Een goede beleggingsstrategie schept perspectief

Lees hoe onze beleggingsstrategie inspeelt op wat er in de economische en financiële wereld gebeurt.

Een goede beleggingsstrategie schept perspectief

Lees hoe onze beleggingsstrategie inspeelt op wat er in de economische en financiële wereld gebeurt.

De comeback van Small en Mid Caps

Small en Mid caps hebben het de afgelopen 3 à 4 jaar moeilijker gehad, maar het tij lijkt te keren. Een herstellende economie en een dalende rente kunnen dat extra duwtje in de rug geven. Vooral de aantrekkelijke waardering van kleinere aandelen ten opzichte van de grote beurskapitalisaties biedt kansen voor beleggers. Mark Van Assche, accountmanager Private Banking en Wealth Office, praat erover met Anthony Cruysmans, expert Europese Small en Mid Caps bij KBC Asset Management.

05-06-2024

Bekijk het filmpje op YouTube
Beluister via Apple podcasts
Beluister de podcast op Spotify

Wat gebeurt er in de wereld? En wat zijn de gevolgen voor de financiële markten?

Update van 10 juli 2024

Economie

 • De meeste economische indicatoren bleven de voorbije weken onder de verwachtingen. 
 • In de VS ging het ondernemersvertrouwen opnieuw lager en stelden ook heel wat indicaties over de consumptiebestedingen teleur. De groei-inschatting voor het 2e kwartaal nam een flinke duik naar amper 1.5%. 
 • In Europa kwam in juni een einde aan de opmars van het ondernemersvertrouwen m.n. in de industrie; eenzelfde scenario in China. Afwachten of het hier om wat lentemoeheid gaat of dat er meer aan de hand is.

Grondstofprijzen en inflatie

 • Zowel in de VS als in Europa is de inflatietrend nog altijd neerwaarts gericht. 
 • Een hardnekkige onderliggende inflatie (met name in de dienstensector) en recent volatiele olieprijzen doen het desinflatieproces toch iets trager verlopen dan eerder gedacht.
 • Vooral in de VS zien we inflatiecijfers tussentijds nog verrassen. 

Budgettair en monetair beleid

 • De uitzonderlijke stimulusprogramma’s nemen af maar van besparingsdrift is geen sprake. 
 • Programma’s, zoals EU Next Generation en de Inflation Reduction Act in de VS blijven substantieel en erg ondersteunend. 
 • Ook China stimuleert zijn slabbakkende economie.
 • Centrale bankiers in de VS en in Europa voerden de beleidsrente aan een ongezien tempo op om de groei en zo de inflatie af te koelen.
 • In hun recente communicatie onderschreven de bankiers dat het desinflatieproces nog steeds op de sporen zit maar dat bevestiging nodig is alvorens de beleidsrente wordt verlaagd. 
 • Zoals verwacht verlaagde de ECB de beleidsrente en hield de FED de rente onveranderd in juni.

Obligatiemarkten

 • De rentepiek lijkt bereikt. 
 • Allerlei inflatiecijfers (vooral in de VS) doen echter twijfel rijzen over de timing en de omvang van de verwachte verlaging van de beleidsrentes. 
 • De toenemende kansen van Donald Trump in de race voor het Amerikaanse presidentschap doen recent bovendien ook vragen rijzen over de budgettaire impact van zijn beleid. Hierdoor zien we de langetermijnrente af en toe toch bokkensprongen maken.

Aandelenmarkten

 • De winstrapportering over het tweede kwartaal komt eraan. 
 • Voor de Amerikaanse markt wordt een winstgroei van zo'n 8% verwacht wat zeker haalbaar is. Vooral de grote IT-gerelateerde bedrijven trekken de winstgroei. In de tweede jaarhelft zijn de winststijgingen in dit marktsegment echter wellicht wat over de top en rekenen de analisten op een grotere bijdrage van de cyclische sectoren. 
 • Tegen de achtergrond van een vertragende economische groei zij deze prognoses mogelijk toch wat te optimistisch. 

Risico's

 • Het conflict in het Midden-Oosten & Oekraïne kan blijvend voor zenuwachtigheid zorgen. 
 • Geen makkelijke omgeving voor beleidsmakers om rentebeslissingen te nemen. 
 • Ook de Amerikaanse verkiezingen kunnen aanleiding geven voor volatiliteit, later dit jaar.

Aandelenmarkten spurtten de voorbije dagen naar nieuwe records. Ondertussen blijft de rente hoog, vertoont de Amerikaanse economie duidelijk tekenen van verzwakking en valt de heropleving in Europa en China wat stil. We blijven neutraal gepositioneerd.

Siegfried top, Senior strateeg bij KBC Asset Management

Maak een afspraak

Deze webpagina is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie en vermelde cijfers op deze pagina zijn een momentopname, kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden en bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze pagina mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies noch als beleggingsaanbeveling. Niets op deze pagina mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. De informatie op deze pagina is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Verantwoordelijke uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. www.kbcprivatebanking.be