Haal in 2018 nog alle voordelen uit de opbouw van uw individuele Pensioentoezegging (IPT)

Goed nieuws voor de zelfstandigen met vennootschap

Alle sterren staan gunstig voor zelfstandige bedrijfsleiders die een extra inspanning willen doen voor hun pensioen. Wacht niet te lang, want 2018 is hét moment bij uitstek om uw IPT aan te pakken.

Waar gaat het om?

In het zomerakkoord van 2017 pakte de federale regering uit met een hervorming van de vennootschapsbelasting. Lees: het tarief van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd. Maar daar stopt het niet bij. Ook andere besluiten van het zomerakkoord haken op elkaar in. Conclusie: het is nu het ideale moment voor de optimalisatie van de IPT van bedrijfsleiders.

Verlaagd tarief vennootschapsbelasting creëert extra ruimte voor IPT

  • Het basistarief van de vennootschapsbelasting daalt vanaf het inkomstenjaar 2018 geleidelijk van 33% naar 29%. Vanaf 2020 bedraagt het tarief nog maar 25%. Kleine vennootschappen profiteren nog meer. Zij krijgen een verlaagd tarief van 20,40% in 2018 op de eerste schijf van 100.000 euro, tegen 2020 daalt het tarief verder tot 20%

  • Kleine vennootschappen kunnen van deze belastingverlaging profiteren onder één voorwaarde: ze moeten minstens één bedrijfsleider een minimumjaarloon van 45.000 euro uitkeren. Ter info: veel vennootschappen betalen hun bedrijfsleiders een brutobezoldiging van 36.000 euro. De “verplichte loonsverhoging” heeft zo z’n voordelen. Want met een hogere bezoldiging, kan men meer opzij zetten voor zijn pensioen in de IPT.

  • Zorg er wel voor dat de premies van de Individuele Pensioentoezegging (IPT) fiscaal aftrekbaar zijn en blijven. Daarvoor moet u de fameuze 80%-regel respecteren. Die stelt dat het totale pensioen van een bedrijfsleider niet groter mag zijn dan 80% van diens huidige.

Het ideale moment om het verleden aan te vullen

  • Binnen een IPT kunt u het verleden dat nog niet volledig volstort is, aanvullen met een eenmalige backservice. Zoals hierboven uitgelegd, wordt de pot van het verleden in 2018 groter omwille van de nieuwe minimumjaarloon.

  • Vennootschappen hebben er alle belang bij om in 2018 het maximum uit de backservice te halen. Immers, de belastingtarieven dalen de komende jaren en dus ook de fiscale winst op de backservice.

Invoering matchingprincipe: extra argument voor backservice

Er is nog een bijkomend argument om vandaag werk te maken van een backservice IPT. Vanaf 2018 geldt het matchingprincipe: kosten mogen alleen toegewezen worden aan de periode waarop ze betrekking hebben. Tot voor kort konden bedrijven kosten die ze maakten in het lopende boekjaar, maar die gerelateerd waren aan het volgende boekja(a)r(en), alsnog in het lopende boekjaar volledig als beroepskost vrijstellen. Daar komt dus verandering in. Vanaf 2018 zijn kosten die betrekking hebben op verschillende boekjaren pro rata aftrekbaar. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de verhoogde huur betaald in het kader van een rentingcontract, een betaalde jaarlijkse premie van (brand)verzekering of IPT, enz.

De kans is dan ook groot dat de kosten in de vennootschap over 2018 lager zullen uitvallen. De backservice biedt hier mogelijkheden omdat deze nog wel volledig fiscaal aftrekbaar is in 2018. Profiteer er dus van om in 2018 de backservice maximaal te benutten.

Samengevat

• 2018 is hét moment om het IPT van zelfstandige bedrijfsleiders te verhogen

• Reden is de verlaging van de vennootschapsbelasting:

- kleine vennootschappen betalen vanaf 2020 een tarief van 20%
- mits ze minstens één bedrijfsleider een minimum-brutojaarloon van 45.000 euro betalen
- Door die loonsverhoging kan er extra pensioen opbouwd worden binnen een IPT zowel door een backservice als door een aanpassing van de premie
- Uw fiscale voordeel is maximaal in 2018

• Vennootschappen kunnen ook van een backservice gebruik maken om de impact van het matching
principe in 2018 te minderen.

Wenst u meer informatie over de opbouw van uw individuele pensioentoezegging? Contacteer uw private banker die u omringt met de juiste experts of vraag een afspraak aan voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

 

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als en beleggingsaanbeveling of advies.