Praktische informatie voor bestuurders

Veelgestelde vragen over schade, bandenwissels, tankkaarten en boetes

Praktische informatie voor bestuurders

Veelgestelde vragen over schade, bandenwissels, tankkaarten en boetes

Snel naar meer info over:

Schade en ongeval

Opgelet! Als je niet verzekerd bent via KBC Autolease (dat wil zeggen dat er geen verzekering en risicoregeling in je leasecontract inbegrepen is), neem dan altijd zo snel mogelijk contact op met je wagenparkbeheerder bij schade of een ongeval.

Technische herstellingen moeten gebeuren door erkende merkverdelers of werkplaatsen in België. Een overzicht van merkverdelers vind je op de website van je merk.

Koetswerkherstellingen moeten gebeuren bij door KBC Autolease erkende koetswerkherstellers. Raadpleeg de lijst van erkende koetswerkherstellers.

Ik heb onderweg bijstand nodig

 1. Heb je een bijstandsverzekering via KBC Autolease, neem dan contact op met KBC Autolease Assistance op +32 (0) 2 347 39 02. Deze dienst is 24 uur per dag bereikbaar. Voor bijstand onderweg werkt KBC Autolease samen met de VAB-pechverhelping. Je hebt recht op bijstand wanneer je voertuig geïmmobiliseerd raakt door pech, een ongeval, diefstal of poging tot diefstal, vandalisme, brand of een gestolen kentekenplaat.
 2. Heb je geen bijstandsverzekering, neem dan contact op met je vlootbeheerder.

Mijn autoruit is beschadigd

 1. In je leasecontract zijn de verzekering en risicoregeling inbegrepen: maak (online) een afspraak bij Carglass of Autoglass Clinic. Zij herstellen sterretjes of vervangen indien nodig je autoruit. Hiervoor moet je geen aangifte doen bij KBC Autolease.
 2. In je leasecontract zijn de verzekering en risicoregeling niet inbegrepen: neem contact op met je wagenparkbeheerder.

Ik had een ongeval met een tegenpartij

Voor de aangifte van een ongeval met tegenpartij moet je een correct ingevuld Europees aanrijdingsformulier aan KBC Autolease bezorgen: 

 1. Vul het Europees aanrijdingsformulier volledig en correct in.
 2. Onderteken het formulier. Beide bestuurders moeten ondertekenen.
 3. Bezorg het aanrijdingsformulier aan de schadedienst. Scan het aanrijdingsformulier in en mail het naar schadedienst@kbcautolease.be of stuur het per post naar: KBC Autolease – Dienst Schade, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijdrecht
 4. Maak een afspraak met een erkende koetswerkhersteller voor de herstelling. 

KBC Autolease opent een dossier en neemt verder de administratieve taken over. 

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=QZhOTpsgVKU

Ik had een ongeval zonder tegenpartij

Voor de aangifte van een ongeval zonder tegenpartij volstaat het om het aangifteformulier correct ingevuld naar KBC Autolease te verzenden. Een Europees aangifteformulier is dus niet nodig.

Welke stappen moet je ondernemen? 

 • Download het formulier “Aangifte nieuw ongeval zonder tegenpartij” (zie Formulieren en attesten) en bewaar het op je computer.
 • Vul het document volledig in en bewaar het.
 • Mail dit document naar schadedienst@kbcautolease.be of stuur het per post naar: KBC Autolease – Dienst Schade, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht. 

We sturen je een e-mail als bevestiging van ontvangst van jevaangifte en handelen je dossier volledig af.

Bandenwissel

Je banden zijn versleten of onherstelbaar beschadigd? Laat ze dan vervangen bij een erkende bandencentrale. Ter info: de wettelijke minimale profieldiepte is 1,6 mm. Bij twijfel kun je een controle laten uitvoeren door een erkende bandencentrale.

Winterbanden

Je mag met winterbanden rijden van 1 oktober tot en met 30 april, en mag ze alleen laten plaatsen als ze inbegrepen zijn in je leasecontract. Als je twijfelt, neem dan contact op met je wagenparkbeheerder. De plaatsing van winterbanden mag alleen gebeuren in erkende bandencentrales.

 1. Je hebt al een set winterbanden: maak een afspraak met de erkende bandencentrale waar je banden opgeslagen zijn. Weet je niet meer waar dat was? Dan kun je contact opnemen met Driver Care.
 2. Je hebt nog geen winterbanden: maak een afspraak met een erkende bandencentrale. De bandencentrale neemt rechtstreeks contact op met onze technische dienst om een akkoord aan te vragen voor de plaatsing. 

Mag een garage tijdens een onderhoudsbeurt ook banden vervangen?

Dat mag als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

 • Tijdens een onderhoudsbeurt of bij reparatiewerken blijkt dat de banden versleten zijn.
 • De (erkende) garage doet op voorhand een aanvraag via het ROB-platform en respecteert de afgesproken voorwaarden.

Tank- of laadkaart

Is brandstof in mijn leasecontract inbegrepen?

Met de Network Fleet Card (NFC) tank je in de 1.510 Belgische tankstations van Shell, Esso, Q8, Dats 24 en Lukoil. Via de site locator of de Network Fleet App vind je steeds een tankstation in je buurt:


Met de Network Fleet Card International tank je in België in alle tankstations van Shell, Esso, Q8, Dats 24 en Lukoil. In het Europese buitenland gebruik je de kaart ook in alle Shell- en Esso-stations (met uitzondering van de Zwitserse Esso-filialen). Met de Network Fleet App vind je de beschikbare tankstations in Europa:


Met de VAB-Multimerkentankkaart kun je in België tanken in meer dan 1.300 tankstations van Q8, Esso, Texaco, Lukoil, Avia, Power, Maes en Gabriëls. Met de handige app VAB station locator vind je altijd een tankstation in je buurt!

Mijn kaart is geblokkeerd

Als je NFC-, VAB- of NTI-tankkaart werd geblokkeerd nadat je 3 keer een verkeerde code hebt ingevoerd, wordt ze automatisch na 24 uur weer vrijgegeven.

Ik ben mijn kaart kwijt

Neem onmiddellijk contact op met Driver Care zodat we je kaart kunnen blokkeren. Vervolgens moet je een nieuwe tankkaart aanvragen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in dat je vindt bij Formulieren en attesten.

Ik ben mijn code vergeten, de tankkaart is defect of niet meer leesbaar

Je moet een nieuwe tankkaart aanvragen. Vul daarvoor het aanvraagformulier in dat je vindt bij Formulieren en attesten.

Mag ik mijn tankkaart ook gebruiken voor een vervangwagen?

Als de tankkaart geldig is voor alle producten en als de wagenparkbeheerder het toestaat, is de tankkaart ook bruikbaar voor de vervangwagen. Om te vermijden dat het kilometeroverzicht van je bedrijfswagen onregelmatigheden vertoont, vragen we je om als kilometerstand het cijfer 1 in te voeren.

Kan ik een tankbeurt recupereren die ik zelf heb betaald?

Tankbeurten die je zelf betaalde (bijvoorbeeld omdat de tankkaart niet functioneerde), kun je recupereren, indien de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Uitsluitend tankbeurten die betrekking hebben op leasecontracten waarin brandstofverbruik is opgenomen, kunnen gerecupereerd worden.
 • Dit kan maximaal 6 maanden na tankdatum.
 • Je kunt maximaal 3 tankbeurten per formulier recupereren.
 • De handtekening van je wagenparkbeheerder is vereist.

Hoe ga je te werk?

 • Vul het formulier ‘terugbetaling tankbeurten’ dat je bij Formulieren en attesten vindt elektronisch in, en druk het af.
 • Laat het formulier ondertekenen door je wagenparkbeheerder.
 • Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de originele bewijsstukken (tankbons) naar:
  KBC Autolease
  Dienst Brandstofbeheer ACR
  Prof R. Van Overstraetenplein 5
  3000 Leuven

NewMotion-laadpunt activeren

Hoe activeer ik mijn NewMotion-thuislaadpunt en de bijhorende diensten?

Om je laadpunt te activeren, heb je je NewMotion-identificatienummer nodig. Dat nummer vind je op de achterkant van je laadkaart.

Lees het stappenplan en je bent vertrokken.

Boetes

Vertegenwoordig je een rechtspersoon en ontvang je een onmiddellijke inning?

Een rechtspersoon is een organisatie of instelling die dezelfde juridische rechten en plichten heeft als een natuurlijk persoon.

Ontving je als vertegenwoordiger van een rechtspersoon een onmiddellijke inning? Dan ben je verplicht de politie te informeren over de identiteit van de bestuurder van het bedrijfsvoertuig op het moment van de inbreuk.

Weet je niet wie met het voertuig reed op het moment van de inbreuk? Laat de politie dan weten wie normaal gezien met dat voertuig rijdt.
Doe dit binnen de 15 dagen na de verzenddatum van de onmiddellijke inning. Anders kun je strafrechtelijk vervolgd worden.

Hoe informeer je de politie over wie met de bedrijfswagen reed?

Vul het betwistingsformulier in op de website www.verkeersboetes.be en stuur het na ondertekening naar PB 30046, 1000 Brussel. 

Ben je de bestuurder en ontvangt je een onmiddellijke inning?

 1. Als je akkoord gaat met de onmiddellijke inning, betaal je het bedrag in 1 keer voor de vooropgestelde datum. Dat kun je op 3 manieren doen:

  • Op de website www.verkeersboetes.be
  • Met QR-code (wordt meegedeeld via je proces-verbaal)
  • Met een overschrijving. Vermeld altijd de gestructureerde mededeling, anders kan de verbaliserende instantie je betaling niet toewijzen aan de onmiddellijke inning. In dat geval blijft de boete onbetaald en zal de verbaliserende instantie of het parket een herinnering sturen. Als er dan nog geen betaling gebeurt, volgt er een dagvaarding.

   Betaal je de boete niet of te laat? Dan riskeer je een hogere boete via een minnelijke schikking. Als je dan nog altijd niet betaalt, krijgt je een ‘bevel tot betalen’ van een nog hogere boete.


 2. Was je op het moment van de verkeersovertreding niet de bestuurder van de auto?

  • Vul online het betwistingsformulier in op www.verkeersboetes.be.
  • Vermeld op dat formulier wie de bestuurder was op het moment van de overtreding.
  • Print het ingevulde formulier af, onderteken het en stuur het binnen de 15 dagen na de verzenddatum van de onmiddellijke inning naar PB 30046, 1000 Brussel.

    
 3. Was je op het moment van de verkeersovertreding wél de bestuurder van de auto, maar gaat je niet akkoord met de overtreding of het bedrag van de boete?

  • Vul online het betwistingsformulier in op www.verkeersboetes.be.
  • Print het ingevulde formulier af, onderteken het en stuur het binnen de 15 dagen na het ontvangen van de onmiddellijke inning naar PB 30046, 1000 Brussel.

Opgelet! Aanvaardt de parketmagistraat je betwisting niet? Dan riskeer je een hogere boete of kun je gedagvaard worden voor de politierechtbank.
Meer informatie vind je op www.verkeersboetes.be. 

Wat moet ik doen bij een parkeerretributie?

 1.  Als je akkoord gaat met je parkeerretributie is het aangeraden om het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk te betalen met vermelding van de gestructureerde mededeling.

 2. Als je niet akkoord gaat met je parkeerretributie neem je het best altijd rechtstreeks contact op met de parkeerinstantie.

De eerste kennisgeving is het briefje onder je ruitenwisser. Bij niet-tijdige betaling krijg je een eerste herinnering toegezonden met het bedrag van de oorspronkelijke retributie. Daarna worden er extra kosten aangerekend. Een 2e herinnering wordt namelijk onmiddellijk door KBC Autolease betaald (kosten oorspronkelijke retributie + extra kosten) en doorgefactureerd aan de klant.

Als je tussentijds betaald hebt, kun je het bedrag van de initiële retributie teruggestort krijgen door rechtstreeks de parkeerinstantie te contacteren met het bewijs van betaling.

Wat moet ik doen met een buitenlandse boete?

Als u beboet wordt voor een overtreding in het buitenland, vragen we je om de procedure van het land in kwestie te volgen en tijdig te betalen. Als je niet akkoord gaat met de boete, moet je contact opnemen met de verbaliserende instantie.

Kan ik bij een dagvaarding een beroep doen op rechtsbijstand?

Ja. De rechtsbijstandsverzekeraar KBC Defendo vergoedt in dat geval de juridische kosten. Wil je een beroep doen op rechtsbijstand? Stuur dan een kopie van de dagvaarding op naam van de bestuurder en de keuze van advocaat per e-mail naar schadedienst@kbcautolease.be of per post naar

KBC Autolease – Dienst Schade
Pastoor Coplaan
2070 Zwijndrecht

Kies je zelf geen advocaat, dan zal KBC Defendo die kiezen.

Luxemburgse nummerplaat

Mag ik met een Luxemburgse bedrijfswagen in België rijden?

Ja, dat mag. Je bent wel verplicht de volgende documenten altijd in je voertuig bij zich te hebben:

 • een kopie van je arbeidsovereenkomst,
 • een document waarin je buitenlandse werkgever bevestigt dat hij je het voertuig ter beschikking stelt.

Mag iemand anders met mijn Luxemburgse bedrijfswagen in België rijden?

In principe mag alleen de werknemer zelf met het voertuig rijden. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor een gezinslid dat onder hetzelfde dak woont als de hoofdgebruiker. Die persoon mag ook met het voertuig rijden, maar alleen als de hoofdgebruiker zich ook aan boord van het voertuig bevindt.

Meer informatie

Lees de antwoorden op de veelgestelde vragen aangaande de autoverzekering. Blijft er nog een vraag onbeantwoord, contacteer dan KBC Autolease om een beroep te doen op de brede kennis van onze specialisten. 

Contacteer KBC Autolease

Wettelijke garantie tweedehandsfiets

Je hebt je leasefiets overgekocht en wilt de garantie gebruiken. Ontdek de stappen.

Wettelijke garantie tweedehandsfiets

Onderhoud van de wagen

Een tevreden wagen, bestuurder én leasingbedrijf? Dat krijgt u door een goed gebruik, onderhoud en inspectie.
Onderhoud van de wagen

Car policy

Maak duidelijke afspraken over de bedrijfsauto door samen met KBC Autolease een car policy op te stellen.
Car policy

Je fietsleasingcontract loopt af

Lever je de fiets in of kies je voor aankoop?
Je fietsleasingcontract loopt af