Vanaf 1 augustus kunt u uw vennootschap online oprichten

Wilt u vandaag een vennootschap oprichten met een authentieke akte? Dan moet u nog altijd langs de notaris gaan om de noodzakelijke handtekeningen te zetten.

Dat verandert vanaf 1 augustus 2021.

Zo keurde de ministerraad op 25 maart 2021 een voorontwerp van wet goed, waardoor u de authentieke akte voor de oprichting van uw vennootschap op 2 manieren kunt laten verlijden:

  • elektronisch en op afstand
  • fysieke verschijning

Het digitaal oprichten van een vennootschap brengt geen extra kosten met zich mee. Bij vermoeden van fraude kan de fysieke verschijning toch nog gevraagd worden.

De inhoudelijke vereisten voor het verlijden van een authentieke akte blijven dezelfde. De aanwezigheid van de notaris is wel nog altijd nodig voor de authentieke oprichting van een vennootschap. We merken wel op dat u sommige vennootschapsvormen (VOF en CommV) onder bepaalde voorwaarden niet verplicht notarieel moet oprichten.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.