Een goede beleggingsstrategie schept perspectief

Lees hoe onze beleggingsstrategie inspeelt op wat er in de economische en financiële wereld gebeurt.

Een goede beleggingsstrategie schept perspectief

Lees hoe onze beleggingsstrategie inspeelt op wat er in de economische en financiële wereld gebeurt.

Kunnen Europese aandelen sterke start voortzetten?

Wat zijn de structurele verschillen tussen Amerikaanse en Europese aandelen, zowel op de korte als op de wat langere termijn? En hoe beïnvloedt de strategische en tactische keuze tussen beiden uw rendement? Mark Van Assche, accountmanager Private Banking en Wealth Office, praat erover met Siegfried Top, strategist bij KBC Asset Management.

02-05-2024

Bekijk het filmpje op YouTube
Beluister via Apple podcasts
Beluister de podcast op Spotify

Wat gebeurt er in de wereld? En wat zijn de gevolgen voor de financiële markten?

Update van 16 mei 2024

Economie

 • Economische datapunten in de verwerkende nijverheid en de dienstensector lijken stilaan te stabiliseren, ook in Europa.
 • De Amerikaanse economie blijft sterk door de aanhoudende lage werkloosheid en een sterke consument. 
 • De economische groei in de VS blijft positief verrassen.

Grondstofprijzen en inflatie

 • Zowel in de VS als in Europa is de inflatietrend nog altijd neerwaarts gericht. 
 • Een hardnekkige onderliggende inflatie (met name in de dienstensector) en recent opnieuw gestegen olieprijzen doen het desinflatieproces toch iets trager te verlopen dan eerder gedacht.
 • Vooral in de VS zien we inflatiecijfers tussentijds nog verrassen. 

Budgettair en monetair beleid

 • De uitzonderlijke stimulusprogramma’s nemen af maar van besparingsdrift is geen sprake. 
 • Programma’s, zoals EU Next Generation en de Inflation Reduction Act in de VS blijven substantieel en erg ondersteunend. 
 • Ook China stimuleert zijn slabbakkende economie.
 • Centrale bankiers in de VS en in Europa voerden de beleidsrente aan een ongezien tempo op om de groei en zo de inflatie af te koelen.
 • In hun recente communicatie bevestigen de bankiers dat het desinflatieproces nog steeds op de sporen zit maar dat bevestiging nodig is alvorens de beleidsrente wordt verlaagd. 
 • De markt rekent op een eerste daling van de beleidsrente in juni voor de ECB, maar stelt zich vragen over het tempo in de VS.

Obligatiemarkten

 • De rentepiek lijkt bereikt. 
 • Allerlei inflatiecijfers (vooral in de VS) en hogere olieprijzen doen echter twijfel rijzen over de timing en de omvang van de verwachte verlaging van de beleidsrentes. 
 • Hierdoor zien we de rente af en toe toch bokkensprongen maken.

Aandelenmarkten

 • Na een forse rally in het jaarbegin lijken de markten wat te consolideren. 
 • Hogere rentes en een dure waardering wegen wat op het sentiment maar de fundamenten blijven sterk. 
 • Mogelijk liggen de winstverwachtingen voor de tweede helft van het jaar wat aan de hoge kant maar voor het lopende rapporteringsseizoen ligt de lat alvast niet te hoog. In de VS wordt een winstgroei van ongeveer 4% verwacht, terwijl voor Europa rekening wordt gehouden met een winstkrimp van net geen 15%. 
 • De reeds gepubliceerde cijfers lijken de verwachtingen alvast te overtreffen.

Risico's

 • Olieprijzen zijn sinds begin dit jaar stevig opgelopen. 
 • Dit voedt de lagere inflatieverwachting die momenteel overheerst. 
 • Het conflict in het Midden-Oosten & Oekraïne kan blijvend voor zenuwachtigheid zorgen. 
 • Geen makkelijke omgeving voor beleidsmakers om rentebeslissingen te nemen. 
 • Ook de Amerikaanse verkiezingen kunnen aanleiding geven voor volatiliteit, later dit jaar.

Stijgende obligatierentes, onzekerheid over inflatie en het rentebeleid van de centrale banken zorgen, samen met geopolitieke spanning, voor nervositeit op de beurzen. Ondertussen blijft de wereldeconomie evenwel sterk en zijn de eerste indicaties van het resultatenseizoen positief. We blijven neutraal gepositioneerd.

Siegfried top, Senior strateeg bij KBC Asset Management

Maak een afspraak

Adviesteksten

Hieronder vind je onze nieuwste inzichten rond verschillende beleggingsonderwerpen. Haal er je voordeel uit.

Deze webpagina is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie en vermelde cijfers op deze pagina zijn een momentopname, kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden en bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze pagina mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies noch als beleggingsaanbeveling. Niets op deze pagina mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. De informatie op deze pagina is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Verantwoordelijke uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. www.kbcprivatebanking.be