekoppelde aanhangwagen is altijd verzekerd in de aansprakelijkheidsverzekering van je lichte vrachtauto.
 • Voor de losgekoppelde aanhangwagen met een MTM van meer dan 500 kg moet een verplichte aansprakelijkheidsverzekering gesloten worden.
 • Je kunt ook een rechtsbijstandverzekering sluiten voor je aanhangwagen.

Wat je nog moet weten

 • De KBC-Polis voor Uw Voertuig – Lichte vrachtauto kan één of meer van de volgende verzekeringen bevatten:
  • De Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering  
  • De verzekering rechtsbijstand  
  • De Volledige Omniumverzekering  
  • De Gedeeltelijke Omniumverzekering  
  • De KBC-VAB Bijstand
  • De Ongevallenverzekering Bestuurder  
  • De Verzekering vervoerde goederen  
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor één jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Polis voor Uw Voertuig – Lichte vrachtauto kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

 • Productfiche De KBC-Polis voor Uw Voertuig – Lichte vrachtauto
 • Informatiedocument
 • Algemene voorwaarden

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Ook interessant

Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen

Ook artsen zijn mensen, en mensen maken soms fouten. Die kunnen grote gevolgen hebben. Ben jij voldoende beschermd bij vragen om schadevergoeding van je patiënten in het kader van je beroepsleven?
Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen

Pensioenopbouw Medische vrije beroepers

 • Gefinancierd met RIZIV-toelage
 • Gegarandeerd rendement
 • Bescherming door 4 solidariteitswaarborgen
Pensioenopbouw Medische vrije beroepers

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

 • Voor alle zelfstandigen
 • Gegarandeerd rendement
 • Belastingvermindering
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Moet je een schadevergoeding ophoesten of heb je juridische kosten omdat jij of een van je werknemers een beroepsfout maakt? Met de KBC-Polis Beroepsaansprakelijkheid dek je jezelf en je bedrijf in: wij betalen die bedragen voor jou. Ontdek er alles over.
Verzekering beroepsaansprakelijkheid
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.