De afschaffing van het duolegaat: tijd voor actie?

Vanaf 1 juli 2021 is het in Vlaanderen niet meer interessant om verre familie of vrienden in een testament te bevoordelen via een duolegaat. Wat houdt de aangekondigde wetswijziging in?

Wat is een duolegaat?

U laat uw vermogen na aan een goed doel onder de verplichting dat zij: 

  • een bepaald bedrag netto uitbetalen aan door u gekozen erfgenamen en 
  • de totale erfbelasting betalen: op het aandeel dat ze moeten uitbetalen aan de door u gekozen erfgenamen en het aandeel dat ze voor zichzelf behouden. 


Een voorbeeld.

Jan heeft een (onroerend en roerend) vermogen van 500.000 euro en geen familie. Jan laat zijn vermogen in een testament na aan zijn goede vriend Frits. Frits betaalt erfbelasting op wat hij erft: 25% tot 35.000 euro, 45% van 35.000 tot 75.000 euro en 55% van 75.000 tot 500.000 euro. Frits betaalt dus 260.500 euro (of 52%) erfbelasting. Frits houdt netto 239.500 euro over.

Werkt Jan met een duolegaat in zijn testament, dan laat hij zijn vermogen na aan een goed doel onder voorwaarde dat zij bijvoorbeeld 280.000 euro netto uitbetalen aan Frits. Frits houdt dan 40.500 euro meer over. Van het resterende deel van 220.000 euro betaalt het goede doel de erfbelasting van Frits op 280.000 euro (= 139.500 euro) en de erfbelasting van 8,5% op het eigen aandeel van 220.000 euro (= 18.700 euro). Het goede doel houdt zo ook 61.800 euro over voor zichzelf.
 

Wat als Jan na 1 juli 2021 overlijdt?

De fiscaliteit op het duolegaat wordt voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 aangepast.
Met een duolegaat in het testament, bedraagt de erfbelasting voor het deel van Frits (280.000 euro) normaal 139.500 euro of maximum 55% op het deel boven 75.000 euro.
De nieuwe wetgeving voorziet dat Frits bijkomend belast zal worden op een bedrag van 139.500 euro gedeeld door (1 – 0,55 (het marginaal tarief)) of 310.000 euro, dat wordt beperkt tot 220.000 euro (het legaat aan het goede doel).

Concreet.

Frits zal niet alleen op 280.000 euro maar ook bijkomend op 220.000 euro dus in totaal op 500.000 euro erfbelasting moeten betalen aan de hoge tarieven. Het goede doel zal 260.500 euro erfbelasting moeten betalen, op het aandeel van Frits. Aangezien het goede doelslechts 220.000 euro krijgt, zal zij naar alle waarschijnlijkheid de nalatenschap verwerpen.

Is er een compensatie voorzien?

Wenst u graag iets nalaten aan een verre verwant of niet-familielid, dan kunt u vanaf 1 juli 2021 gebruik maken van de vriendenerfenis. U kunt zo 15.000 euro nalaten aan één of meerdere personen tegen het laagste tarief van 3% (in plaats van 25%).

Let op!

Dit moet u uitdrukkelijk bepalen in een authentiek testament en zo kunt u maximaal 15.000 euro nalaten. Voorziet u dat meerdere personen dit moeten ontvangen, dan wordt het onder hen verdeeld.

Voor de goede doelen voorzag de Vlaamse wetgever dan weer dat zij vanaf 1 juli 2021 geen erf- of schenkbelasting meer moeten betalen op wat ze ontvangen uit een nalatenschap (vandaag is dit nog 8,5%) of een schenking (vandaag is dit nog 5,5%).

 

Tijd voor actie?

Hebt u een duolegaat, dan zal dit volgens de oude regels uitwerking krijgen als u overlijdt voor 1 juli 2021. Overlijdt u erna, dan zal het duolegaat fiscaal geen meerwaarde meer hebben voor de door u aangeduide erfgenamen. Meer nog, als het goede doel het legaat verwerpt, bestaat de kans dat uw nalatenschap toekomt aan andere personen dan u voor ogen had. Voor uw erfgenamen lijkt het alternatief van de vriendenerfenis een doekje voor het bloeden. De goede doelen kregen daarentegen een mooie compensatie met het 0% tarief op de schenkingen of erfenissen die zij ontvangen.

In ieder geval moet deze wetgeving nog definitief worden goedgekeurd en bekijkt u uw situatie best grondig als de nieuwe regels van kracht zijn. We volgen dit voor u op de voet op.

Hebt u hierover nog vragen: uw private banker of wealth officer helpt u graag verder.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Maak een afspraak

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.