Verzekering voor je lichte vracht

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Lichte vrachtauto

Verzekering voor je lichte vracht

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Lichte vrachtauto

Stel zelf je pakket samen

Vul je verplichte aansprakelijkheidsverzekering aan met extra’s zoals een rechtsbijstand of een Verzekering vervoerde goederen.

Goede chauffeurs worden beloond

Na 1 jaar zonder ongeval in fout, geniet je een korting op de premie van je aansprakelijkheidsverzekering.

Korting op je Verzekering vervoerde goederen

Combineer een volledige omnium met een verzekering om de inhoud van je bestelwagen te beschermen en krijg een mooie korting.

Maak een afspraak

Een ongeluk is soms snel gebeurd. Dankzij onze autoverzekering voor lichte vrachtauto’s kun je met een gerust gemoed op weg. Je stelt zelf je pakket samen: van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering tot een bijstandsverzekering of een ongevallenverzekering voor de bestuurder.

Welke verzekeringen kun je sluiten voor je lichte vracht?

Man met lichte vracht

Als je een lichte vrachtauto hebt, ben je in België wettelijk verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) af te sluiten.

Om nog beter beschermd de weg op te gaan, kun je bij KBC je aansprakelijkheidsverzekering aanvullen met handige extra’s:

Bescherm je lichte vracht met de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Als je met je lichte vrachtauto de openbare weg op gaat, ben je wettelijk verplicht om minstens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) te sluiten. Die vergoedt de schade die je aan anderen toebrengt als je zelf in fout bent. Schade aan je lichte vracht is in dat geval niet verzekerd. Rijd je 1 jaar zonder ongeval in fout? Dan kun je een korting krijgen op je premie.
 

Wat is wel verzekerd?

 • Materiële en lichamelijke schade die je met je lichte vrachtauto veroorzaakt aan anderen.
 • Vergoeding van lichamelijke schade die een voetganger, fietser of passagier oploopt nadat je auto betrokken was in een verkeersongeval. (Ook als je niet in fout bent.)
   

Wat is niet verzekerd?

 • Schade aan je eigen auto
 • Lichamelijke schade die je als bestuurder oploopt
 • Schade aan goederen die je beroepsmatig vervoert tegen betaling, uitgezonderd persoonlijke kleding en bagage van de passagiers

Ga nog beter beschermd op weg met deze extra’s

Wil je nog beter beschermd de baan op? Kies voor extra's en geniet een uitgebreide bescherming bovenop je verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

1. Verzekering rechtsbijstand

Ontstaat er een discussie na een ongeval? Of heb je een geschil met de hersteller van je lichte vrachtauto? Dan komt een rechtsbijstandverzekering goed van pas. Je juridische kosten zijn tot 100.000 euro verzekerd.

Wat is verzekerd?

 • Bijstand bij het terugvorderen van je schade
 • Juridische hulp bij een contractueel geschil bij aankoop of herstelling van je voertuig
 • Juridische hulp bij een administratief geschil met de overheid (Bijvoorbeeld de inschrijving van je voertuig)

Wat is onder andere niet verzekerd?

Geschillen over:

 • Betaald vervoer van personen en goederen, door jou uitgevoerd
 • Opzettelijke misdrijven
 • Huren of verhuren van je voertuig
 • Kopen op afbetaling, huurkoop en gelijkaardige financieringsvormen

2. Volledige omniumverzekering

Wil je graag een uitgebreide bescherming van je voertuig? Dan is onze volledige omniumverzekering misschien wel iets voor jou. Zo ben je onder meer verzekerd tegen vandalisme, inbraak of schade aan je eigen voertuig als je in fout bent.

Bij total loss of diefstal krijg je zelfs de volledige aankoopprijs terug tot 12 maanden na aankoop. Je kunt ook kiezen voor een snellere afschrijving tegen een verminderde premie.

Wat is verzekerd?

 • Schade door een ongeval, vandalisme of natuurgeweld (zoals storm, hagel of overstroming)
 • Schade door knagende marters aan leidingen, kabels en isolatie in de motorruimte 
 • Inbraak, diefstal en poging tot diefstal 
 • Een gebroken of gebarsten autoruit, ook bij een schuifdak of panoramisch dak 
 • Kosten voor medische verzorging als je gewond raakt bij een car- of homejacking

Wat is niet verzekerd?

 • Schade die opzettelijk wordt veroorzaakt
 • Schade aan onderdelen die versleten of slecht onderhouden zijn
 • Diefstal van je voertuig nadat je het achterliet op de openbare weg of een andere publieke plaats terwijl het niet op slot was

3. Gedeeltelijke omniumverzekering

Wil je een goede bescherming voor een ouder voertuig? Dan is de gedeeltelijke omniumverzekering ideaal. Zo ben je beschermd tegen diefstal of schade aan je voertuig door brand, storm, botsing met een dier of glasbreuk. Het verschil met een volledige omnium is dat de schade aan je voertuig door aanrijding of een verkeersongeval niet vergoed wordt.

Wat is wel verzekerd?

 • Schade door diefstal, brand, ontploffing of blusschade 
 • Schade door natuurgeweld (zoals storm, hagel of overstroming)
 • Schade door een aanrijding met wild of loslopende dieren
 • Een gebroken of gebarsten autoruit, ook bij een schuifdak of panoramisch dak 
 • Kosten voor medische verzorging als je gewond raakt bij een car- of homejacking

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade aan je voertuig door een verkeersongeval
 • Schade aan onderdelen die versleten of slecht onderhouden zijn
 • Diefstal van je voertuig dat niet op slot was of dat je achterliet op de openbare weg of een andere publieke plaats 
 • Schade die je opzettelijk veroorzaakt

4. KBC-VAB Bijstand

Heb je een ongeval of autopech? Dankzij de aanvullende verzekering  KBC-VAB Bijstand kun je alle dagen, de klok rond rekenen op pechverhelping en voertuigbijstand bij diefstal, ongeval of autopech.

Zowel in België als in het buitenland. Optioneel kun je je verzekering uitbreiden met een vervangwagen. Je hebt de keuze uit een personenwagen of een lichte vrachtauto met of zonder extra uitrusting.

Wat is verzekerd?

 • Voertuigbijstand: bijstand bij een diefstal, ongeval of defect
 • Pechverhelping: bij je thuis of op verplaatsing in België of in het buitenland

Wat is niet verzekerd?

 • Schade die je opzettelijk veroorzaakt
 • Herstellingen (uitgezonderd takelkosten of kosten voor het opsturen van wisselstukken)

5. Ongevallenverzekering bestuurder

Deze verzekering vergoedt je lichamelijke letsels na een auto-ongeval, zelfs als je in fout bent. Ook andere door jou toegelaten bestuurders zijn gratis meeverzekerd.

Wat is verzekerd?

 • Terugbetaling van medische kosten voor de verzorging van je letsels
 • Ruime vergoeding bij blijvende letsels
 • Terugbetaling van begrafeniskosten en financiële steun voor je nabestaanden als je overlijdt

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Ongevallen die je opzettelijk veroorzaakt
 • Ongevallen die je veroorzaakt hebt omdat je dronken was

6. Verzekering vervoerde goederen

Je materiaal, de bestellingen en grondstoffen voor je klanten beschermen tegen diefstal of beschadiging? Dat kan met de Verzekering vervoerde goederen. In combinatie met een volledige omnium geniet je bovendien een verlaagd tarief.

Wat is verzekerd?

Ben je onderweg? Dan dekken we in deze gevallen de schade aan je materiaal en de bestellingen en grondstoffen voor je klanten:
 

 • Bij een verkeersongeval
 • Bij het laden en lossen
 • Bij brand, bij het blussen ervan of een ontploffing
 • Vandalisme of natuurgeweld
 • Diefstal (optioneel)

De volledige lijst vind je in de algemene voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

 • Je voertuig
 • Schade als je voertuig slecht onderhouden of overbelast is
 • Diefstal van spullen uit de passagiersruimte
 • Goederen zoals waardepapieren, juwelen, dieren, enz.

De volledige lijst van uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Verzeker ook je aanhangwagen

Als je gekoppelde aanhangwagen een maximum toegelaten massa (MTM) heeft van 3.500 kg of minder, dan is die gratis meeverzekerd. Heb je een losgekoppelde aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg?

Dan ben je wettelijk verplicht om een aparte aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. Om je optimaal te beschermen, kun je ook een rechtsbijstandverzekering en een omnium sluiten als je dat voor je lichte vrachtauto ook gedaan hebt.

Wat je nog moet weten

 • De KBC-Polis voor Uw Voertuig – Lichte vrachtauto kan één of meer van de volgende verzekeringen bevatten:
  • De verplichte aansprakelijkheidsverzekering  
  • De verzekering rechtsbijstand  
  • De volledige omniumverzekering  
  • De gedeeltelijke omniumverzekering  
  • De KBC-VAB Bijstand
  • De Ongevallenverzekering bestuurder  
  • De Verzekering vervoerde goederen  
 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor één jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Polis voor Uw Voertuig – Lichte vrachtauto kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent

Ook interessant

Verzekering voor goederen die je vervoert

Onderweg met een aanzienlijk kapitaal aan materieel en koopwaar voor eigen rekening in je voertuig? Bescherm je lading tegen risico’s zoals beschadiging of diefstal, en neem een verzekering voor je vervoerde goederen.

Diefstalverzekering

Beschermt je tegen verlies of beschadiging van je goederen als gevolg van (poging tot) diefstal.

Burgerlijke aansprakelijkheid bedrijf

Ondernemen kan leiden tot schade waarvoor je aansprakelijk wordt gesteld. Met deze verzekering ben je verzekerd als iemand een schadevergoeding van je eist.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Moet je een schadevergoeding ophoesten of heb je juridische kosten omdat jij of een van je werknemers een beroepsfout maakt? Met de KBC-Polis Beroepsaansprakelijkheid dek je jezelf en je bedrijf in: wij betalen die bedragen voor jou. Ontdek er alles over.