Nieuwe fiscale regels voor de bedrijfswagens: de toekomst is elektrisch

De federale regering bereikte recent een akkoord om de omslag te maken naar een groenere autofiscaliteit.

De minister voorziet drie belangrijke stappen:

•  op termijn zullen alleen nog koolstofemissievrije bedrijfswagens fiscaal aftrekbaar zijn;
•  fiscale stimulans voor de installatie van laadpalen, zowel voor particulieren als ondernemingen;
•  de vereenvoudiging en uitbreiding van het mobiliteitsbudget.

In dit artikel geven we u alvast een eerste inzicht in de eerste twee stappen. Wellicht worden enkele zaken nog duidelijker wanneer het akkoord in wetgeving wordt omgezet. Wij houden u hierover uiteraard op de hoogte.

Op termijn zullen alleen nog koolstofemissievrije bedrijfswagens fiscaal aftrekbaar zijn

In het persbericht over het akkoord wordt een onderscheid gemaakt tussen drie mogelijke situaties, afhankelijk van de aanschaffingsdatum en het brandstoftype van de wagen.

Voor personenwagens op fossiele brandstof aangeschaft vóór 1 juli 2023 zal er volgens het persbericht fiscaal niets veranderen. Voor de huidige fiscale regels verwijzen wij graag naar een vorige bijdrage (Wat is er vanaf 2020 gewijzigd in de autofiscaliteit?). Vandaag zijn elektrische wagens al 100% fiscaal aftrekbaar.

Voor personenwagens op fossiele brandstof, aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 geldt een overgangsregeling

De fiscale aftrekbaarheid wordt in 2025 afgetopt tot 75%, tot 50% in 2026, tot 25% in 2027 en herleid tot nul in 2028.

Als we het persbericht correct interpreteren, zal vanaf 2027 de fiscale aftrekbaarheid van emissievrije bedrijfswagens jaar na jaar worden afgebouwd.

 • Voor wagens die werden aangeschaft tot en met 2026 (!) blijft de 100%-aftrek behouden;
 • wagens aangeschaft vanaf 2027: 95% aftrek;
 • aangeschaft vanaf 2028: 90% aftrek;
 • aangeschaft vanaf 2029: 82,5% aftrek;
 • aangeschaft vanaf 2030: 75% aftrek;
 • aangeschaft vanaf 2031: 67,5% aftrek.

Voor hybride bedrijfswagens die worden aangeschaft vanaf 1 januari 2023, zal de fiscale aftrekbaarheid van de benzine- of dieselkosten beperkt worden tot 50%.

Vandaag wordt de aftrekbaarheid bepaald op basis van de CO2-uitstoot van de wagen. Men wil hiermee het effectief elektrisch rijden met hybride wagens aanmoedigen.

Fiscale stimulans voor de installatie van laadpalen, zowel voor particulieren als voor ondernemingen

Privépersonen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 een laadstation aankopen en laten plaatsen (zowel eigenaars als huurders) kunnen genieten van een belastingvermindering. Die belastingvermindering zal wel dalen in de tijd:

 • investering tussen 1 september 2021 en 31 december 2022: belastingvermindering van 45%;
 • vanaf 2023: 30% belastingvermindering;
 • vanaf 2024: 15% belastingvermindering.

De maximale belastingvermindering bedraagt 1.500,00 euro per laadpaal en per belastingplichtige.

Voor particulieren moet het laadstation wel ‘intelligent’ zijn:

 •  de laadtijd en het laadvermogen gestuurd kan worden;
 • het mag alleen gebruikmaken van groene stroom.

Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een laadstation dat minstens tijdens bepaalde delen van de dag publiek toegankelijk is, kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek.
De kostenaftrek daalt in de tijd:

 • voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200%;
 • tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024: aftrekpercentage van 150%.

Verhoogde investeringsaftrek voor ondernemingen?

In het persbericht werd aangekondigd dat ondernemingen die investeren in een nieuwe koolstofemissievrije vrachtwagen, in een tankinfrastructuur voor waterstof (*) of in de installatie van een elektrisch laadstation, zullen kunnen genieten van een verhoogde investeringsaftrek. Deze zou 35% bedragen in 2023; 29,5% in 2024; 24% in 2025; 18,5% in 2026; en 13,5% in 2027.

(*) Groene waterstof: oplossing of utopie?
Kan waterstof de energierevolutie op gang trekken? In een nieuwe editie van Financiële dj (Spotify of iTunes) geven Joris Franck, sectoranalist KBC Asset Management en Freddy Van Bogget, innovation manager KBC Groep, toelichting over waterstof als energiebron voor de toekomst.

Luister hier naar de podcast

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.