Bijkomende verplichting voor de UBO-registratie van uw maatschap.

De maatschap is een frequent gebruikte controlestructuur in het raam van familiale vermogensplanning. Wanneer u een schenking wenst te doen met behoud van zeggenschap en inkomsten kan de maatschap hiervoor een interessant vehikel zijn.
 
Omdat de maatschap sinds 1 november 2018 als een onderneming beschouwd wordt, moeten er wel een aantal administratieve en boekhoudkundige verplichtingen nagekomen worden, onder meer de inschrijving in het UBO-register. 

Aan welke verplichtingen moet uw maatschap voldoen?


1. Inschrijving Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

2. De inschrijving in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner – uiteindelijk begunstigde).

3. Een boekhouding voeren.

Bijkomende verplichting voor de inschrijving in het UBO

Sinds kort is er een bijkomende verplichting bij de registratie in het UBO-register. Vanaf 11 oktober 2020 moet via het online platform elk document worden bijgevoegd dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Die documenten kunnen, afhankelijk van het specifieke geval , een kopie van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap, een notariële akte of elk ander document zijn. Deze documenten zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten. Het grote publiek heeft hier geen toegang toe. Het is bovendien niet verplicht melding te maken van de activa (gelden, effecten …) van de maatschap.  

Maatschappen die voor 11 oktober 2020 zijn geregistreerd hebben tot 30 april 2021 om de documenten op te laden. Maatschappen die de registratie vanaf 11 oktober 2020 in orde brengen laden deze documenten op bij de registratie.

Praktische modaliteiten

De praktische modaliteiten van het opladen van dergelijke documenten zijn beschreven in de gebruikshandleidingen op de website https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register.

Meer informatie over de maatschap vindt u eveneens andere nieuwsberichten:

Wenst u meer informatie? Uw private banker of wealth officer helpt u graag verder.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Maak een afspraak

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.