Uitstel voor erf- en registratiebelasting in Vlaanderen.

De Vlaamse regering heeft bekendgemaakt dat ze, net zoals tijdens de eerste COVID-19-golf uitstel verleent voor de betaling van erf- en registratiebelasting.

In principe is de termijn voor indiening van een aangifte van nalatenschap maximaal vier maanden vanaf het overlijden. In de huidige coronacontext is het echter moeilijk om binnen deze termijn alle (fiscale) formaliteiten te vervullen.

Het goede nieuws is dat in het Vlaamse Gewest de termijn van vier maanden met twee maanden wordt verlengd. Concreet komt het erop neer dat er geen belastingverhoging zal toegepast worden als de aangifte van nalatenschap laattijdig plaatsvindt, voor zover de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021 en de fiscale verplichtingen nageleefd worden voor 31 januari 2021. Hetzelfde geldt voor de registratieformaliteiten bij de aankoop van een woning (om van een gunstregime te kunnen genieten).

Andere gewesten

Het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals gewest hebben vooralsnog geen gelijkaardige maatregelen genomen.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

We volgen de  informatie hierover op de voet.  Zodra er meer nieuws beschikbaar is, informeren we u.

Mocht u hierover nog vragen hebben: uw private banker of wealth officer  blijft bereikbaar en kunnen zo nodig een expert Financial Planning inschakelen.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Maak een afspraak

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.