Uitstel voor de nalatenschapsaangifte ook in het Waals en Brussels Gewest

Ook het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben als gevolg van COVID-19 een uitstel goedgekeurd voor de indiening van nalatenschapsaangiftes.

In navolging van de Vlaamse belastingdienst (zie nieuwsbericht d.d. 2 april 2020) hebben het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in samenspraak met de FOD Financiën een uitstel goedgekeurd voor de indiening van nalatenschapsaangiftes en de betaling van de successierechten ten gevolge van de COVID-19 situatie.

Concreet heeft dit tot gevolg dat men voor de indiening van de aangifte van nalatenschap waarvoor de initiële indieningstermijn afloopt in de periode tussen 16 maart en 30 juni 2020 in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest een termijn van 8 maanden heeft (in tegenstelling tot de periode van 4 maanden in normale omstandigheden) en dit te rekenen vanaf de dag van het overlijden.

De termijn voor de betaling van de verschuldigde successierechten wordt ook verlengd met een bijkomende periode van 4 maanden, zodat men dus een totale termijn van 10 maanden (i.p.v. 6 maanden in normale omstandigheden) zal hebben om te betalen.

Hebt u hierover nog vragen of wilt u weten welk registratiekantoor bevoegd is? Uw private banker of wealth officer is uw eerste aanspreekpunt. Zo nodig schakelt hij of zij een expert Financiële Planning in. Onze experts Financiële Planning staan in deze crisisperiode voor u klaar om uw vragen te beantwoorden via een permanentielijn. Meer info vindt u hier.

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of als advies.