Het nut van een testament

Het wettelijk erfrecht bepaalt wie uw erfgenamen zijn en hoe uw nalatenschap onder hen wordt verdeeld. Maar de erfgenamen die de wet aanduidt, zijn misschien niet de personen aan wie u uw vermogen graag nalaat. Misschien wilt u sommige erfgenamen meer of minder nalaten dan wat de wet bepaalt. Of u wilt iets nalaten aan iemand die geen wettelijke erfgenaam is, een goede vriend of misschien een petekind. Dan kunt u dat regelen in een testament.

Een testament maakt het dus mogelijk om af te wijken van het wettelijk erfrecht. Al bent u daar niet volledig vrij in. Sommige erfgenamen hebben namelijk een beschermd erfdeel, hun reserve. Zo hebben uw kinderen samen recht op de helft van uw nalatenschap.

In tal van situaties kan een testament nuttig zijn, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Wettelijk samenwonenden

Uw partner erft volgens de wet bij uw overlijden het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel. Wilt u dat liever niet, omdat u bijvoorbeeld niet-gemeenschappelijke kinderen hebt? Of vindt u dat niet voldoende, als u bijvoorbeeld geen kinderen hebt? Dan kunt u met een testament het erfrecht van uw wettelijk samenwonende partner verruimen of net verkleinen.

Feitelijk samenwonenden

Feitelijke samenwoners erven volgens de wet niets van elkaar. Als ze van elkaar willen erven, is een testament noodzakelijk. Tenzij ze alsnog zouden beslissen van samenlevingsvorm te veranderen en bijvoorbeeld te trouwen of wettelijk te gaan samenwonen.

Gehuwde koppels

Ook voor gehuwde koppels, met of zonder kinderen, kan een testament nuttig zijn. Misschien hebt u wel iemand speciaal of een goed doel in gedachten die u iets zou willen nalaten. Of u wilt een kind enkel zijn wettelijk voorbehouden erfdeel geven omdat u elkaar al jaren niet meer gezien hebt en de relatie vertroebeld is.

Alleenstaanden

Als alleenstaande zonder kinderen denkt u ook het best eens na wie u als erfgenaam ziet van uw vermogen. Dit kan iemand uit uw onmiddellijke omgeving zijn, een vriend, een ver familielid of een goed doel.

Een testament is flexibel

Een testament is een soepele manier van werken. U kunt uw testament immers  op elk moment herroepen als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie zijn, als het niet meer overeenstemt met uw wensen op dat moment of als de wetgeving of fiscale regels wijzigen.

Is de tussenkomst van een notaris verplicht?

De tussenkomst van een notaris is niet verplicht. U kunt zelf met de hand een testament schrijven zolang u helder van geest bent. Zo’n onderhands testament moet wel een datum en uw handtekening bevatten, anders is het niet geldig. Het recentste testament wordt altijd uitgevoerd.

Kiest u er toch voor om uw testament te laten opstellen door een notaris, dan hebt u wel de zekerheid dat het testament gevonden wordt, dat de inhoud juridisch is afgestemd en het testament dus zeker wordt uitgevoerd.

Hebt u hierover nog vragen?

Neem dan contact op met uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.