Uitkering liquidatiereserve eerste keer mogelijk

Als uw vennootschap voor het aanslagjaar 2015 een liquidatiereserve had aangelegd, dan kunt u die vanaf dit jaar uitkeren naar uw privévermogen met toepassing van 5% roerende voorheffing (RV). De globale belastingdruk bij uitkering zal in dat geval slechts 13,64% bedragen, in plaats van het standaardtarief in de RV van 30%.

De liquidatiereserve is een fiscaalvriendelijke manier om dividenden uit te keren. Voorwaarden zijn wel onder andere dat de opgebouwde reserves minstens vijf jaar in de vennootschap zijn behouden en dat er bij aanleg een afzonderlijke aanslag van 10% werd betaald. Als uw vennootschap boekhoudkundig afsluit op 31 december, kon ze als kleine vennootschap voor de eerste keer een liquidatiereserve aanleggen voor de winsten van het boekjaar 2014.

De wachttermijn van vijf jaar is in dat geval verstreken, waardoor er voor het eerst liquidatiereserves kunnen worden uitgekeerd met toepassing van 5% RV. Als de wachttermijn van vijf jaar niet wordt gerespecteerd, is er 17% (bij aanleg vóór aanslagjaar 2018) of 20% (bij aanleg vanaf aanslagjaar 2018) RV verschuldigd.

Wanneer effectief uitkeerbaar?

De uitkering van een tussentijds dividend vóór de jaarlijkse algemene vergadering wordt door de Commissie voor Boekhoudkundige Normen afgeraden.

Wanneer men een dividend uitkeert naar aanleiding van de jaarlijkse algemene vergadering (voor een vennootschap die boekhoudkundig afsluit op 31 december, bijvoorbeeld in juni 2020), kan er twijfel bestaan of de liquidatiereserve vijf jaar werd behouden. Het toegekende dividend is op het einde van het boekjaar dan namelijk niet meer opgenomen onder het eigen vermogen. Volgens het antwoord op een parlementaire vraag vormt dat geen probleem. Om elk risico te vermijden, kan worden overwogen om pas ná de gewone algemene vergadering een tussentijds dividend uit te keren.

Nieuw vanaf 1 januari 2020: dubbele uitkeringstest

Besloten vennootschappen (BV’s) en Coöperatieve vennootschappen (CV’s) worden sinds begin dit jaar onderworpen aan een dubbele uitkeringstest – de netto-actieftest en de liquiditeitstest – wanneer ze dividenden wensen uit te keren. Voor de Naamloze vennootschap (NV) geldt enkel de netto-actieftest.

De netto-actieftest zorgt ervoor dat het eigen vermogen van de vennootschap door de uitkering niet onder een bepaalde grens daalt. De liquiditeitstest stelt dat de vennootschap na de uitkering voor een periode van minstens twaalf maanden haar opeisbare schulden zal kunnen betalen.

Impact coronasteunmaatregelen

We geven nog mee dat vennootschappen die dividenden uitkeren na 12 maart 2020, van bepaalde coronasteunmaatregelen worden uitgesloten.

Heeft u hier nog vragen over? Uw private banker of wealth officer is uw eerste aanspreekpunt. Indien gewenst schakelt hij een expert Financiële Planning Ondernemen in die voor u klaarstaat voor het beantwoorden van al uw vragen.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u hierover vragen hebt.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Hebt u vragen? We helpen u graag.

→  Stel hier uw vraag

KBC Private Banking & Wealth blijft bereikbaar

Neem contact op met uw private banker of wealth officer. Ze staan voor u klaar.

→ Zo bereikt u ons


 

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.