Internationale Vrouwendag: zes vragen voor Isabel Van Mele, leading lady bij KBC IT

Isabel Van Mele is sinds september 2021 onze CIO en dus een belangrijke stem in ons bedrijf. Daarom zochten we haar in het kader van Internationale Vrouwendag op met een aantal vragen.

Je bent nog niet zo lang actief binnen KBC, hoe bevalt het je?

Isabel Van Mele
© Inspiring Fifty Belgium

Heel goed. Ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen om hier aan de slag te gaan als CIO. Ik ben heel aangenaam verrast door de hoeveelheid expertise die er aanwezig is in het bedrijf. Dat is niet zomaar vanzelfsprekend in andere bedrijven.  

Ook door hoe zorgzaam mensen omgaan met de systemen en incidenten. We hebben in dat kader ambitieuze doelstellingen en we halen die ook. We reduceren de impact van incidenten op klantensystemen jaar na jaar.  

IT is een dynamische omgeving om in te werken. Hoe onderscheidt jouw managementstijl zich van die van andere (mannelijke) managers?

Ik kan natuurlijk enkel uit mijn vorige ervaringen spreken. De feedback die ik altijd kreeg is dat ik veel aandacht geef aan het menselijke. Open en oprechte feedback helpt je om zelf te groeien, maar ook om je medewerkers te laten groeien. En daarbij moet je niet alleen rekening houden met de persoon op de werkvloer, maar ook daarbuiten. 

Er zijn heel veel omstandigheden die kunnen beïnvloeden waarom het heel goed of plots iets minder gaat met een medewerker op het werk. Daar oog en oor voor hebben, empathisch actief luisteren en achterhalen waar mensen energie van krijgen is heel belangrijk. Coaching is ook cruciaal om
mensen te laten groeien.  

Jouw directoraat wordt vaak gezien als een mannenbastion. Heeft dat jou op de ene of de andere manier afgeschrikt om aan het roer te gaan staan?

Eerlijk gezegd heb ik daar niet bij stilgestaan. Ik heb altijd gewerkt in een vrij mannelijke omgeving, maar ben daar nooit echt bewust mee bezig geweest.  

Wat ik vooral belangrijk vind, is werken als “inclusieve” teams, ongeacht de locatie en met gelijkwaardige doorgroeikansen. Bij mijn vorige werkgever heb ik een business & IT directoraat opgezet in Roemenië. Daar hebben we veel meer vrouwen aangeworven. Dat was fantastisch om te kunnen doen. De creativiteit en het doorzettingsvermogen in die teams was ongelofelijk. De eerste opdracht die ik hen gaf was meteen ook de moeilijkste. Ik wilde hen bewust de spotlight geven en zo indirect ook de vooroordelen die er waren wegnemen. Alles is keurig op tijd en vooral kwalitatief opgeleverd. Daar had ik uiteraard alle vertrouwen in, ik heb er geen moment aan getwijfeld (lacht). 
​​​​​​​Inclusieve, diverse teams is alleszins ook iets waar ik zeker aan wil werken en uitbouwen binnen KBC.  

In België is slechts één op vier studenten in IT-richtingen een vrouw. Hoe kunnen we hen dan naar KBC halen?

Het is belangrijk dat we elk talent proberen aan te trekken, ongeacht of dat nu vrouwelijk of mannelijk is. Toch denk ik ook dat we zeker een aantal gerichte acties kunnen ondernemen om KBC in de markt te zetten als aantrekkelijke werkgever voor vrouwen in IT. Ik heb bijvoorbeeld al aan mijn collega’s van HR aangegeven dat ik aanwezig wil zijn op de recruitment days die we organiseren. Ik wil tonen dat we die diversiteit echt serieus nemen. 

Daarnaast kunnen we zeker ook initiatieven op poten zetten die vrouwen binnen KBC ondersteunen om de stap naar IT te zetten. Een diverse werkomgeving is alleen maar een verrijking. 

KBC werkt er hard aan om meer vrouwen in leidinggevende functies te krijgen. Dat lukt, maar er is nog wat werk aan de winkel.. Hoe denk jij dat we daar stappen in kunnen zetten? En denk je dat quota daar een goed instrument voor zijn?

Door een aantal expliciete doelen te stellen, zet je een onderwerp ook op de agenda. Je gaat het dan ook managen en opvolgen. Iets dat je aandacht geeft, groeit. Dus door dit te benoemen, ga je automatisch meer leidinggevende vrouwen aantrekken in je organisatie.  

We hebben uiteraard allemaal verschillende fasen in ons leven. Die zijn bovendien voor iedereen anders. Ik vind het vooral belangrijk dat je je niet geremd voelt in elk van die fasen. Het kan bijvoorbeeld de perceptie zijn dat wanneer je kinderen krijgt, je niet meer kan doorgroeien. Die perceptie moeten we wegnemen.  

Toen mijn kinderen nog klein waren heb ik persoonlijk bijvoorbeeld vijf jaar elke zomervakantie een maand ouderschapsverlof genomen. Dat heeft mij comfort en rust gegeven. Niet alleen privé, maar ook professioneel. Na die periode was ik telkens een vat vol frisse ideeën.  

Bij bepaalde vacatures vraag je jezelf als vrouw ook bewust af wanneer je jezelf kandidaat moet stellen, gelet op die levensfasen. Daarin kan een goede coaching zeker een rol spelen. Zo kan je hen net aanmoedigen om de stap te zetten en te durven springen. Ook om aan te geven dat wanneer je springt, je werkgever klaar staat om je te helpen die balans te behouden. 

Heb jij een boodschap voor vrouwelijke collega’s die stappen willen zetten binnen ons bedrijf?

Het is springen in het onbekende, maar het is zeker de moeite waard. Praat erover met mensen. Mentorship en te rade kunnen gaan bij mensen die diezelfde stappen al gezet hebben, kan jou helpen bij jouw keuzes.  Zorg ervoor dat je persoonlijke voldoening hebt. Dat je je werk graag doet en er energie uit haalt. Die energie kan je dan investeren in je gezin.  

Bijkomend heb ik vroeger ook een carrièreplan gemaakt en dat ook actief gemanaged. Zo berust je carrière niet enkel op toeval. Als je nadenkt waar je over X aantal jaren wil staan, kan je in kaart brengen wat je nog wil leren en welke impact je wil hebben. Op die manier kan je gerichte acties ondernemen in die richting. Maar ook daarin kunnen we hen als werkgever ondersteunen, vind ik.

Bekijk al onze openstaande IT vacatures