Tijd voor impact: de Europese Green Deal

kbc tijd voor impact

Wat betekent duurzaamheid voor KBC?

Voor KBC begint duurzaam ondernemen bij verantwoord gedrag van elke medewerker. De kern van ons duurzaamheidsbeleid kan kort worden samengevat: de negatieve impact van onze werking beperken en de positieve impact op de samenleving vergroten. De negatieve impact beperken we onder meer door een strikte keuze van ondernemingen die we opnemen in fondsen en waaraan we kredieten en verzekeringen verstrekken. De positieve impact vergroten we door ons te focussen op vier domeinen waar we een wezenlijk verschil kunnen maken: milieuverantwoordelijkheid, ondernemerschap, financiële geletterdheid, gezondheid & vergrijzing.

Tijd voor impact: wat kan de Europese Green Deal voor consumenten en beleggers betekenen?

Tijd voor impact, zo heet de contentreeks van KBC Asset Management in samenwerking met De Tijd.
Zes weken op rij zal een artikel verschijnen met als rode draad de Europese Green Deal. Volgende thema’s komen aan bod: biodiversiteit, groene waterstof, energie, mobiliteit, wonen, voeding en water. 

Lees het dossier en de interviews