Wie een eigen zaak wil starten heeft vanaf 1 september 2018 niet langer een attest bedrijfsbeheer nodig.

Wie een eigen zaak wil starten heeft vanaf 1 september 2018 niet langer een attest basiskennis bedrijfsbeheer nodig. Tot deze datum was dit vereist voor personen die een activiteit startte via een eenmanszaak of via een vennootschap. De afschaffing van dit attest werd wel gekoppeld aan een uitgewerkt actieplan om er voor te zorgen dat starters zich (vrijwillig) laten begeleiden bij de opstart en tijdens de levenscyclus van hun zaak.

De vroegere vereiste van het attest basiskennis bedrijfsbeheer werd beschouwd als een onnodige drempel die bepaalde starters zou kunnen tegenhouden om een eigen zaak te starten. In de praktijk ontving iedereen die hoger onderwijs heeft genoten, automatisch dergelijk attest (en kon het zelfs volstaan als bijvoorbeeld een werknemer dergelijk attest had). Op dit vlak was de vereiste van het attest dus niet nuttig.

Bovendien werd de vereiste kennis op moment van starten als te theoretisch aanzien, en voelde men aan dat de focus best zou worden verschoven naar een continue praktische benadering. Een laatste element dat ook meespeelde is dat België het enige Europese land was waar dergelijke verplichting nog bestond.

Wij wensen nog mee te geven dat de verplichting om een financieel plan op te stellen volledig losstaat van het attest basiskennis bedrijfsbeheer. Wij kunnen u meedelen dat de verplichting inzake het financieel plan (en de bijbehorende oprichtersaansprakelijkheid) ook na de inwerkingtreding van het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen zal verder bestaan. Er zou in het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen een minimuminhoud van het financieel plan worden opgenomen.

Voorlopig bestaat de verplichting van het attest basiskennis bedrijfsbeheer nog wel in Wallonië en Brussel.

 

Erik Van Asbroeck, adviseur Financiële Planning Ondernemen

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.