Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering

 • Financiële bescherming zonder wachttijd
 • Vrije keuze van franchise en kamertype
 • Vlotte aangifte via KBC Mobile, KBC Touch of telefoon
 • Rechtstreekse betaling door de verzekeraar aan het ziekenhuis
Stel je vragen aan een verzekeringsexpert
Klant bij KBC? Maak je afspraak in KBC Touch.
Stel je vragen aan een verzekeringsexpert
Klant bij KBC? Maak je afspraak in KBC Mobile.

Waarom een hospitalisatieverzekering?

Een hospitalisatieverzekering is niet wettelijk verplicht. Waarom dan de verzekering afsluiten? Je verplichte ziekteverzekering (bij een ziekenfonds) betaalt je slechts een deel van je ziekenhuisopname terug. Zonder aanvullende hospitalisatieverzekering moet je zelf voor het resterende bedrag opdraaien. En dat kan sterk oplopen.

Bepaalde kosten in verband met je opname worden slechts voor een deel of helemaal niet vergoed door de ziekteverzekering: onder andere labokosten, consultaties, bloedtransfusies en medicatie. Zo kom je snel voor verrassingen te staan bij je ziekenhuisfactuur. Daarvoor biedt een hospitalisatieverzekering een oplossing.

Wat is een hospitalisatieverzekering?

Hospitalisatieverzekering bij zwangerschap en bevalling

Een hospitalisatieverzekering biedt je een ruime bescherming voor medische kosten bij ziekenhuisopname door ziekte, ongeval of bevalling. Ze biedt je een terugbetaling van je kosten van de opname én van de voorafgaande zorg en nabehandeling.

De verzekering is dus voor iedereen interessant: ze beschermt je levenslang voor onvoorziene kosten bij hospitalisatie.

Stel je vragen aan een verzekeringsexpert
Klant bij KBC? Maak je afspraak in KBC Touch.
Stel je vragen aan een verzekeringsexpert
Klant bij KBC? Maak je afspraak in KBC Mobile.

Wat is wel en niet verzekerd?

Wel verzekerd

De kosten die vergoed worden vind je in de polis. Het gaat onder meer om:

 • Kosten tijdens hospitalisatie: onder andere raadplegingen, honoraria en het verblijf
 • Kosten voor thuisbevalling (forfait van 625 euro) en aangepast medisch vervoer (tot 1.250 euro)
 • Medische kosten in verband met de aandoening waarvoor je wordt opgenomen, in de periode van 2 maanden voor tot 6 maanden na de ziekenhuisopname
 • Terugbetaling van de ambulante medische kosten (medische kosten buiten een ziekenhuisopname) bij de 31 zware ziektes vermeld in de polis

Niet verzekerd

Het gaat onder meer om:

 
 • Gevolgen of verwikkelingen van een bestaande ziekte of ongeval dat gebeurde voor de aansluiting
 • Poging tot zelfmoord of geweldpleging door de verzekerde
 • In sommige gevallen is er een plafond voor de terugbetaling

In de algemene voorwaarden vind je het volledige overzicht van de uitsluitingen.

Meer over de KBC-Hospitalisatieverzekering

De verzekeraar vergoedt de gewaarborgde kosten voor zover die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald. De gewaarborgde kosten vind je in de voorwaarden. Soms zijn er specifieke voorwaarden verbonden aan de tussenkomst en soms is de tussenkomst beperkt.

In de Bijzondere Voorwaarden is er een lijst van dure ziekenhuizen opgenomen. 
Wil je zeker de meest actuele lijst raadplegen? Deze vind je hier.

Deze lijst van dure ziekenhuizen kan worden aangepast aan het criterium van beperking van terugbetaling opgenomen in de Algemene Voorwaarden. 

Ben je verzekerd met een waarborg eenpersoonskamer dan betaal je in deze ziekenhuizen zelf 50% van het persoonlijke aandeel als je zelf kiest voor een eenpersoonskamer.

Hoeveel kost een hospitalisatieverzekering bij KBC?

De prijs van de verzekering hangt af van een aantal factoren:

Je kunt kiezen voor een franchise van 0, 100, 200, 300 of 500 euro. Dat is het deel van de kosten dat je zelf draagt. De gekozen franchise kan je een korting op de premie geven.

Je krijgt korting als je kiest voor een ‘twee- of meerpersoonskamer’. Kies je bij opname toch zelf voor een eenpersoonskamer? Dan bedraagt de tussenkomt een forfaitaire vergoeding per dag, met als maximum het werkelijke factuurbedrag.

Je geniet een gezinskorting van 5% vanaf 2 verzekerden en 10% vanaf 3 verzekerden.

Je leeftijd bepaalt het risico op een hospitalisatie. Hierdoor is er een variabele premie gebaseerd op het risico dat je op dat moment loopt. Als je jong bent, betaal je dus minder. De premies worden duurder naarmate je ouder wordt.

De premie wordt jaarlijks op hoofdvervaldatum aangepast aan de index der consumptieprijzen of de specifieke medische indexcijfers.

Denk nu al aan later

Precies omdat de premies duurder worden naarmate je ouder wordt, kun je nu al starten een reserve op te bouwen. Zo worden toekomstige, hogere premies uit je reserve betaald.

Stel je vragen aan een verzekeringsexpert
Klant bij KBC? Maak je afspraak in KBC Touch.
Stel je vragen aan een verzekeringsexpert
Klant bij KBC? Maak je afspraak in KBC Mobile.

Ontdek het antwoord op de meest gestelde vragen

Hou je de premies van je hospitalisatieverzekering ook op latere leeftijd liever schappelijk? Met ons hospitalisatieplan spreid je de betaling ervan. Lees hier meer over het hospitalisatieplan van KBC

De aangifte van je ziekenhuisopname gaat eenvoudig. Je kunt je aangifte doen via KBC Mobile, KBC Touch of per telefoon, vanaf 3 maanden voor je opname. In de meeste gevallen betaalt KBC je ziekenhuisfactuur rechtstreeks aan het ziekenhuis. Zo moet je zelf het bedrag niet voorschieten. Lees hier alles over wat te doen bij hospitalisatie.

Wat zijn de verschillen tussen een ongevallenverzekering, een hospitalisatieverzekering en een familiale verzekering?

Vergelijk die verzekeringen en ontdek wanneer ze van pas komen.
 

Goed om te weten

 • Op de KBC-Hospitalisatieverzekering is het Belgisch recht van toepassing.
 • Iedereen tot 70 jaar kan aansluiten, als je gewone verblijfplaats in België is, en als je aangesloten bent bij de Belgische sociale zekerheid. Aanvaarding is afhankelijk van medische acceptatie.
 • Looptijd: de verzekering geldt levenslang. De verzekeringnemer beschikt over een jaarlijks opzegrecht.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Hospitalisatieverzekering kun je terecht bij een expert verzekeringen of je verzekeringsagent.

De KBC-Hospitalisatieverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Stel je vragen aan een verzekeringsexpert
Klant bij KBC? Maak je afspraak in KBC Touch.
Stel je vragen aan een verzekeringsexpert
Klant bij KBC? Maak je afspraak in KBC Mobile.