Verzekering Productieverlies

Vergoeding bij productieverlies

Verzekering Productieverlies

Vergoeding bij productieverlies

Wat is de Verzekering Productieverlies?

Een brandverzekering beschermt je niet alleen tegen de financiële gevolgen van een brand, maar ook bijvoorbeeld van een storm of een diefstal. De KBC-Verzekering Productieverlies gaat nog een stapje verder en is specifiek ontwikkeld voor de sectoren Land- en Tuinbouw en Glastuinbouw. Met die verzekering kun je immers het voortbestaan van je bedrijf veiligstellen.

1. Melkvee, vleesvee, varkens en pluimvee

Verzekering productieverlies landbouw

Je productie bestaat uit levende dieren? Dan weet je dat de financiële impact bij schade aan je dieren erg groot kan zijn. De KBC-Verzekering Productieverlies is een ruime verzekering van je dieren, en vergoedt zowel de materiële schade als het financiële verlies na een verzekerde schade aan je dieren. Dit verzekeringsaanbod geldt voor:

 • Melkvee
 • Vleesvee
 • Varkens (vleesvarkens en zeugen)
 • Kippen (braad- en legkippen)

Wat is wel en niet verzekerd?

Wel verzekerd

Productieverlies door volgende schadegevallen:

 • Ongeval aan je dieren
 • Vandalisme en (poging tot) diefstal
 • Zelfs als de dieren zelf niet beschadigd zijn (bv. brand in de stal terwijl je koeien in de wei staan)
 • Botulisme bij melk- of vleesvee, ook als dat het gevolg is van een combinatie van voeders

 

Niet verzekerd

 • Schade aan de dieren door ziekte
 • Complicaties bij dracht en bevalling
 • Gebruik van wettelijk verboden middelen

Extra info

 • Om volledig verzekerd te zijn, hoef je ons enkel het totaal aantal vergunde dierplaatsen mee te delen. Je hebt bovendien de garantie dat je productieverlies wordt vergoed, rekening houdend met de actuele prijs van je dieren. 
 • We vergoeden de daling van je bedrijfsresultaat gedurende een vergoedingsperiode van 12 maanden. Voor legkippen wordt die vergoedingsperiode gelijkgesteld met hun legperiode tot 14 maanden.

2. Teelt onder glas

Verzekering productieverlies teelt onder glas

Teelt onder glas is niet zonder risico’s. Raken de gewassen of je installaties beschadigd, dan kun je door de verzekering Productieverlies rekenen op een vergoeding voor je materiële schade en je financieel verlies.

De verzekering is mogelijk voor de hele glastuinbouwsector, dus voor alle teelten in serres en folieserres (uitgezonderd plastic tunnels).

Wat is wel en niet verzekerd?

Wel verzekerd

Productieverlies door:

 • Onverwachte beschadiging of diefstal van gewassen
 • Zelfs als die gewassen zelf niet rechtstreeks beschadigd zijn
 • De verzekering is ook van toepassing op beurzen, evenementen en veilingen

Niet verzekerd

Schade aan je gewassen door bijvoorbeeld ziekte, schimmels, verkeerd gebruik van  meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen.

Extra info

De daling van je bedrijfsresultaat wordt vergoed gedurende 12 maanden.

Wat je nog moet weten

 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor een jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. 

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent

Ook interessant

Het Agroflexkrediet

Kies met het KBC-Agroflexkrediet voor een flexibele financiering van investeringen in land- en tuinbouw.