Ga niet uit de bocht met uw autoverzameling

U hebt een mooie collectie classic cars opgebouwd, met een paar unieke topexemplaren die een mooi kapitaal vertegenwoordigen. U geniet er elke dag van en dat is maar goed ook. We raden u dan ook aan na te denken over de toekomst van uw verzameling.
 

Verzameling uitbouwen of verkopen? Het Private Plan biedt raad

Wilt u uw collectie verder uitbouwen of verkoopt u ze beter geleidelijk aan, om uw huidige levensstandaard op termijn te kunnen aanhouden? Het antwoord op deze vragen hangt in belangrijke mate af van andere vermogensbestanddelen zoals uw vastgoed, het rendement op uw bankportefeuille, de evolutie van uw inkomsten, de inflatie en nog heel wat andere factoren.

Dit wordt al gauw complex. Daarom hebben we bij KBC Private Banking een handige planningstool uitgewerkt die uw inkomsten- en uitgavenstromen tot ver in de toekomst in beeld brengt. Zo krijgt u zicht op de mogelijkheden van uw vermogen.

En omdat de toekomst niet te voorspellen is, werken we met verschillende scenario’s: een scenario waarin het slechter loopt dan verwacht, een gemiddeld scenario en één waarin de zaken beter lopen dan verwacht. Al die analyses vatten we samen in een overzichtelijk Private Plan, een echt financieel roadbook dus.

Een Private Plan: een persoonlijk gesprek en een diepgaande analyse

Uw Private Plan bestaat uit twee delen: een diepgaand persoonlijk gesprek en een duidelijke analyse. Tijdens het persoonlijke gesprek stellen we u vragen over diverse domeinen: uw familie, uw vastgoed, uw schenkingen, uw passies zoals uw classic cars, uw gezondheid en welzijn, uw financiën, uw werk en pensioen, uw toekomstplannen...

De financiële analyse geeft u een beeld van hoe u uw toekomst kunt financieren, rekening houdend met al deze elementen. Zowel het moment dat uw groepsverzekering wordt uitgekeerd, als het moment dat u uw portefeuille moet aanspreken om bijvoorbeeld de classic car van uw dromen aan te schaffen, wordt duidelijk weergegeven.

Uw collectie overdragen en toch aan het stuur blijven

Bij de verdere uitbouw van uw collectie kunt u ook al rekening houden met de toekomst. U kunt samen met uw kinderen bijvoorbeeld een nieuwe classic car kopen: de kinderen kopen de blote eigendom en u het vruchtgebruik. U geniet van uw nieuwe aanwinst en uw kinderen betalen bij uw overlijden geen successierechten meer.

Of misschien overweegt u om uw collectie deels of volledig te schenken aan uw kinderen. Hoe verdeelt u de collectie dan correct als u meerdere kinderen hebt? Is het mogelijk om de collectie samen te houden? Denk ook aan de reserve, het minimaal voorbehouden deel, waarop ieder kind recht heeft.

Ook de waardering van de geschonken goederen is belangrijk. Wat neemt u als waarderingsmoment? Is dat het ogenblik van de aankoop, van de schenking of van het overlijden?

Allemaal belangrijke vragen die u het best op voorhand bekijkt. Want het zijn dergelijke ogenschijnlijke details die jammer genoeg vaak leiden tot familiale wrevel en dat is wellicht niet het opzet van uw prachtig uitgebouwde collectie.

U bent welkom voor een verkennend gesprek

Voor een verkennend gesprek over ‘Uw Private Plan’ en over de successieplanning van KBC Private Banking & Wealth, neemt u het best contact op met een private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.