Wat moet u weten als u schenkt aan iemand met een uitkering?

U bouwde een mooi vermogen op. In het kader van uw successieplanning overweegt u een deel van uw vermogen te schenken aan uw zoon en dochter. Uw zoon is loontrekkende. Maar uw dochter krijgt een uitkering. Waarmee moet u dan precies rekening houden?

Welke impact heeft een schenking op een uitkering?

Controleer op voorhand welke impact een schenking heeft op de uitkering van uw dochter. Want in bepaalde gevallen kan ze door een schenking haar uitkering (deels) verliezen.
Het exacte bedrag van haar uitkering hangt af van een aantal factoren, zoals:

  • Haar belastbare inkomen
  • Het belastbare inkomen van haar huwelijkspartner of de persoon met wie ze een huishouden heeft (indien van toepassing)

Het belastbare inkomen vindt u in de aangifte van de personenbelasting. Dat kan bijvoorbeeld gaan om inkomen uit arbeid of onroerend inkomen.

Moet uw dochter haar inkomen uit het geschonken vermogen vermelden in de aangifte personenbelasting? Dan kan dat een impact hebben op haar uitkering.

U kunt op 2 manieren aan uw dochter schenken als ze een uitkering heeft:

  • In blote eigendom
  • In volle eigendom

Voor u schenkt, controleert u het best welke impact dat heeft op een uitkering.

Schenkt u in blote eigendom?

Bij een schenking in blote eigendom behoudt u zelf het vruchtgebruik (bijvoorbeeld het inkomen van het geschonken vermogen). Zolang u het vruchtgebruik hebt, krijgt uw dochter geen inkomen uit het geschonken vermogen en moet zij niets vermelden over het geschonken vermogen in haar aangifte personenbelasting. De schenking heeft dan ook geen impact op het bedrag van haar uitkering.

Schenkt u in volle eigendom?

Een schenking in volle eigendom kan wel een impact hebben op de uitkering van uw dochter.

We onderscheiden 2 situaties

  • U schenkt onroerend vermogen (bijvoorbeeld een woning of een bouwgrond)
  • U schenkt roerend vermogen (bijvoorbeeld geld of effecten)

U schenkt onroerend vermogen

Schenkt u een onroerend goed in volle eigendom aan uw dochter (al dan niet in onverdeeldheid met haar broer)? Dan moet zij dat onroerend goed vermelden in de aangifte personenbelasting. Daardoor kan haar uitkering dalen.

U schenkt roerend vermogen

  • Schenkt u roerend vermogen in volle eigendom aan uw dochter?

Dan kan uw dochter in uitzonderlijke gevallen een lagere uitkering krijgen.

  • Schenkt u geld of effecten die in België inkomsten opleveren en waarop bevrijdende roerende voorheffing wordt ingehouden?

Dan moet uw dochter dat inkomen niet vermelden in haar aangifte personenbelasting. Denk hierbij aan inkomsten uit zichtrekeningen, termijnrekeningen, effecten, aandelen, obligaties…

  • Schenkt u geld vanop een spaarrekening?*

Dan kan de impact anders zijn. Krijgt uw dochter in de loop van 2019 bijvoorbeeld meer dan 960 euro interesten op gereglementeerde spaarboekjes? Dan bestaat de kans dat zij de interesten boven dat bedrag moet aangeven in haar aangifte personenbelasting. Dat kan een negatieve impact hebben op het bedrag van haar uitkering*.

*Dat geldt ook bij een schenking van geld of effecten op een buitenlandse bankrekening, als die inkomsten opleve¬ren en er geen roerende voorheffing op werd ingehouden.

Conclusie

Voor u schenkt, raden we aan om de impact van de geplande schenking op de uitkering van uw dochter te bespreken met uw notaris of met uw contact¬persoon bij de FOD Sociale Zekerheid.

Nog geen KBC-privatebanking klant?

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.