Wij zijn Team Blue, verbonden door onze Pearl+ cultuur

  • Maak deel uit van een fantastisch team bestaande uit 42.000 collega’s werkzaam in KBC Groep.
  • We zijn actief in 5 kernlanden: België, Tsjechië, Hongarije, Slovakije en Bulgarije.
  • We omarmen diversiteit. Zo werken we met meer dan 50 nationaliteiten samen in België.

Elke dag stellen we alles in het werk om  te voldoen aan de verwachtingen van klanten: snelle, eenvoudige, proactieve en persoonlijke diensten. En dit zowel in onze fysieke kantoren als via digitale kanalen.

 

 

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=JFmwr1ID0XQ

Herken jij jezelf in onze Pearl+ cultuur en waarden?

Samen vormen wij één team, Team Blue, verbonden door onze bedrijfscultuur die we Pearl+ noemen. Benieuwd wat dit betekent?

Je streeft naar uitstekende resultaten in alles wat je doen. Je verbetert mee de kwaliteit van onze producten en diensten voortdurend, en je gaat voor een feilloos resultaat. Zo overtreffen we de verwachtingen van onze klanten.

Je krijgt ruimte voor ondernemerschap en je grijpt de kansen om je creativiteit en talent te ontplooien. Hiermee stimuleren we energie en enthousiasme bij al onze medewerkers.

 

Je neemt individuele verantwoordelijkheid op voor wat je doet. Je communiceert open en spontaan over je resultaten. Je groeit en leert uit fouten.
 

Je bent ontvankelijk voor verwachtingen, signalen en vragen van klanten en collega’s. Je speelt hierop in, je anticipeert en je bent pro-actief.
 

Je houdt rekening met de lokale behoeften van onze klanten dicht bij hun dagelijkse leefwereld.
 

Samenwerken over grenzen en silo’s heen geeft je energie. Je leert graag van anderen en je gebruikt mee de kracht van 42000 getalenteerde collega’s. Til jij KBC zo mee tot een hoger niveau?
 

Respect als basis van onze Pearl+ cultuur

In onze Pearl+ cultuur spelen respect en inclusie een belangrijke rol.
Dit vertaalt zich in een werkomgeving waar iedereen zich thuis kan voelen op het werk :

  • Een plek waar iedereen elkaar respectvol behandelt –collega’s én klanten
  • Een plek waar je 100% jezelf kan en durft zijn
  • Een plek waar een open mindset heerst en je je eigen mening kan delen
     

Samen werken we aan een inclusieve werkplek

Genderdiversiteit

We zetten sterk in op genderdiversiteit en hebben ambitieniveaus gesteld voor gendergelijkheid in leiderschap op alle niveaus.

Leiderschap

Een inclusieve cultuur begint bij leiderschap. Wij vragen van alle managers een algemeen engagement inzake diversiteit en inclusie.
 

Geen plaats voor discriminatie

Er is bij ons geen plaats voor discriminatie en ongelijke behandeling. Bij flagrant respectloos gedrag wordt een nultolerantie toegepast.
 

Kracht van netwerkorganisaties

Wij geloven in de kracht van netwerkorganisaties en verbinding via communities, ook internationaal.

 

KBC rekruteert medewerkers op basis van talenten en motivatie, ongeacht hun achtergrond of hun verhaal.

Toch zijn wij er ons ook van bewust dat niet iedereen dezelfde rugzak draagt in het leven. Om toch een gelijke start te stimuleren, geven we hier alvast een aantal tips mee die je helpen wanneer je solliciteert bij KBC. Want werken aan een cultuur van respect en gelijkheid, begint bij ons al vanaf de allereerste stap.

Lees onze sollicitatietips