KBC Home & Long-Term Plan

Langetermijnsparen met een spaarverzekering

 • Een veilige spaarformule met een gegarandeerde intrest en een eventuele winstdeelname
 • Tot 30% belastingvermindering krijgen
 • Flexibel sparen wanneer je wilt, vanaf 10 euro per maand
Start met langetermijnsparen
Start met langetermijnsparen

Wat is het KBC Home & Long-Term Plan?

KBC Home & Long-Term Plan is een tak 21-spaarverzekering waarmee je een aanvullend pensioen kunt opbouwen voor en tijdens je pensioen in het fiscale stelsel langetermijnsparen.

Het is een erg veilige formule, aangezien de interestopbrengst op de gespaarde bedragen gegarandeerd is tot de einddatum van het contract. Voor elke nettostorting garandeert KBC Verzekeringen een interestopbrengst tot de einddatum van het contract. Op dit ogenblik bedraagt die 2,00%.

Wat brengt het KBC Home & Long-Term Plan op?

Gegarandeerde interestopbrengst op elke storting

Op elke nettostorting (de premie die je betaalt min de kosten en taksen) garandeert KBC Verzekeringen je een vaste interestopbrengst tot de einddatum van je contract. Momenteel bedraagt die interestvoet 2,00%.

Deelname in de winst

Boven op de zekerheid van een minimumrendement is een jaarlijkse winstdeling mogelijk. Die winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen. Ze is afhankelijk van de economische omstandigheden en de resultaten van KBC Verzekeringen.

Informatie over duurzaamheid

Dit product promoot ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij. Het heeft  echter geen duurzame belegging als doelstelling. We streven er ook naar om de negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken door een verantwoord beleggingsbeleid. Meer info vind je in de productfiche.

Label Towards Sustainability

Dit product kreeg het label 'Towards Sustainability' voor een periode van een jaar. Het label is ontwikkeld door Febelfin, de vereniging die de Belgische banksector vertegenwoordigt, en wordt elk jaar opnieuw geëvalueerd. Het is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Deze norm definieert een aantal minimumeisen waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel op productniveau als in het beleggingsproces. Meer info over het label vind je op www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm. De toekenning van dit label aan het product betekent niet dat het product beantwoordt aan je eigen doelstellingen voor duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Meer info over dit onderwerp vind je op www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Fiscaal voordelig

De premies van deze spaarverzekering komen in aanmerking voor belastingvermindering onder het fiscaal stelsel langetermijnsparen. Je kunt tot 30% van de gespaarde bedragen fiscaal voordeel krijgen via een belastingvermindering, afhankelijk van je persoonlijke situatie.

De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen, en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Je tussenpersoon geeft je hierin graag advies op maat.

Je kunt langetermijnsparen prima combineren met pensioensparen. Ben je bovendien getrouwd? Dan kunnen zowel jij als je partner profiteren van het fiscale voordeel van pensioensparen en langetermijnsparen.

Flexibel sparen

Je kunt fiscaal vriendelijk sparen vanaf 10 euro per maand. Je kiest zelf wat het best past bij jouw situatie en jouw gezin. Het bedrag dat je maximaal kunt sparen per jaar hangt af van de hoogte van je beroepsinkomen of pensioen. Het spaarbedrag per jaar voor 2024 is maximaal 2.450 euro.

Wanneer starten?

Zelfs terwijl je je woonkrediet voor je eigen woning afbetaalt, kun je fiscaal voordeel krijgen in het stelsel langetermijnsparen, afhankelijk van de startdatum van je woonkrediet.
De mogelijkheid tot combineren van beide fiscale stelsels hangt af van je fiscale woonplaats op 1 januari.

Ben je een woningkrediet aangegaan vanaf 2016 voor je eigen woning? Dan is een volledige combinatie van langetermijnsparen en de Vlaamse woonbonus toegestaan.

Vanaf 2020 is de Vlaamse woonbonus afgeschaft en is het ook mogelijk om, tijdens je woonkrediet, te genieten van het fiscaal voordeel van langetermijnsparen.

In Wallonië is de combinatie van beide fiscale stelsels (chèque habitat
en langetermijnsparen) mogelijk voor je enige en eigen woning vanaf 2016.

In Brussel kun je, nadat de woonbonus werd stopgezet, vanaf 2017 het langetermijnsparen combineren met je woonkrediet omdat het woonkrediet geen fiscaal voordeel meer biedt.

Ben je nog geen 65 jaar en zul je ook tijdens je pensioen belastingen betalen, dan start je het best zo snel mogelijk met het langetermijnsparen. Zo kun je nog jarenlang genieten van een mooie belastingvermindering. Neem contact op met je KBC-kantoor, met KBC Live of met je KBC-verzekeringsagent om te bekijken of jij ook nog van belastingvoordeel kan genieten, zelfs na je pensioen.

Start met langetermijnsparen
Start met langetermijnsparen

Aanduiden van een begunstigde

Je kiest zelf de begunstigde die bij overlijden de reserve en eventueel het aanvullend kapitaal overlijden krijgt, op voorwaarde dat ze behoren tot de categorie van personen voorzien in de wet (wettelijke huwelijkspartner, wettelijk samenwonende partner, bloedverwant tot en met de 2e graad).

Hoelang sparen?

Je kiest zelf hoe lang je wilt sparen in het KBC Home & Long-Term Plan. Het contract loopt minstens 10 jaar en kan ten vroegste eindigen op je 65e verjaardag. De spaarverzekering eindigt bij het overlijden van de verzekerde.

Spaar hierin dus geld dat je voor een langere termijn kunt missen. Je bouwt hiermee op een flexibele en fiscaal vriendelijke manier een mooi spaarpotje op voor je pensioen. 

Fiscaliteit bij uitkering

Hou er rekening mee dat het spaartegoed belastbaar is, vanaf het moment dat je fiscaal voordeel genoten hebt

 • Meestal een eenmalige anticipatieve heffing van 10% die wordt geheven op je 60e verjaardag (of op de 10e verjaardag van het contract als je na je 55e het contract afsluit)
 • Als je zou overlijden voor de einddatum van het contract, is het uitgekeerd bedrag belastbaar in de personenbelasting aan ditzelfde lage tarief
 • Vroegtijdig je spaartegoed opvragen is mogelijk, maar is fiscaal nadelig

Tarieven

Beheerskosten geen
Instapkosten op nieuwe stortingen 5% per storting
Uitstapkosten bij vervroegde opname 5% maximaal
Verzekeringstaks op nieuwe stortingen 2%

Het percentage uitstapkosten daalt gedurende de laatste 5 jaar van het contract met 1%. Je betaalt geen uittredingskosten bij wettelijke pensionering, bij vervroegde pensionering of bij brugpensionering en op voorwaarde dat het contract al ten minste 10 jaar loopt.

 • Minimaal spaarbedrag per jaar is 120 euro (inclusief taks en kosten)
 • Minimaal spaarbedrag per maand is 10 euro (inclusief taks en kosten)
 • Maximale storting op jaarbasis is 2.450 euro, en beperkt in functie van je beroepsinkomen of pensioen en je individuele situatie

Wat zijn de risico's?

 • Het KBC Home & Long-Term Plan wordt gewaarborgd door de Belgische beschermingsregeling voor tak 21-levensverzekeringen. Deze bescherming treedt in werking indien vastgesteld is dat KBC Verzekeringen in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel voor alle bij KBC Verzekeringen aangehouden reserves in de beschermde tak 21-levensverzekeringen samen maximaal 100.000 euro per verzekeringnemer.
 • Looptijd: minimum 10 jaar, einddatum ten vroegste op 65 jaar. Deze spaarverzekering eindigt bij het overlijden van de verzekerde.

Wat je nog moet weten

Wettelijke bepalingen

 • Het KBC Home & Long-Term Plan is een tak 21-levensverzekering met gewaarborgd rendement waarbij het beleggingsrisico wordt gedragen door de verzekeraar.
 • Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vind je in de algemene voorwaarden en op de financiële infofiche. Neem deze info zeker door voor je toetreedt. Deze informatie kun je gratis krijgen bij je KBC-tussenpersoon.
 • Op het KBC Home & Long-Term Plan is het Belgisch recht van toepassing.
 • Voor elke netto-storting garandeert KBC Verzekeringen een intrestopbrengst tot de einddatum van het contract. Momenteel bedraagt de intrestopbrengst voor alle netto-stortingen 2,00% en wordt die gegarandeerd tot het einde van het contract.
 • Voor toekomstige stortingen kan de gegarandeerde intrestvoet wijzigen. KBC Verzekeringen bepaalt tijdens de duur van het contract, in functie van de situatie op de financiële markten en/of van een wijziging van de wettelijke bepalingen, de intrestvoet die van toepassing is op jouw stortingen. In geval deze intrestvoet wijzigt, zal KBC Verzekeringen je hierover informeren.

Klachten

 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
 • Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor een offerte van het KBC Home & Long-Term Plan kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

Het KBC Home & Long-Term Plan is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Uitgebreide informatie over dit product vind je in de productfiche en de financiële infofiche. We adviseren je om die door te nemen voor je dit product koopt.

Start met langetermijnsparen
Start met langetermijnsparen