Praktische informatie voor bestuurders

Al uw vragen over schade, bandenwissels, tankkaarten en boetes beantwoord

Praktische informatie voor bestuurders

Al uw vragen over schade, bandenwissels, tankkaarten en boetes beantwoord

Snel naar meer info over:

Schade en ongeval

Opgelet! Als u niet verzekerd bent via KBC Autolease (dat wil zeggen dat er geen verzekering en risicoregeling in uw leasecontract inbegrepen is), neem dan altijd zo snel mogelijk contact op met uw wagenparkbeheerder bij schade of een ongeval.

Technische herstellingen moeten gebeuren door erkende merkverdelers of werkplaatsen in België. Een overzicht van merkverdelers vindt u op de website van uw merk.

Koetswerkherstellingen moeten gebeuren bij door KBC Autolease erkende koetswerkherstellers. Raadpleeg de lijst van erkende koetswerkherstellers.

Ik heb onderweg bijstand nodig

 1. Hebt u een bijstandsverzekering via KBC Autolease, neem dan contact op met KBC Autolease Assistance op +32 (0) 2 347 39 02. Deze dienst is 24 uur per dag bereikbaar. Voor bijstand onderweg werkt KBC Autolease samen met de VAB-pechverhelping. U hebt recht op bijstand wanneer uw voertuig geïmmobiliseerd raakt door pech, een ongeval, diefstal of poging tot diefstal, vandalisme, brand of een gestolen kentekenplaat.
 2. Hebt u geen bijstandsverzekering, neem dan contact op met uw vlootbeheerder. 

Mijn autoruit is beschadigd

 1. In uw leasecontract zijn de verzekering en risicoregeling inbegrepen: maak (online) een afspraak bij Carglass of Autoglass Clinic. Zij herstellen sterretjes of vervangen indien nodig uw autoruit. Hiervoor moet u geen aangifte doen bij KBC Autolease.
 2. In uw leasecontract zijn de verzekering en risicoregeling niet inbegrepen: neem contact op met uw wagenparkbeheerder.

Ik had een ongeval met een tegenpartij

Voor de aangifte van een ongeval met tegenpartij moet u een correct ingevuld Europees aanrijdingsformulier aan KBC Autolease bezorgen: 

 1. Vul het Europees aanrijdingsformulier volledig en correct in.
 2. Onderteken het formulier. Beide bestuurders moeten ondertekenen.
 3. Bezorg het aanrijdingsformulier aan de schadedienst. Scan het aanrijdingsformulier in en mail het naar schadedienst@kbcautolease.be of stuur het per post naar: KBC Autolease – Dienst Schade, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijdrecht
 4. Maak een afspraak met een erkende koetswerkhersteller voor de herstelling. 

KBC Autolease opent een dossier en neemt verder de administratieve taken over. 

Ik had een ongeval zonder tegenpartij

Voor de aangifte van een ongeval zonder tegenpartij volstaat het om het aangifteformulier correct ingevuld naar KBC Autolease te verzenden. Een Europees aangifteformulier is dus niet nodig.

Welke stappen moet u ondernemen? 

 • Download het formulier “Aangifte nieuw ongeval zonder tegenpartij” (zie Formulieren en attesten) en bewaar het op uw computer.
 • Vul het document volledig in en bewaar het.
 • Mail dit document naar schadedienst@kbcautolease.be of stuur het per post naar: KBC Autolease – Dienst Schade, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht. 

We sturen u een e-mail als bevestiging van ontvangst van uw aangifte en handelen uw dossier volledig af.

Bandenwissel

Uw banden zijn versleten of onherstelbaar beschadigd? Laat ze dan vervangen bij een erkende bandencentrale. Ter info: de wettelijke minimale profieldiepte is 1,6 mm. Bij twijfel kunt u een controle laten uitvoeren door een erkende bandencentrale.

Winterbanden

U mag met winterbanden rijden van 1 oktober tot en met 30 april, en mag ze alleen laten plaatsen als ze inbegrepen zijn in uw leasecontract. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw wagenparkbeheerder. De plaatsing van winterbanden mag alleen gebeuren in erkende bandencentrales.

 1. U hebt al een set winterbanden: maak een afspraak met de erkende bandencentrale waar uw banden opgeslagen zijn. Weet u niet meer  waar dat was? Dan kunt u contact opnemen met Driver Care.
 2. U hebt nog geen winterbanden: maak een afspraak met een erkende bandencentrale. De bandencentrale neemt rechtstreeks contact op met onze technische dienst om een akkoord aan te vragen voor de plaatsing. 

Mag een garage tijdens een onderhoudsbeurt ook banden vervangen?

Dat mag als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

 • Tijdens een onderhoudsbeurt of bij reparatiewerken blijkt dat de banden versleten zijn.
 • De (erkende) garage doet op voorhand een aanvraag via het ROB-platform en respecteert de afgesproken voorwaarden.

Tankkaart

Is brandstof in mijn leasecontract inbegrepen?

Met de Network Fleet Card (NFC) tankt u in de 1.510 Belgische tankstations van Shell, Esso, Q8, Dats 24 en Lukoil. Via de site locator of de Network Fleet App vindt u steeds een tankstation in uw buurt:


Met de Network Fleet Card International tankt u in België in alle tankstations van Shell, Esso, Q8, Dats 24 en Lukoil. In het Europese buitenland gebruikt u de kaart ook in alle Shell- en Esso-stations (met uitzondering van de Zwitserse Esso-filialen). Met de Network Fleet App vindt u de beschikbare tankstations in Europa:


Met de VAB-Multimerkentankkaart kunt u in België tanken in meer dan 1.300 tankstations van Q8, Esso, Texaco, Lukoil, Avia, Power, Maes en Gabriëls. Met de handige app VAB station locator vindt u altijd een tankstation in uw buurt!

Mijn kaart is geblokkeerd

Als uw NFC-, VAB- of NTI-tankkaart werd geblokkeerd nadat u drie keer een verkeerde code hebt ingevoerd, wordt ze automatisch na 24 uur weer vrijgegeven.

Ik ben mijn kaart kwijt

Neem onmiddellijk contact op met Driver Care zodat we uw kaart kunnen blokkeren. Vervolgens moet u een nieuwe tankkaart aanvragen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in dat u vindt bij Formulieren en attesten.

Ik ben mijn code vergeten, de tankkaart is defect of niet meer leesbaar

U moet een nieuwe tankkaart aanvragen. Vul daarvoor het aanvraagformulier in dat u vindt bij Formulieren en attesten.

Mag ik mijn tankkaart ook gebruiken voor een vervangwagen?

Als de tankkaart geldig is voor alle producten en als de wagenparkbeheerder het toestaat, is de tankkaart ook bruikbaar voor de vervangwagen. Om te vermijden dat het kilometeroverzicht van uw bedrijfswagen onregelmatigheden vertoont, vragen we u om als kilometerstand het cijfer 1 in te voeren.

Kan ik een tankbeurt recupereren die ik zelf heb betaald?

Tankbeurten die u zelf betaalde (bijvoorbeeld omdat de tankkaart niet functioneerde), kunt u recupereren, indien de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Uitsluitend tankbeurten die betrekking hebben op leasecontracten waarin brandstofverbruik is opgenomen, kunnen gerecupereerd worden.
 • Dit kan maximaal 6 maanden na tankdatum.
 • U kunt maximaal 3 tankbeurten per formulier recupereren.
 • De handtekening van uw wagenparkbeheerder is vereist.

Hoe gaat u te werk?

 • Vul het formulier ‘terugbetaling tankbeurten’ dat u bij Formulieren en attesten vindt elektronisch in, en druk het af.
 • Laat het formulier ondertekenen door uw wagenparkbeheerder.
 • Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de originele bewijsstukken (tankbons) naar:
  KBC Autolease
  Dienst Brandstofbeheer ACR
  Prof R. Van Overstraetenplein 5
  3000 Leuven

Boetes

Vertegenwoordigt u een rechtspersoon en ontvangt u een onmiddellijke inning?

Een rechtspersoon is een organisatie of instelling die dezelfde juridische rechten en plichten heeft als een natuurlijk persoon.

Ontving u als vertegenwoordiger van een rechtspersoon een onmiddellijke inning? Dan bent u verplicht de politie te informeren over de identiteit van de bestuurder van het bedrijfsvoertuig op het moment van de inbreuk.

Weet u niet wie met het voertuig reed op het moment van de inbreuk? Laat de politie dan weten wie normaal gezien met dat voertuig rijdt.
Doe dit binnen de 15 dagen na de verzenddatum van de onmiddellijke inning. Anders kunt u strafrechtelijk vervolgd worden.

Hoe informeert u de politie over wie met de bedrijfswagen reed?

Vul het betwistingsformulier in op de website www.verkeersboetes.be en stuur het na ondertekening naar PB 30046, 1000 Brussel.
 

Bent u de bestuurder en ontvangt u een onmiddellijke Inning?

 1. Als u akkoord gaat met uw onmiddellijke inning, betaalt u het bedrag in 1 keer voor de vooropgestelde datum. Dat kunt u op 3 manieren doen:

  • Op de website www.verkeersboetes.be
  • Met QR-code (wordt meegedeeld via uw proces-verbaal)
  • Met een overschrijving. Vermeld altijd de gestructureerde mededeling, anders kan de verbaliserende instantie uw betaling niet toewijzen aan de onmiddellijke inning. In dat geval blijft de boete onbetaald en zal de verbaliserende instantie of het parket een herinnering sturen. Als er dan nog geen betaling gebeurt, volgt er een dagvaarding.

   Betaalt u de boete niet of te laat? Dan riskeert u een hogere boete via een minnelijke schikking. Als u dan nog altijd niet betaalt, krijgt u een ‘bevel tot betalen’ van een nog hogere boete.


 2. Was u op het moment van de verkeersovertreding niet de bestuurder van de auto?

  • Vul online het betwistingsformulier in op www.verkeersboetes.be.
  • Vermeld op dat formulier wie de bestuurder was op het moment van de overtreding.
  • Print het ingevulde formulier af, onderteken het en stuur het binnen de 15 dagen na de verzenddatum van de onmiddellijke inning naar PB 30046, 1000 Brussel.

    
 3. Was u op het moment van de verkeersovertreding wél de bestuurder van de auto, maar gaat u niet akkoord met de overtreding of het bedrag van de boete?

  • Vul online het betwistingsformulier in op www.verkeersboetes.be.
  • Print het ingevulde formulier af, onderteken het en stuur het binnen de 15 dagen na het ontvangen van de onmiddellijke inning naar PB 30046, 1000 Brussel.

Opgelet! Aanvaardt de parketmagistraat uw betwisting niet? Dan riskeert u een hogere boete of kunt u gedagvaard worden voor de politierechtbank.
Meer informatie vindt u op www.verkeersboetes.be.
 

Wat moet ik doen bij een parkeerretributie?

 1.  Als u akkoord gaat met uw parkeerretributie is het aangeraden om het verschuldigde
  bedrag zo snel mogelijk te betalen met vermelding van de gestructureerde
  mededeling.

 2. Als u niet akkoord gaat met uw parkeerretributie neemt u het best altijd rechtstreeks contact op met de parkeerinstantie.

De eerste kennisgeving is het briefje onder uw ruitenwisser. Bij niet-tijdige betaling krijgt u een eerste herinnering toegezonden met het bedrag van de oorspronkelijke retributie. Daarna worden er extra kosten aangerekend. Een 2e herinnering wordt namelijk onmiddellijk door KBC Autolease betaald (kosten oorspronkelijke retributie + extra kosten) en doorgefactureerd aan de klant.

Als u tussentijds betaald hebt, kunt u het bedrag van de initiële retributie teruggestort krijgen door rechtstreeks de parkeerinstantie te contacteren met het bewijs van betaling.

Wat moet ik doen met een buitenlandse boete?

Als u beboet wordt voor een overtreding in het buitenland, vragen we u om de procedure van het land in kwestie te volgen en tijdig te betalen. Als u niet akkoord gaat met de boete, moet u contact opnemen met de verbaliserende instantie.

Kan ik bij een dagvaarding een beroep doen op rechtsbijstand?

Ja. De rechtsbijstandsverzekeraar KBC Defendo vergoedt in dat geval de juridische
kosten. Wilt u een beroep doen op rechtsbijstand? Stuur dan een kopie van de
dagvaarding op naam van de bestuurder en de keuze van advocaat per e-mail naar schadedienst@kbcautolease.be of per post naar

KBC Autolease – Dienst Schade
Pastoor Coplaan
2070 Zwijndrecht

Kiest u zelf geen advocaat, dan zal KBC Defendo die kiezen.

Luxemburgse nummerplaat

Mag ik met een Luxemburgse bedrijfswagen in België rijden?

Ja, dat mag. U bent wel verplicht de volgende documenten altijd in uw voertuig bij zich te hebben:

 • een kopie van uw arbeidsovereenkomst,
 • een document waarin uw buitenlandse werkgever bevestigt dat hij u het voertuig ter beschikking stelt.

Mag iemand anders met mijn Luxemburgse bedrijfswagen in België rijden?

In principe mag alleen de werknemer zelf met het voertuig rijden. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor een gezinslid dat onder hetzelfde dak woont als de hoofdgebruiker. Die persoon mag ook met het voertuig rijden, maar alleen als de hoofdgebruiker zich ook aan boord van het voertuig bevindt.

Meer informatie

Lees de antwoorden op de veelgestelde vragen aangaande de autoverzekering. Blijft er nog een vraag onbeantwoord, contacteer dan KBC Autolease om een beroep te doen op de brede kennis van onze specialisten. 

Contacteer KBC Autolease

Je fietsleasingcontract loopt af

Lever je de fiets in of kies je voor aankoop?
Je fietsleasingcontract loopt af

Leasewagens in het buitenland

Ook in het buitenland staat KBC Autolease voor u klaar. Leer meer over herstellingen binnen en buiten de EU.
Leasewagens in het buitenland

Onderhoud van je KBC-leasefiets

Met je leasefiets heb je recht op 1 jaarlijkse onderhoudsbeurt. Zo blijft ook je fiets in topvorm en kun je gerust de baan op. Lees meer.
Onderhoud van je KBC-leasefiets

Onderhoud van de wagen

Een tevreden wagen, bestuurder én leasingbedrijf? Dat krijgt u door een goed gebruik, onderhoud en inspectie.
Onderhoud van de wagen
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.