Notariële aktes voortaan ook digitaal ondertekend

In de zeer nabije toekomst zal het mogelijk worden om notariële aktes met een digitale volmacht te ondertekenen. Nu is het nog steeds zo dat uw fysieke aanwezigheid vereist is voor de ondertekening van een aankoop-, schenkings- of andere notariële akte. In tijden van bijvoorbeeld lockdown zal de digitale volmacht meer dan ooit zijn niut bewijzen. 


Wat houdt dit concreet in?

Sinds de invoering van de maatregelen in het kader van de coronacrisis zijn nog uitsluitend verplaatsingen naar de notaris toegestaan voor dringende aktes. Na de paasvakantie echter kunnen de notarissen terug alle aktes verlijden. De notarissen willen uiteraard zelf zoveel mogelijk aktes op afstand voltrekken. De nieuw ingevoerde digitale volmacht is daarbij een nuttig hulpmiddel.

Dankzij het gebruik van een digitale volmacht is er voor de ondertekening van de akte geen fysieke aanwezigheid in het notariskantoor meer vereist.

Welke stappen moeten worden gevolg voor een digitale ondertekening van de akte?

  • Er wordt een videoconferentie georganiseerd door de notaris. De notaris neemt hiertoe het initiatief en verwittigt u van de dag en tijdstip en de technische gang van zaken.
  • De notaris geeft tekst en uitleg over de volmacht.
  • Tijdens deze videoconferentie duidt u iemand aan die in uw plaats de akte zal ondertekenen. Dat kan een medewerker van het notariaat zijn of een vertrouwenspersoon. Deze digitale volmacht wordt gelijkgesteld met een authentieke volmacht.
  • De notaris overloopt met u de inhoud van de ontwerpakte die zal ondertekend worden (bijvoorbeeld een schenkingsakte, wijziging huwelijkscontract, koopakte …).
  • Alle partijen ondertekenen de akte.

Net zoals in normale omstandigheden zal de notaris nadien de akte registreren en een kopie hiervan naar alle partijen opsturen.

Voor welke aktes is de digitale volmacht van toepassing? 

De meeste notariële aktes kunnen op deze manier getekend worden: een koopakte, een schenkingsakte, een (wijziging) huwelijkscontract,  een oprichtingen van een vennootschap ... 

Een testament opmaken is echter niet mogelijk via digitale ondertekening.

Zijn er kosten verbonden aan een digitale volmacht?

De digitale volmacht is kosteloos. Er is immers geen ereloon, kosten of belasting aan verbonden.

Technische vereisten

U moet gelukkig geen IT-expert zijn om hiermee aan de slag te gaan. Uiteraard is een internetaansluiting vereist. Daarnaast zal u, om uw identiteit te kunnen bevestigen, een kaartlezer nodig hebben en uw elektronische identiteitskaart (met de pincode) of u kunt werken met de itsme app.

U kunt dit thuis regelen, maar eveneens vanuit een verzorgingstehuis en zowel in binnen- als buitenland.

Vanaf wanneer kan er digitaal ondertekend worden? 

De Federatie van Notarissen bereidt momenteel alles voor om dit technisch mogelijk te maken, zodat de notarissen via videoconferentie kunnen werken eens de wet is goedgekeurd. Dit kan zo’n twee weken in beslag nemen.

 

 
 

 

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u hierover vragen hebt.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Hebt u vragen over uw successieplanning? We helpen u graag.

→  Stel hier uw vraag

KBC Private Banking & Wealth blijft bereikbaar

Neem contact op met uw private banker of wealth officer. Ze staan voor u klaar.

→  Zo bereikt u ons


 

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.