Wat is er vanaf 2020 gewijzigd in de autofiscaliteit?

Sinds 1 januari 2020 zijn er verschillende wijzigingen in werking getreden op
het vlak van de autofiscaliteit voor personenwagens, wagens dubbel gebruik en minibussen. We lichten deze graag hieronder even toe.
 

Fiscale aftrekbaarheid autokosten

De formule om de fiscale aftrekbaarheid van autokosten te berekenen luidt voortaan als volgt:
120 % – (0,5 x coëfficiënt volgens brand-stoftype x CO2-uitstoot/km).

De coëfficiënt is 1 voor een dieselmotor, 0,95 voor andere motoren, 0,90 voor een aardgasmotor (CNG) met een belastbaar vermogen < 12 pk.

Autokosten zijn steeds minimaal 50 % en maximaal 100 % fiscaal aftrekbaar.
De enige uitzondering hierop zijn autokosten van een wagen met een CO2-uitstoot >200 gram, die slechts voor 40 % aftrekbaar zijn.

Brandstofkosten zijn voortaan eveneens fiscaal aftrekbaar in functie van de bovenstaande principes. Financieringskosten blijven echter wel 100 % fiscaal aftrekbaar.

Stel dat we een dieselwagen nemen met een CO2-uitstoot van 148 gram, dan zal de nieuwe fiscale aftrekbaarheid nog slechts 50 % bedragen ((120 – 0,5 x 1 x 148) = 46, met als minimum 50 %).

Personenbelasting: bovenstaande wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2020. Een uitzondering wordt gemaakt voor wagens die vóór 1 januari 2018 werden aangeschaft (d.w.z. gekocht, besteld, leasingcontract getekend). De kosten van deze wagens (en de bijhorende brandstofkosten) blijven voor minstens 75 % fiscaal aftrekbaar. Kosten van wagens met een CO2-uitstoot > 200 g/km echter zijn slechts voor 40 % aftrekbaar ook al zijn ze vóór 1 januari 2018 aangeschaft.

Vennootschapsbelasting: de nieuwe regeling is van toepassing vanaf het boekjaar dat ten vroegste start op 1 januari 2020 en verbonden is met aanslagjaar 2021.

 


 

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.