Hoe je pand(en) verzekeren?

Hoe je pand(en) verzekeren?

De overlevingskansen van je onderneming hangen deels af van het pand waarin je onderneming is gevestigd. Dat patrimonium wil je dan ook zo goed mogelijk beschermen en verzekeren voor het geval dat het toch fout zou lopen. Welke verzekeringen heb je nodig?

Brandverzekering

Als onderneming sluit je het best een goede brandverzekering. Die beschermt zowel de onroerende goederen of bedrijfsgebouwen, als de roerende goederen of bedrijfsgoederen (goederen, dieren, vast of los materieel …).

Een brandverzekering beschermt je tegen meer dan alleen brandschade. Denk maar aan schade door stormen, natuurrampen, vandalisme of diefstal. Ook voor glasbreuk en waterschade ben je met deze polis verzekerd.

Lees meer over de brandverzekering van KBC

Wist je dat?

Als je privéwoning zich op dezelfde locatie bevindt als je bedrijfsgebouwen, kun je in dezelfde brandverzekering ook je woning en inboedel laten verzekeren.

Verzekering bedrijfsschade

Een bedrijfsschadeverzekering vangt dan weer inkomstenverliezen door een schadegeval op. Zo blijft de voortzetting van je onderneming gegarandeerd, want materiële schade is maar één onderdeel van de schade. De verzekering bedrijfsschade wordt daarom vaak de levensverzekering van je bedrijf genoemd.

Lees meer over de Verzekering Bedrijfsschade van KBC

Omniumverzekering

Een voertuig is een hele investering. En dan wil je natuurlijk de beste bescherming bij schade, diefstal of total loss. Een omniumverzekering vergoedt de schade aan je eigen voertuig, ook als je aansprakelijk bent.

Voorbeelden

  • Schade door aanrijding, brand, glasbreuk, diefstal, vandalisme, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren of vogels, knagen van marters
  • Kosten voor vervanging van sloten na diefstal van je sleutels
  • Kosten voor medische verzorging als je gewond raakt bij car- of homejacking
  • BIV (belasting op inverkeerstelling) bij total loss

Lees meer over de omniumverzekering van KBC

 

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent