Een goede beleggingsstrategie schept perspectief

Lees hoe onze beleggingsstrategie inspeelt op wat er in de economische en financiële wereld gebeurt.

Een goede beleggingsstrategie schept perspectief

Lees hoe onze beleggingsstrategie inspeelt op wat er in de economische en financiële wereld gebeurt.

Maatschappelijk verantwoorde obligaties zitten in de lift

Groene en sociale obligaties gaan als warme broodjes over de toonbank. De markt van maatschappelijk verantwoorde obligaties is matuurder geworden en van een ‘greenium’ of ‘groene premie’ is geen sprake meer. Mark Van Assche, accountmanager Private Banking and Wealth Office, praat erover met Thomas Dupont, Portfolio Manager en expert maatschappelijk verantwoorde obligaties bij KBC Asset Management. 

24-11-2023

Bekijk het filmpje op YouTube
Beluister via Apple podcasts
Beluister de podcast op Spotify

Wat gebeurt er in de wereld? En wat zijn de gevolgen voor de financiële markten?

05-10-2023

Economie & Beleid

  • De verwerkende nijverheid heeft het wereldwijd erg moeilijk wat weegt op industriële regio's zoals Duitsland en China. Ook in de dienstensector loopt het ondernemersvertrouwen intussen sterk terug. Dankzij aanhoudende jobgroei houdt de Amerikaanse economie iets beter stand, maar ook daar ontstaan enkele barsten.
  • Zowel in de VS als in Europa daalt de inflatie verder en ligt de piek duidelijk achter ons, een korte tussentijdse opflakkering is echter niet uitgesloten, zo blijkt uit recente cijfers. Lage energieprijzen spelen hierin een belangrijke rol. De kerninflatie daalt evenwel aan een veel trager tempo. In China zien we na de producentenprijzen intussen ook de groei van de consumentenprijzen onder nul duiken.
  • De uitzonderlijke stimulusprogramma's nemen af maar van besparingsdrift is geen sprake. Programma's, zoals EU Next Generation en het Inflation Reduction Act in de VS blijven substantieel en erg ondersteunend. Ook China stimuleert zijn slabbakkende economie. 
  • Centrale bankiers in de VS en in Europa voerden de afgelopen 16 maanden de beleidsrente aan een ongezien tempo op om de economische groei en zo de inflatie af te koelen. De ECB verhoogde de rente recent opnieuw, terwijl de Fed een pauze nam maar tegelijk een laatste renteverhoging later dit jaar niet uitsloot. Het discours dat rentes voor lange tijd op een hoog niveau zullen blijven vindt stilaan zijn weerklank in de markten.

Financiële markten

  • Obligatiemarkten kijken uit naar de piek van de beleidsrente die stilaan in zicht moet zijn. Hoe snel daarna de rente zal worden verlaagd blijft echter onzeker en leidt tot schommelingen in de obligatierentes. Dat zien we vooral de laatste weken, waarbij rentes forse opwaartse bewegingen lieten zien, wat voor druk zorgt op de obligatiekoersen..
  • De tweedekwartaalrapportering is afgerond: met een winstkrimp van zo'n 7% in de VS en 4% in Europa waren de cijfers beter dan verwacht. De verrassingen waren groter in Wall Street dan in Europa. We kijken uit naar de volgende kwartalen. De verwachtingen voor 2024 lijken wat té hoog gespannen wanneer de omzetgroei, in lijn met de economie, wat zou verzwakken en bedrijven de hogere (loon-)kosten moeilijker kunnen doorrekenen.

Mogelijke stoorzenders

  • De kerninflatie blijft op een hoog niveau, zowel in Europa als in de VS. Die hardnekkigheid heeft invloed op het beleid van de centrale banken en bijgevolg ook op de economische groei. Het sentiment kan hierdoor omslaan. 
  • Bovendien verslechtert na de verwerkende nijverheid nu ook de dienstensector in Europa en China. 
  • De opspringende langetermijnrente kan bijkomend druk zetten op aandelen en obligaties.
information-expr-quote--glyph
De richting van zowel de aandelen- als obligatiemarkten wordt de laatste weken gedreven door de evolutie van de langetermijnrente. De bedrijfsresultaten vertonen een gemengd beeld. De herfstdip werd op de beurzen snel vergeten.

Siegfried top, Senior strateeg bij KBC Asset Management

Siegfried top, Senior strateeg bij KBC Asset Management
Maak een afspraak

Adviesteksten

Hieronder vind je onze nieuwste inzichten rond verschillende beleggingsonderwerpen. Haal er je voordeel uit.

Deze webpagina is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie en vermelde cijfers op deze pagina zijn een momentopname, kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden en bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze pagina mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies noch als beleggingsaanbeveling. Niets op deze pagina mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. De informatie op deze pagina is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Verantwoordelijke uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. www.kbcprivatebanking.be