motorverzekering.jpg
motorverzekering

Je motorverzekering

 • Neem enkel de wettelijk verplichte verzekering of kies voor meer zekerheid met onze opties
 • Al een auto- of brandverzekering bij ons? Dan krijg je een extra voordelig tarief
 • Waar je ook bent, schade aangeven doe je met onze app
Simuleer je motorverzekering

Wettelijk verplicht: burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Rij je op de openbare weg met een motor? Dan ben je wettelijk verplicht om een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) af te sluiten.

Deze verplichte verzekering vergoedt de schade die je met je moto aan anderen toebrengt wanneer je een ongeval veroorzaakt. Denk aan verwondingen en schade aan andere voertuigen of gebouwen.

Wel verzekerd

 • Schade die je met je motor aan anderen toebrengt, zowel materieel (blikschade, schade aan gebouwen …) als lichamelijk (doden of gewonden)
 • Raakte een zwakke weggebruiker gewond bij een ongeval waarin je motor betrokken was? Dan vergoeden we die verwondingen, ook al ging jij niet in de fout

Niet verzekerd

 • Schade aan je eigen motor
 • Lichamelijke verwondingen die je als bestuurder oploopt bij een verkeersongeval
 • Schade veroorzaakt door deel te nemen aan wedstrijden

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Optioneel: breid je KBC-Polis voor Uw Voertuig - Motorfiets uit

Wil je meer zekerheid? Breid dan je verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid uit met enkele opties. Niet wettelijk verplicht, maar het kan je wel heel wat kosten besparen.

De kans dat je naar aanleiding van een ongeval in een discussie terechtkomt, is groot. Defendo, de afdeling rechtsbijstand van KBC, staat je dan bij met juridische hulp.

 • Je bent het niet eens over wie de schade heeft veroorzaakt of wie ervoor verantwoordelijk is
 • Je loopt schade op en de aansprakelijke wil of kan je niet vergoeden
 • Je bent ontevreden over de herstelling van je motor
 • Je bent het niet eens met de intrekking van je rijbewijs

We streven altijd naar een minnelijke schikking. Lukt dat niet? Dan kies je zelf een advocaat die je bijstaat voor de rechtbank. Wij betalen alle gerechtelijke kosten tot 100.000 euro. En als blijkt dat de persoon die jouw schade moet betalen geen geld heeft, dan vergoeden we de schade tot 12.500 euro.

Wel verzekerd

 • Heeft iemand anders jou schade toegebracht? Dan helpen we je om die terug te vorderen
 • Juridische hulp bij contractuele geschillen, zoals bij de aankoop van je motor of het herstel ervan
 • Juridische hulp bij administratieve geschillen, zoals de inschrijving van je voertuig, de intrekking van je rijbewijs en de technische keuring
 • Strafrechtelijke verdediging bij een verkeersmisdrijf, zoals met overdreven snelheid rijden of dronken je motor besturen

Niet verzekerd

 • Boetes en minnelijke schikkingen
 • Geschillen over betaald personen- en goederenvervoer
 • Geschillen over de deelname aan wedstrijden en opzettelijke misdrijven
 • Geschillen over het huren of verhuren van je motor

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Met KBC-VAB Bijstand mag je rekenen op bijstand voor je motorfiets én pechverhelping zowel in België als in het buitenland.

Wel verzekerd

 • Rijdt je motor niet meer door een ongeval of pech? Wij zorgen voor pechverhelping of het slepen van je motorfiets
 • Bij een ongeval of pech in het buitenland betalen we ook de kosten voor vervangend vervoer of overnachting
 • Wordt je motorfiets gestolen, dan betalen we de kosten van vervangend vervoer in het buitenland en vervoeren we je naar je woonplaats in België

Niet verzekerd

 • Betaalde of winstgevende sportbeoefening en trainingen
 • Schade die je opzettelijk veroorzaakt
 • KBC betaalt geen herstellingen, enkel kosten zoals takelkosten en verzendingskosten voor wisselstukken

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

motorverzekering

Wist je dat je als bestuurder niet bent verzekerd voor je eigen verwondingen als je zelf een ongeval veroorzaakt? De verplichte BA-verzekering dekt enkel de schade die je aan anderen berokkent. Een bestuurdersverzekering biedt daarvoor een oplossing. Veroorzaak je een ongeval en ben je gekwetst? Dan vergoeden we de kosten voor je medische verzorging.
 

Wel verzekerd

 • Medische verzorging na een ongeval
 • Kosten voor aangepast vervoer als je voor verzorging naar het ziekenhuis moet
 • Vergoeding voor blijvende letsels
 • Financiële steun voor je nabestaanden en terugbetaling van begrafeniskosten als je overlijdt

Ook als je voor het ongeval verantwoordelijk was, betalen we de vergoedingen.

Niet verzekerd

 • Ongevallen tijdens je beroepsleven
 • Ongevallen die je opzettelijk of door een zware fout veroorzaakt
 • Deelname aan en oefening voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden
 • Ongevallen die je veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5‰, in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand door het gebruik van andere producten dan alcohol

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Met deze verzekering is je voertuig ook verzekerd tegen schade door diefstal, poging tot diefstal en brand. Bij totaal verlies garanderen we de terugbetaling van de aankoopprijs tot 12 maanden na de datum van aankoop.
Deze verzekering kun je niet online afsluiten. Neem hiervoor contact op met een expert Verzekeren in een van onze kantoren.

Wel verzekerd

 • Schade door brand, ontploffing of blussen
 • Smeltschade door een kortsluiting
 • Diefstal en poging tot diefstal
 • Schade aan je motor door een ongeval of vandalisme in de periode dat hij gestolen was
 • Wij betalen de sleepkosten en repatriëringskosten van de motor en bestuurder(s) tot maximaal 750 euro

Niet verzekerd

 • Schade aan je eigen motor door een verkeersongeval
 • Diefstal als je motor niet op slot was en zich op een publieke plaats bevond
 • Schade door slijtage of een gebrek aan onderhoud
 • Schade die je met opzet veroorzaakt
 • Verwondingen die je als bestuurder oploopt

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Goed om te weten

 • De KBC-Polis voor Uw Voertuig - Motorfiets kan één of meer van de bovenstaande verzekeringen bevatten. Het type verzekering kun je afleiden uit de benaming van de verzekering.
 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Polis voor Uw Voertuig - Motorfiets kun je terecht op onze website of bij een expert Verzekeren in een van onze kantoren.

De KBC-Polis voor Uw Voertuig - Motorfiets is een product van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België
BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601, BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC-groep

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Benieuwd hoeveel je motorverzekering kost?

Simuleer nu je motorverzekering