CyberSecure-Verzekering

Bescherm uzelf en uw gezin tegen oplichting en fraude

 • Dekking tegen verlies van geld op uw rekening door oplichting en fraude
 • Vergoeding van financiële schade door identiteitsdiefstal
 • Psychologische bijstand na reputatieschade
Bescherm uw zichtrekening tegen cyberfraude

U hebt het ongetwijfeld al ergens gelezen, of u kent iemand die het al heeft meegemaakt. Cyberfraude is volop in opmars. Daarom blijft u best waakzaam op uw smartphone, computer, ... Hieronder enkele voorbeelden van hoe cyberfraude eruit kan zien: 

 • WhatsApp-fraude
  U krijgt van uw (klein)zoon of -dochter een WhatsApp-berichtje: "Hey, ik ben op kot en m'n gsm is gestolen. Dit is m'n nieuwe nummer. Ik moet vandaag dringend een overschrijving doen om m'n boeken te betalen maar kan dit nu dus niet... Wil jij dit even voor me doen, please? Ik betaal het zo snel mogelijk terug!" - hoewel het onschuldig lijkt is dit fraude. Na uw betaling hoort u niets meer van uw (klein)zoon of -dochter.
 • Online boekingen
  Of stel u hebt online een vakantiehuisje in Italië geboekt. Helaas blijkt het vakantiehuisje bij aankomst niet te bestaan en is de "verhuurder" er met uw geld vandoor. 
 • Online aankopen
  U ziet een mooie 4K-televisie tegen een extreem hoge korting. U betaalt online, de betaling gaat onmiddellijk van uw rekening maar de televisie wordt nooit geleverd. De webwinkel blijkt vals.
 • Valse e-mails
  U krijgt een dringende e-mail met als afzender ‘uw energieleverancier’. Die bevat een aanmaning  om uw factuur via een link te betalen. Als u niet betaalt sluiten ze uw stroom onmiddellijk af. Achteraf blijkt deze e-mail helemaal niet van uw energieleverancier te komen. U hebt wel meteen betaald en bent dus uw geld kwijt.

De volledige lijst met waarborgen en uitsluitingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Wees beschermd

Met de KBC CyberSecure-Verzekering beschermt u uw KBC-zichtrekening tegen financiële schade. De rekening waarmee u uw bijdrage betaalt wordt uw beschermde rekening.

Wel verzekerd

Financiële schade door:

 • Online bestellingen, boekingen of aankopen bij particulieren en zogezegde handelaars of dienstverleners
 • Misleiding door zogezegde familieleden, bijvoorbeeld via WhatsApp (whaling)
 • Diefstal van persoonlijke gegevens
 • Phishing via sms, telefoon of sociale media

Niet verzekerd

Financiële schade door:

 • Vriendschaps- of datingfraude
 • Oplichting via online beleggingen
 • Oplichting of fraude via kredietkaarten
 • Betalingen voor namaakproducten 
Bescherm uw zichtrekening tegen cyberfraude

Meer weten over de KBC CyberSecure-Verzekering?

Uw KBC CyberSecure-Verzekering vergoedt:

 • Financiële schade door oplichting, fraude of identiteitsdiefstal vanaf 100 euro tot 25.000 euro per schadegeval. Dat maximumbedrag geldt per kalenderjaar en voor alle verzekerde rekeningen samen. De franchise bedraagt 10% van het uitgekeerde bedrag.
 • Psychologische bijstand na reputatieschade tot 5 sessies van 2 uur

Cybercriminaliteit evolueert snel. Van phishing (fraude via sms, e-mail, telefoon of sociale media) tot oplichting bij online bestellingen. Maar hoe deze oplichters ook te werk gaan, hun doel is steeds hetzelfde: geld van uw rekening stelen. Daarnaast azen cybercriminelen op uw persoonlijke gegevens. Deze gebruiken ze om bijvoorbeeld aankopen te doen in uw naam (identiteitsfraude).

Met de KBC CyberSecure-Verzekering beschermt u uw KBC-zichtrekeningen tegen verlies van geld door fraude en oplichting. U bent ook ingedekt voor financiële schade door identiteitsdiefstal en psychologische bijstand bij reputatieschade.

Bescherming voor 1 rekening
Uw maandelijkse bijdrage bedraagt 7 euro, bestaande uit een bijdrage van 6,41 euro en een taks van 0,59 euro. In dit bedrag zitten ook de acquisitiekosten, geraamd op 1,44 euro en de administratiekosten op 0,41 euro.

Bescherming voor alle rekeningen van uw gezin
Uw maandelijkse bijdrage bedraagt 12 euro, bestaande uit een bijdrage van 10,98 euro en een taks van 1,02 euro. In dit bedrag zitten ook de acquisitiekosten, geraamd op 2,48 euro en de administratiekosten op 0,70 euro.

Krijgt u te maken met verlies van geld op uw rekening, diefstal van persoonlijke gegevens of reputatieschade? Meld uw schadegeval bij KBC Secure4u via 016 432 000 of secure4u@kbc.be.

Wanneer u aangifte doet via e-mail, zet dan geen gevoelige informatie in uw mail, maar wacht tot KBC u contacteert.

Bescherm uw zichtrekening tegen cyberfraude
 
 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing
 • De KBC CyberSecure-Verzekering is een verzekering voor diverse geldelijke verliezen en psychologische bijstand bij reputatieschade. Deze verzekering werd gesloten door KBC Bank bij KBC Verzekeringen. Je bent verzekerd indien je bent toegetreden en je de toetredingsbijdrage hebt betaald.
 • Elke rekeninghouder kan op ieder moment beslissen of hij wenst toe te treden tot de KBC CyberSecure-Verzekering. Uittreden kan eenvoudig en op elk moment door het digitale proces in KBC Mobile of KBC Touch te doorlopen.
 • Als je een klacht hebt over de dekkingsvoorwaarden, kun je terecht bij je KBC-bankkantoor of bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je nog niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be, die optreedt voor de volledige sector. Je behoudt evenwel het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor alle andere klachten kun je je wenden tot klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 en/of tot ombudsman@ombudsfin.be.

Voor meer info over de KBC CyberSecure-Verzekering kun je terecht op onze website of bij je expert. De KBC CyberSecure-Verzekering is een product van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België. BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601, BIC KREDBEBB

Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC-groep

Lees zeker dit informatiedocument voor u toetreedt tot de verzekering

Bescherm uw rekeningen tegen cybercriminelen