Meer financiële ademruimte voor startende ondernemingen

Wetgever wil btw-voorfinanciering bij starters sneller terugbetalen

Een onderneming starten, brengt vaak heel wat investeringen met zich mee. Deze investeringen worden onderworpen aan btw, die zowel voor maand- als kwartaalaangevers terugvorderbaar is op het einde van het kwartaal. Daarna beschikt de administratie over een periode van drie maanden om deze btw terug te betalen. De jonge starter zal dus in het slechtste geval een zestal maanden op de btw-terugbetaling moeten wachten. Dat kan soms tot liquiditeitsproblemen leiden.

Om deze liquiditeitsproblemen te verlichten, biedt de wetgever starters voortaan de mogelijkheid om gebruik te maken van het stelsel van de maandelijkse terugvraag van het tegoed.

Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • Het tegoed moet betrekking hebben op een tijdvak dat valt binnen de 24 maanden die volgen op de datum van de aanvang van de activiteit
  • De periodieke aangiften moeten maandelijks en elektronisch worden ingediend
  • Het tegoed moet minstens 245 euro bedragen

Er is geen voorafgaande vergunning vereist. De teruggave moet worden gevraagd via een ‘uitdrukkelijke vermelding’ in de betrokken btw-aangifte.

Voor starters die toch nog verkiezen om op kwartaalbasis in te dienen, verbindt de administratie zich er toe het tegoed uiterlijk twee maanden na het kwartaal terug te betalen.

Nog geen klant bij KBC Private Banking & Wealth? 

Maak een afspraak


 

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.