Sparen voor je hospitalisatiepremies

KBC-Hospitalisatieplan

Sparen voor je hospitalisatiepremies

KBC-Hospitalisatieplan

Spaarplan met vaste intrestopbrengst

Op elke nettostorting die je doet, is er een vaste intrestopbrengst gegarandeerd tot het einde van de garantieperiode. Bovendien kan KBC een winstdeling toekennen als de resultaten het toelaten.

Betaling premies hospitalisatieverzekering

Vanuit de reserve kun je de huidige en toekomstige premies voor je hospitalisatieverzekering laten betalen.

Verzekerd via je werkgever?

Prima! Dan spaar je voorlopig alleen. Bij verlies van deze aansluiting kun je de waarborg hospitalisatieverzekering activeren zonder medische acceptatie.

Waarom het KBC-Hospitalisatieplan?

De kosten voor een ziekenhuisopname kunnen snel oplopen. Een hospitalisatieverzekering neemt een groot deel van de financiële last van je schouders. Alleen worden die premies vaak duurder naarmate je ouder wordt. Door een reserve op te bouwen in het hospitalisatieplan, een tak 21-spaarverzekering, kun je die duurdere premies voor je KBC-Hospitalisatieverzekering vanuit de reserve laten betalen. Zo beperk je de inspanning voor het betalen van die dure premies op latere leeftijd tot een minimum.

Ook als je nu een collectieve hospitalisatieverzekering hebt via je werkgever, is een hospitalisatieplan zeker nuttig. Valt je collectieve verzekering weg, dan ben je toch zeker dat je een betaalbare hospitalisatieverzekering bij KBC Verzekeringen behoudt ... Levenslang!

Hoe werkt het KBC-Hospitalisatieplan?

 • Je spaart op een veilige manier een reserve bij elkaar waarmee je nu of later de premies van een hospitalisatieverzekering bij KBC kunt financieren. Ben je niet verzekerd via je werkgever dan start je onmiddellijk een KBC-Hospitalisatieverzekering. Ben je wel verzekerd via een collectieve verzekering, dan activeer je de individuele hospitalisatieverzekering bij KBC Verzekeringen pas wanneer je de aansluiting bij de collectieve verzekering verliest, bijvoorbeeld door ontslag of pensionering.
 • Op elke netto storting is er een vaste interestopbrengst tot het einde van de garantieperiode. Momenteel bedraagt die 2,00% en wordt die gegarandeerd tot 30 november 2048. Voor toekomstige stortingen kan de gegarandeerde intrestvoet wijzigen.
 • Uit je reserve opgebouwd via het hospitalisatieplan wordt jouw premie en die van je gezin voor de hospitalisatieverzekering opgevraagd. Je blijft echter eigenaar van de opgebouwde reserve. Je kunt de reserve dan ook steeds afkopen , mits je de afkoopkost en roerende voorheffing betaalt die verschuldigd is tijdens de eerste 8 jaar. De opvragingen die gebeuren voor de financiering van de hospitalisatieverzekeringen zijn kosteloos. Heb je geen activatie van de hospitalisatieverzekering nodig op je voorziene pensioenleeftijd, dan kun je de volledige reserve kosteloos opvragen, binnen een termijn van 60 dagen na je pensionering, vervroegde pensionering of brugpensionering. Overlijd je, dan wordt de reserve uitgekeerd aan de begunstigde die jij aanduidde.
 • Bij afsluiten van het hospitalisatieplan is er medische acceptatie. Wanneer je pas later de hospitalisatieverzekering activeert binnen de in het hospitalisatieplan opgelegde voorwaarden, dan is er op dat ogenblik geen nieuwe medische acceptatie meer nodig.
 • Het bedrag van je storting wordt berekend op basis van instapleeftijd, keuze voor een 1- of 2-persoonskamer, activatiedatum en franchise. Het gaat hierbij om een streefbedrag, bedoeld om voldoende reserve op te bouwen voor jouw individuele toestand.

Informatie over duurzaamheid

Dit product promoot ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij. Het heeft  echter geen duurzame belegging als doelstelling. We streven er ook naar om de negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken door een verantwoord beleggingsbeleid. Meer info vind je in de productfiche.

Label Towards Sustainability

Dit product kreeg het label 'Towards Sustainability' voor een periode van een jaar. Het label is ontwikkeld door Febelfin, de vereniging die de Belgische banksector vertegenwoordigt, en wordt elk jaar opnieuw geëvalueerd. Het is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Deze norm definieert een aantal minimumeisen waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel op productniveau als in het beleggingsproces. Meer info over het label vind je op www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm. De toekenning van dit label aan het product betekent niet dat het product beantwoordt aan je eigen doelstellingen voor duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Meer info over dit onderwerp vind je op www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Kosten KBC-Hospitalisatieplan

 • Toetredingskosten: 5% op het bedrag van elke storting, na afhouding van de verzekeringstaks.
 • Beheerskosten: geen
 • Uitstapkosten: 5%, maar kosteloos
  • Voor de opvragingen die gebeuren voor de financiering van de hospitalisatieverzekering
  • Als je de volledige reserve opneemt binnen een termijn van 60 dagen na je wettelijke pensionering, vervroegde pensionering en brugpensioen
  • Als je een opvraging doet om de franchise bij een ziekenhuisopname mee te betalen
 • Er geldt een verzekeringstaks van 2%.
 • Roerende voorheffing: enkel voor opvragingen van de reserve binnen de eerste 8 jaar van het contract. De roerende voorheffing bedraagt 30%, en is verschuldigd op  een fictieve berekeningsbasis waarbij de stortingen worden opgerent aan 4,75%. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

Veelgestelde vragen

Ja, dat kan. Hou rekening met een roerende voorheffing van 30% (als je het geld opvraagt tijdens de eerste 8 jaar van je verzekeringscontract), en een uitstapkost van 5%. Je geld vervroegd opvragen is enkel gratis als je het opvraagt binnen de 60 dagen na je pensionering.

Je ontvangt je gespaarde bedrag plus het gegarandeerde minimumrendement, eventueel verhoogd met een jaarlijkse winstdeling als de bedrijfsresultaten dat toelaten.

Ja, het KBC-Hospitalisatieplan valt onder de bescherming van het Garantiefonds, de Belgische beschermregeling voor tak 21-levensverzekeringen. Dankzij deze regeling is je gespaarde bedrag beschermd tot 100.000 euro per verzekeringsnemer.

Neen, op elke nettostorting is er een vaste intrestopbrengst gegarandeerd tot het einde van de garantieperiode. Die bedraagt momenteel 2,00% en wordt gegarandeerd tot 30 november 2048.

Ja. Met dit product stort je je geld in een spaarplan in de vorm van een verzekeringscontract.

Wat je nog moet weten

 • Het KBC-Hospitalisatieplan is een tak 21-spaarverzekering waarbij het beleggingsrisico wordt gedragen door KBC Verzekeringen. Dit product wordt gewaarborgd door de Belgische beschermingsregeling voor tak 21-levensverzekeringen. Deze bescherming treedt in werking indien vastgesteld is dat KBC Verzekeringen in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel voor alle bij KBC Verzekeringen aangehouden reserves in de beschermde tak 21-levensverzekeringen samen maximaal 100.000 euro per verzekeringnemer.
 • Looptijd: levenslang. Eindigt bij overlijden van de verzekerde.
 • Periodieke premiebetaling met minimale storting van 12,50 euro op maandbasis.
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor een offerte van een KBC-Hospitalisatieplan kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.
 • Het KBC-Hospitalisatieplan is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
  BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
  Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
  Een onderneming van de KBC Groep

Uitgebreide informatie over dit product vind je in de productfiche en in het essentiële-informatiedocument

.

AssurCard bij je hospitalisatieverzekering

Een spoedopname of een geplande opname? Maak optimaal gebruik van je hospitalisatieverzekering met de AssurCard!

Hond verzekeren

Ontdek hieronder waarom het loont om je hond te verzekeren.

Ziekte of ongeval in het buitenland?

Ben je goed verzekerd op reis? Wat moet je doen als je ziek wordt of een ongeval krijgt buiten België?

Checklist geboorte

Welke administratieve en praktische zaken moet je regelen bij de geboorte van je kind? Een checklist.