Lonkt het einde van de kaasroute?

CD&V en Groen hebben een wetsvoorstel klaar dat elke schenking van (roerende) goederen (geld, effecten, aandelen enz.) voor een buitenlandse notaris verplicht moet geregistreerd worden. Betekent dit het einde van de “kaasroute”?

Als u een schenking van roerende goederen overweegt, hebt u hiervoor verschillende mogelijkheden:

  • u kunt ervoor opteren de schenking via een bankgift te doen (d.m.v. een bankoverschrijving), 
  • langs de Belgische notaris te gaan,
  • of u kunt er ook voor kiezen om naar een buitenlandse notaris te gaan (in Nederland of Zwitserland bijvoorbeeld).

Kiest u ervoor de schenking voor een Belgische notaris te doen, dan zal deze verplicht de schenkingsaktes moeten laten registreren. Deze registratie leidt ertoe dat er schenkbelasting moet betaald worden in België.

Een buitenlandse (bv. Nederlandse of Zwitserse) notaris daarentegen heeft deze verplichting tot registratie niet. U kunt met andere woorden roerende goederen schenken voor bijvoorbeeld een Nederlandse notaris zonder dat er schenkbelasting in België moet worden betaald. Dit wordt al wel eens “de kaasroute” genoemd.

Als de schenker evenwel komt te overlijden binnen de drie jaar (in het Vlaams Gewest zal deze termijn mogelijk verlengd worden naar vier jaar) na de schenking, dan zal het geschonken goed wel onderworpen zijn aan erfbelasting (successierechten). Deze zijn doorgaans een stuk hoger dan de schenkbelasting.

Als het voorwerp van de schenking aandelen van een familiale vennootschap uitmaken, dan geldt een termijn van zeven jaar. Dezelfde regeling geldt voor bankgiften (in principe geen registratie, dus geen schenkbelasting maar wel erfbelasting bij overlijden binnen de drie jaar na de bankgift). Een vrijwillige registratie is uiteraard wel mogelijk.

Vele landgenoten hebben doorheen de jaren al gebruikgemaakt van deze kaasroute. 

Dit is de wetgever niet ontgaan. De partijen CD&V en Groen hebben een wetsvoorstel ingediend om een einde te stellen aan deze veelgebruikte planningstechniek. Wordt het wetsvoorstel goedgekeurd, dan zullen ook buitenlandse notariële schenkingsaktes voortaan verplicht moeten geregistreerd worden. Deze aanpassing zal tot gevolg hebben dat Belgen die roerende goederen schenken met tussenkomst van een buitenlandse notaris toch schenkbelasting in België zullen moeten betalen, wat het voordeel van deze techniek bijgevolg wegneemt.

Voor bank- en handgiften zou er niets veranderen.

Hiermee kunt u dus nog altijd zonder registratie (en dus zonder betaling van schenkbelasting) roerende goederen schenken. Ook hier moet er evenwel rekening gehouden worden dat de schenker een periode van drie jaar (in het Vlaams Gewest zal deze termijn mogelijk verlengd worden naar vier jaar) nog moet overleven, zoniet is er erfbelasting (successierechten) verschuldigd. Als het voorwerp van de schenking aandelen van een familiale vennootschap zijn, geldt een termijn van zeven jaar.

Let wel: een schenking via bankgift kan alleen in volle eigendom.

Wenst u roerende goederen met voorbehoud van vruchtgebruik te schenken, zult u dit via een (Belgische of buitenlandse) notaris moeten doen en zal er dus in de toekomst altijd schenkbelasting verschuldigd zijn.

Wordt het wetsvoorstel goedgekeurd, dan treedt het in werking tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de evolutie van het wetsvoorstel.
 

Hebt u hier nog vragen over? Uw private banker of wealth officer is uw eerste aanspreekpunt. Indien gewenst schakelt hij een expert Financiële Planning in die voor u klaarstaat voor het beantwoorden van al uw successievragen.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u hierover vragen hebt.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Hebt u vragen over uw successieplanning? We helpen u graag.

→  Stel hier uw vraag

KBC Private Banking & Wealth blijft bereikbaar

Neem contact op met uw private banker of wealth officer. Ze staan voor u klaar.

→ Zo bereikt u ons

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.