Verlenging verhoogde investeringsaftrek van 25% tot 31 december 2022

De tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek tot 25% wordt verlengd tot 31 december 2022. Met deze fiscale stimulans wil de regering kmo’s en eenmanszaken aanmoedigen om nieuwe investeringen te doen. 

Verhoogde investeringsaftrek door corona

De algemene eenmalige investeringsaftrek werd door corona al verhoogd van 8% naar 25% voor investeringen die gebeuren tussen 12 maart en 31 december 2020. Dit kon u lezen in ons nieuwsbericht van 18 oktober 2020.

Om ook 25% investeringsaftrek te krijgen op investeringen in 2021 of 2022, gelden dezelfde voorwaarden.

Overdraagbaarheid van investeringsaftrek voor kmo’s

Er werd ook een uitbreiding opgenomen over de overdraagbaarheid van de investeringsaftrek voor kmo’s. De investeringsaftrek voor investeringen tussen 12 maart en 31 december 2020 kon in de vennootschapsbelasting alleen bij onvoldoende winst naar het volgende belastbare tijdperk worden overgedragen. In het kader van de verlenging van de verhoogde investeringsaftrek zal nu ook de niet-benutte investeringsaftrek van 25% naar de twee daaropvolgende belastbare tijdperken kunnen worden overgebracht. Dit geldt voor investeringen uitgevoerd tussen 1 januari 2019 en 31 december 2021. Investeringen die in 2022 gebeuren, komen hiervoor dus niet in aanmerking.

Ter herinnering: in de personenbelasting is de investeringsaftrek onbeperkt overdraagbaar.

Hebt u hierover nog vragen?

Neem dan contact op met uw private banker of wealth officer. Zo nodig schakelt hij een expert Financiële Planning Ondernemen in om u te helpen.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.