Hoe fiscaal vriendelijk investeren in een bevriende kmo?

Wilt u investeren in een kmo? Dan kunt u met de 'win-winlening', de 'taxshelter startende vennootschappen' en het 'vriendenaandeel' een fiscaal voordeel genieten. We lijsten de voorwaarden en voordelen van deze steunmaatregelen voor u op.

1. Win-winlening

Met de win-winlening verstrekt u een achtergestelde lening aan een kmo of eenmanszaak. In ruil daarvoor krijgt u naast de overeengekomen rente, een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het bedrag van de openstaande lening.

Door de coronacrisis is het verlenen van financiële steun aan kmo's meer dan ooit relevant. Daarom heeft de regering de voorwaarden om geld te lenen aan een kmo versoepeld. Dit gaf eind 2020 een boost aan het aantal verstrekte win-winleningen.

2. Taxshelter startende vennootschappen

Ook met de 'taxshelter startende vennootschappen' wil de regering vennootschappen een extra duwtje in de rug geven. Als u geld inbrengt in het kapitaal van een vennootschap, verwerft u aandelen. In ruil voor het verstrekken van dit risicokapitaal, geniet u een eenmalige belastingvermindering van 30% of 45% in de personenbelasting.

De spelregels waarbinnen u in het kapitaal kunt intreden, werden met de taxshelter COVID-19 tijdelijk versoepeld. In eerste instantie liep dit tot 31 december 2020. Dit systeem zou nu verlengd worden tot 31 augustus 2021.

3. Vriendenaandeel

Midden februari 2021 trad er ook een nieuwe steunmaatregel in werking: het vriendenaandeel. De voorwaarden zijn vergelijkbaar met de win-winlening. Toch zijn er een aantal fundamentele verschillen.

  • Zo verstrekt u geen lening aan de vennootschap, maar verwerft u aandelen van de vennootschap zoals bij de 'taxshelter startende vennootschappen'. Mogelijk geniet u in de toekomst een dividend en/of meerwaarde op uw aandeel, maar u neemt ook meer risico. Dit bijkomende risico wordt echter niet gecompenseerd met een extra fiscaal voordeel. De win-winlening voorziet in een belastingkrediet van 2,5% op het openstaande bedrag van de lening gedurende maximaal 10 jaar. Maar een vriendenaandeelhouder kan maximaal 5 jaar een belastingvermindering van 2,5% op de inbreng krijgen.
  • Bovendien voorziet de win-winlening in een eenmalig belastingkrediet als de lening niet wordt terugbetaald. De exit van een vriendenaandeelhouder is wettelijk niet geregeld.
  • Afspraken over een win-winlening worden vastgelegd in een overeenkomst die aan wettelijk bepaalde vormvereisten moet voldoen. Bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen kan men een modelcontract en aflossingstabel invullen en doorsturen. Ook voor het vriendenaandeel kan men een modelovereenkomst van de Participatiemaatschappij Vlaanderen gebruiken. Maar het opmaken van afspraken tussen aandeelhouders is maatwerk. Bovendien zal een bedrijfsrevisor of een externe accountant de uitgifteprijs van de vriendenaandelen moeten goedkeuren. Dit biedt u als investeerder bijkomende bescherming, maar het brengt ook bijkomende kosten met zich mee.

De praktijk zal uitwijzen of het 'vriendenaandeel' evenveel succes zal kennen als de 'win-winlening'. Wel staat vast dat de praktische aspecten van de win-winlening minder complex zijn en het fiscaal voordeel hoger ligt. Gezien een kmo maximaal 300.000 euro mag ophalen en een investeerder maximaal 75.000 euro mag investeren in het vriendenaandeel en de win-winlening samen, zal men waarschijnlijk eerder kiezen voor de win-winlening.

Als het over een startende vennootschap gaat, zal wie risicokapitaal wil verschaffen uiteraard eerder opteren voor de 'taxshelter startende vennootschappen' in plaats van het vriendenaandeel. Hier is het fiscaal voordeel namelijk groter.

U vindt alle details over deze maatregelen in dit overzicht

Auteur