Praktische informatie voor bestuurders

Al uw vragen over schade, bandenwissels, tankkaarten en boetes beantwoord

Praktische informatie voor bestuurders

Al uw vragen over schade, bandenwissels, tankkaarten en boetes beantwoord

Snel naar meer info over:

Schade en ongeval

Opgelet! Als u niet verzekerd bent via KBC Autolease (dat wil zeggen dat er geen verzekering en risicoregeling in uw leasecontract inbegrepen is), neem dan altijd zo snel mogelijk contact op met uw wagenparkbeheerder bij schade of een ongeval.

Technische herstellingen moeten gebeuren door erkende merkverdelers of werkplaatsen in België. Een overzicht van merkverdelers vindt u op de website van uw merk.

Koetswerkherstellingen moeten gebeuren bij door KBC Autolease erkende koetswerkherstellers. Raadpleeg de lijst van erkende koetswerkherstellers.

Hebt u onderweg bijstand nodig?

 1. Hebt u een bijstandsverzekering via KBC Autolease, neem dan contact op met KBC Autolease Assistance op +32 (0) 2 347 39 02. Deze dienst is 24 uur per dag bereikbaar. Voor bijstand onderweg werkt KBC Autolease samen met de VAB-pechverhelping. U hebt recht op bijstand wanneer uw voertuig geïmmobiliseerd raakt door pech, een ongeval, diefstal of poging tot diefstal, vandalisme, brand of een gestolen kentekenplaat.
 2. Hebt u geen bijstandsverzekering, neem dan contact op met uw vlootbeheerder. 

Heeft uw wagen ruitschade?

 1. In uw leasecontract zijn de verzekering en risicoregeling inbegrepen: maak (online) een afspraak bij Carglass of Autoglass Clinic. Zij herstellen sterretjes of vervangen indien nodig uw autoruit. Hiervoor moet u geen aangifte doen bij KBC Autolease.
 2. In uw leasecontract zijn de verzekering en risicoregeling niet inbegrepen: neem contact op met uw wagenparkbeheerder.

Had u een ongeval met tegenpartij?

Voor de aangifte van een ongeval met tegenpartij moet u een correct ingevuld Europees aanrijdingsformulier aan KBC Autolease bezorgen: 

 1. Vul het Europees aanrijdingsformulier volledig en correct in.
 2. Onderteken het formulier. Beide bestuurders moeten ondertekenen.
 3. Bezorg het aanrijdingsformulier aan de schadedienst. Scan het aanrijdingsformulier in en mail het naar schadedienst@kbcautolease.be of stuur het per post naar: KBC Autolease – Dienst Schade, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijdrecht
 4. Maak een afspraak met een erkende koetswerkhersteller voor de herstelling. 

KBC Autolease opent een dossier en neemt verder de administratieve taken over. 

Had u een ongeval zonder tegenpartij?

Voor de aangifte van een ongeval zonder tegenpartij volstaat het om het aangifteformulier correct ingevuld naar KBC Autolease te verzenden. Een Europees aangifteformulier is dus niet nodig.

Welke stappen moet u ondernemen? 

 • Download het formulier “Aangifte nieuw ongeval zonder tegenpartij” (zie Formulieren en attesten) en bewaar het op uw computer.
 • Vul het document volledig in en bewaar het.
 • Mail dit document naar schadedienst@kbcautolease.be of stuur het per post naar: KBC Autolease – Dienst Schade, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht. 

We sturen u een e-mail als bevestiging van ontvangst van uw aangifte en handelen uw dossier volledig af.

Bandenwissel

Uw banden zijn versleten of onherstelbaar beschadigd? Laat ze dan vervangen bij een erkende bandencentrale. Ter info: de wettelijke minimale profieldiepte is 1,6 mm. Bij twijfel kunt u een controle laten uitvoeren door een erkende bandencentrale.

Winterbanden

U mag met winterbanden rijden van 1 oktober tot en met 30 april, en mag ze alleen laten plaatsen als ze inbegrepen zijn in uw leasecontract. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw wagenparkbeheerder. De plaatsing van winterbanden mag alleen gebeuren in erkende bandencentrales.

 1. U hebt al een set winterbanden: maak een afspraak met de erkende bandencentrale waar uw banden opgeslagen zijn. Weet u niet meer  waar dat was? Dan kunt u contact opnemen met Driver Care.
 2. U hebt nog geen winterbanden: maak een afspraak met een erkende bandencentrale. De bandencentrale neemt rechtstreeks contact op met onze technische dienst om een akkoord aan te vragen voor de plaatsing. 

Mag een garage tijdens een onderhoudsbeurt ook banden vervangen?

Dat mag als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

 • Tijdens een onderhoudsbeurt of bij reparatiewerken blijkt dat de banden versleten zijn.
 • De (erkende) garage doet op voorhand een aanvraag via het ROB-platform en respecteert de afgesproken voorwaarden.

Tankkaart

Is brandstof in uw leasecontract inbegrepen?

Kaart geblokkeerd?

Als uw NFC-, VAB- of NTI-tankkaart werd geblokkeerd nadat u drie keer een verkeerde code hebt ingevoerd, wordt ze automatisch na 24 uur weer vrijgegeven.

Kaart verloren of gestolen?

Neem onmiddellijk contact op met Driver Care zodat we uw kaart kunnen blokkeren. Vervolgens moet u een nieuwe tankkaart aanvragen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in dat u vindt bij Formulieren en attesten.

Code vergeten, tankkaart defect of niet meer leesbaar?

U moet een nieuwe tankkaart aanvragen. Vul daarvoor het aanvraagformulier in dat u vindt bij Formulieren en attesten.

Mag u uw tankkaart ook gebruiken voor een vervangwagen?

Als de tankkaart geldig is voor alle producten en als de wagenparkbeheerder het toestaat, is de tankkaart ook bruikbaar voor de vervangwagen. Om te vermijden dat het kilometeroverzicht van uw bedrijfswagen onregelmatigheden vertoont, vragen we u om als kilometerstand het cijfer 1 in te voeren.

Kunt u een tankbeurt die u zelf betaalde, recupereren?

Tankbeurten die u zelf betaalde (bijvoorbeeld omdat de tankkaart niet functioneerde), kunt u recupereren, indien de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Uitsluitend tankbeurten die betrekking hebben op leasecontracten waarin brandstofverbruik is opgenomen, kunnen gerecupereerd worden.
 • Dit kan maximaal 6 maanden na tankdatum.
 • U kunt maximaal 3 tankbeurten per formulier recupereren.
 • De handtekening van uw wagenparkbeheerder is vereist.

Hoe gaat u te werk?

 • Vul het formulier ‘terugbetaling tankbeurten’ dat u bij Formulieren en attesten vindt elektronisch in, en druk het af.
 • Laat het formulier ondertekenen door uw wagenparkbeheerder.
 • Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de originele bewijsstukken (tankbons) naar:
  KBC Autolease
  Dienst Brandstofbeheer ACR
  Prof R. Van Overstraetenplein 5
  3000 Leuven

Boetes

Het verschil tussen een proces-verbaal en een retributie

Het verschil tussen een proces-verbaal en een retributie is de afzender ervan. Een proces-verbaal krijgt u altijd toegezonden vanuit een welbepaalde politiezone. In het geval van een proces-verbaal heeft de politie het recht om zowel de bestuurder als de huurder van het voertuig rechtstreeks aan te schrijven. Een retributie wordt meestal verzonden door een gemeente of door een privé-parkeerinstantie. De parkeerinstantie of gemeente zal altijd de leasingmaatschappij aanschrijven.

Wat te doen bij een proces-verbaal?

 1. Als u akkoord gaat met uw proces-verbaal, dan vult u het antwoordformulier in en stuurt u het terug naar de verbaliserende instantie. Wat later krijgt u dan een overschrijvingsformulier toegestuurd waarmee u de betaling kunt uitvoeren. Gebruik de gestructureerde mededeling: zonder die kan de verbaliserende instantie uw betaling niet toewijzen aan het proces-verbaal. In dat geval blijft de boete onbetaald en zal de verbaliserende instantie of het parket een herinnering sturen. Als er dan nog geen betaling gebeurt, volgt een dagvaarding.
 2. Als u niet akkoord gaat met uw proces-verbaal, vult u ook het antwoordformulier in en stuurt u het samen met de nodige bewijslast terug naar de verbaliserende instantie. De verbaliserende instantie stuurt alles door naar het parket, dat binnen afzienbare tijd een beslissing neemt. Die beslissing wordt dan meegedeeld aan de overtreder. Let wel: intussen zult u een overschrijvingsformulier en een herinnering van de overtreding krijgen. Die mag u onbetaald laten tot het vonnis van het parket is uitgesproken.

U hebt een overschrijvingsformulier ontvangen, maar niet het proces-verbaal? Neem contact op met de verbaliserende instantie. Die zal u een kopie van het proces-verbaal bezorgen. 

Wat te doen bij een parkeerretributie?

 1. Als u akkoord gaat met uw parkeerretributie, is het aangeraden om het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk te betalen met vermelding van de gestructureerde mededeling.
 2. Als u niet akkoord gaat met uw parkeerretributie, neem dan altijd rechtstreeks contact op met de parkeerinstantie.

De eerste kennisgeving is het briefje onder de ruitenwisser. Bij niet-tijdige betaling krijgt u een eerste herinnering toegezonden met het bedrag van de oorspronkelijke retributie. Daarna worden er extra kosten aangerekend. Een tweede herinnering wordt immers onmiddellijk door KBC Autolease betaald (kosten oorspronkelijke retributie + extra kosten) en doorgefactureerd aan de klant.

Als u tussentijds betaald hebt, kunt u het bedrag van de initiële retributie teruggestort krijgen door rechtstreeks de parkeerinstantie te contacteren met het bewijs van betaling. 

Wat te doen bij buitenlandse boetes?

Als u beboet wordt voor een overtreding in het buitenland, vragen we u om de procedure van het land in kwestie te volgen en tijdig te betalen. Als u niet akkoord gaat met de boete, moet u contact opnemen met de verbaliserende instantie.

Kunt u bij een dagvaarding een beroep doen op rechtsbijstand?

Als in uw leasecontract rechtsbijstand voorzien is, kunt u bij een dagvaarding daarop een beroep doen. De rechtsbijstandsverzekeraar KBC Defendo vergoedt in dat geval de juridische kosten. Wilt u een beroep doen op rechtsbijstand? Stuur dan een kopie van de dagvaarding op naam van de bestuurder en de keuze van advocaat per e-mail naar schadedienst@kbcautolease.be of per post naar

KBC Autolease – Dienst Schade
Pastoor Coplaan
2070 Zwijndrecht

Kiest u zelf geen advocaat, dan zal KBC Defendo die kiezen.

Luxemburgse nummerplaat

Mag u met een Luxemburgse bedrijfswagen in België rijden?

Ja, dat mag. U bent wel verplicht de volgende documenten altijd in uw voertuig bij zich te hebben:

 • een kopie van uw arbeidsovereenkomst,
 • een document waarin uw buitenlandse werkgever bevestigt dat hij u het voertuig ter beschikking stelt.

Mag iemand anders met uw Luxemburgse bedrijfswagen in België rijden?

In principe mag alleen de werknemer zelf met het voertuig rijden. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor een gezinslid dat onder hetzelfde dak woont als de hoofdgebruiker. Die persoon mag ook met het voertuig rijden, maar alleen als de hoofdgebruiker zich ook aan boord van het voertuig bevindt.

Meer informatie

Lees de antwoorden op de veelgestelde vragen aangaande de autoverzekering. Blijft er nog een vraag onbeantwoord, contacteer dan KBC Autolease om een beroep te doen op de brede kennis van onze specialisten. 

Teruggave van de wagen

Loopt uw leasecontract af? Dan zorgt deze informatie voor een vlotte inlevering van uw leasewagen.
Teruggave van de wagen

Onderhoud van de wagen

Een tevreden wagen, bestuurder én leasingbedrijf? Dat krijgt u door een goed gebruik, onderhoud en inspectie.
Onderhoud van de wagen

Uw nieuwe wagen ophalen

Controleer uw nieuwe leasewagen grondig voor de ontvangst. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.
Uw nieuwe wagen ophalen

Autoverzekeringen en risicoregeling

Met deze informatie over de autoverzekeringen gaat u met een veilig en geïnformeerd gevoel de weg op.
Autoverzekeringen en risicoregeling