Herkwalificatie van interesten in dividenden ook van toepassing op vaste vertegenwoordigers

Wanneer het mandaat van bestuurder in een vennootschap wordt opgenomen door een andere vennootschap, moet op basis van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk net zoals hij of zij het mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

Over het fiscale statuut van de vaste vertegenwoordiger bestond in het verleden onduidelijkheid. Met haar arrest van 23 januari 2020 schept het Hof van Cassatie duidelijkheid. Een vaste vertegenwoordiger moet beschouwd worden als een bedrijfsleider van de eerste categorie.

Bedrijfsleiders van de eerste categorie

Het arrest gaat concreet over de herkwalificatie van interesten in dividenden. Een bedrijfsleider kan een lening toekennen aan zijn vennootschap (bijvoorbeeld een rekening courant passief) en hiervoor een interestvergoeding vragen. Om misbruiken te vermijden, heeft de wetgever beperkingen vooropgesteld bij het toekennen van dergelijke interesten. Wanneer de beperkingen overschreden worden, zullen de interesten geherkwalificeerd worden in dividenden, met de fiscale gevolgen vandien.

De herkwalificatie speelt voor bedrijfsleiders van de eerste categorie. Daarmee wordt bedoeld: iedereen die als natuurlijk persoon binnen de vennootschap een opdracht uitoefent als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie.

Volgens het Hof van Cassatie oefent een vaste vertegenwoordiger wel degelijk een gelijksoortige functie uit. Hoewel niet de natuurlijke persoon maar de bestuursvennootschap werd benoemd als bestuurder, verricht de natuurlijke persoon in feite de taken van een bestuurder.

Andere gevolgen

De uitspraak van het Hof is niet enkel van belang voor de interestherkwalificatie, maar evengoed voor de huurherkwalificatie. Wanneer de vennootschap (een gedeelte van) een onroerend goed van de bedrijfsleider huurt, wordt de huurprijs vanaf een bepaalde grens geherkwalificeerd in een bezoldiging voor de bedrijfsleider.

Tot slot zal het toekennen van voordelen van alle aard door de vennootschap aan de natuurlijke persoon vaste vertegenwoordiger aanzien worden als een bedrijfsleidersbezoldiging.

Heeft u hier nog vragen over? Uw private banker of wealth officer is uw eerste aanspreekpunt. Indien gewenst schakelt hij een expert Financiële Planning Ondernemen in die voor u klaarstaat voor het beantwoorden van al uw vragen.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u hierover vragen hebt.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Hebt u vragen? We helpen u graag.

→  Stel hier uw vraag

KBC Private Banking & Wealth blijft bereikbaar

Neem contact op met uw private banker of wealth officer. Ze staan voor u klaar.

→ Zo bereikt u ons


 

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.