Duolegaat: wat u moet weten

Duolegaat: wat u moet weten

Het duolegaat is fiscaal niet meer interessant in Vlaanderen. Vergeet uw testament niet te checken!

Wilt u iets nalaten aan een goed doel, maar tegelijkertijd ook (fiscaal voordelig) aan verdere familie? Dan is het duolegaat een vaak gebruikte techniek. Maar sinds 1 juli 2021 is het duolegaat fiscaal niet altijd meer interessant in het Vlaams Gewest.

Wat is een duolegaat?

Met een duolegaat bepaalt u in een testament dat u uw vermogen aan een goed doel nalaat. U legt daarbij 2 verplichtingen op aan dat goed doel:

  1. de verplichting om een bepaald nettobedrag uit te betalen aan een persoon of de personen die u zelf kiest
  2. de verplichting om de totale successierechten te betalen. Het goede doel betaalt dus niet alleen de eigen successierechten, maar ook de successierechten op het aandeel van de door uw gekozen persoon of personen.

In Vlaanderen is het duolegaat voor overlijdens sinds 1 juli 2021 fiscaal vaak niet meer interessant. Omwille van een wetswijziging zal het goede doel nu in veel gevallen meer successierechten moeten betalen dan wat het aan het legaat overhoudt. Daarom zal het goede doel het legaat uiteraard weigeren.

In Brussel en Wallonië blijft de techniek van het duolegaat wel fiscaal interessant. Daar is niets aan de wetgeving gewijzigd.

Welke alternatieven voor een duolegaat bestaan er?

1. Vriendenerfenis

Ter compensatie van de ‘afschaffing’ van het duolegaat, bestaat in Vlaanderen de vriendenerfenis sinds 1 juli 2021. Zo kunt u 15.000 euro nalaten aan één of meer personen tegen het laagste tarief van 3% (in plaats van 25%).

Voorwaarden

  • U moet deze vriendenerfenis uitdrukkelijk vastleggen in een notarieel testament
  • U kunt maximaal 15.000 euro nalaten voor alle vrienden samen, niet per vriend
  • Wilt u meerdere vrienden een bedrag nalaten, dan wordt de vermindering onder alle personen verdeeld, in verhouding tot hetgeen zij zullen ontvangen
  • Boven dit totaalbedrag zijn de gewone tarieven in de erfbelasting van toepassing (tot 55%)

2. Begunstiging van een goed doel

U kunt uiteraard ook gewoon een goed doel begunstigen in uw testament zonder een duolegaat.

In het Vlaams Gewest betalen vzw’s en andere goede doelen geen successierechten sinds 1 juli 2021. Private stichtingen betalen 8,5% successierechten.

In Brussel en Wallonië is het tarief van de successierechten 7% (in Brussel geldt dit enkel voor erkende vzw’s).

Hebt u nog een duolegaat in uw testament?

Woont u in het Vlaams Gewest en hebt u een duolegaat opgenomen in uw testament? Dan contacteert u het best uw notaris om te bekijken of u uw huidig testament al dan niet moet aanpassen.

Zelfs als u in uw testament een vangnet voorzien hebt, kan het aangewezen zijn uw testament alsnog aan te passen voor een snellere afhandeling van uw nalatenschap.

Wanneer is een duolegaat wel nog nuttig?

Woont u in het Brussels of Waals Gewest, dan kan een duolegaat nog altijd fiscaal interessant zijn.

Hebt u nog vragen?

Uw private banker of wealth manager helpt u graag verder.

Maak een afspraak
Wat mag u verwachten van een eerste gesprek?