Opnieuw uitstel voor erf- en registratiebelasting in Vlaanderen.

De Vlaamse regering heeft bekendgemaakt dat ze, net zoals tijdens de eerste en tweede COVID-19-golf opnieuw uitstel verleent voor (onder meer) de betaling van erf- en registratiebelasting.

In principe is de termijn voor indiening van een aangifte van nalatenschap maximaal vier maanden vanaf het overlijden (in bepaalde gevallen kan dit ook 5 of 6 maanden zijn). In de huidige coronacontext is het echter moeilijk om binnen deze termijn alle (fiscale) formaliteiten te vervullen.

Vlaams Gewest

Het goede nieuws is dat het Vlaamse Gewest de termijn van vier maanden opnieuw heeft verlengd. De tolerantieperiode wordt nu, in samenspraak met de Vlaamse belastingdienst, verlengd tot 30 april 2021.

Concreet komt het erop neer dat er geen belastingverhoging zal toegepast worden als de aangifte van nalatenschap laattijdig plaatsvindt, voor zover de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 1 november 2020 en 30 april 2021 en de fiscale verplichtingen nageleefd worden uiterlijk 30 april 2021. Hetzelfde geldt voor de registratieformaliteiten bij de aankoop van een woning (om van een gunstregime te kunnen genieten).

 

Andere Gewesten

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest wordt uitstel verleend voor de betaling van registratie- en successierechten. De termijn wordt met vier maanden verlengd, op voorwaarde dat de oorspronkelijke termijn is verstreken tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021.

Aarzel niet uw private banker of wealth offcier aan te spreken mocht u hierover vragen hebben. Zo nodig schakelt hij of zij een expert Financiële Planning in.

 

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.