BRS en KBC steunen boeren in het Zuiden

Danny Pieraets en Hubert Benoot hadden gedurende vele jaren managementfuncties bij KBC. Nu ze op pensioen zijn, stellen ze net als veel andere oud-KBC’ers hun knowhow en ervaring ter beschikking van BRS. Die vzw staat microfinancierings- en microverzekeringsinstellingen in het Zuiden bij met advies, coaching en vorming. Microkredieten en -verzekeringen kunnen rurale ondernemers en boeren op weg helpen naar een beter leven.

Wat is BRS?

BRS staat voor Belgische Raiffeisen Stichting. De vzw werd in 1992 opgericht in de schoot van de coöperatie Cera. Het doel van BRS was en is het ondersteunen van microfinancierings- en microverzekeringsinstellingen in het Zuiden door vorming, coaching en advies aan te bieden aan hun medewerkers.

Cera brengt haar coöperatieve kennis en ervaring in. KBC stelt haar expertise op het vlak van bankzaken en verzekeringen ter beschikking van BRS en van de partners in het Zuiden.

Kurt Moors, algemeen coördinator van BRS

Kurt Moors, algemeen coördinator van BRS: ‘Ons land heeft een eigen geschiedenis van boeren die indertijd geen toegang hadden tot kredieten. Dat was de aanleiding voor de oprichting van de eerste coöperatie, waaruit later Cera groeide.

In het Zuiden zijn er vandaag heel wat rurale ondernemers en boeren die niet bij een gewone bank terechtkunnen omdat ze de middelen niet hebben. Een microkrediet kan hun de mogelijkheid geven om hun capaciteiten te ontplooien en aan een beter leven te werken. In Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn heel wat microfinancierings- en microverzekeringsinstellingen actief. Sommige werken in een stadsomgeving waar ze kleine handelaars en horecaondernemers steunen. Andere zijn actief in rurale gebieden en verstrekken kredieten en andere financiële diensten aan kleine boeren en ondernemers.

Vanuit onze geschiedenis en onze band met Cera kiezen we voor het ondersteunen van coöperatieve microfinancieringsinstellingen in ruraal milieu, via coaching, vorming en advies.’

Wat is de rol van KBC?

Kurt Moors: ‘Verschillende KBC-managers engageren zich na hun pensioen om op vrijwillige basis een partner in het Zuiden te ondersteunen. Het gaat over een langdurig engagement van vele jaren. Zij kunnen een beroep doen op een grote pool KBC-specialisten. Denk aan ICT’ers of kredietexperts, die zich ook willen inzetten voor BRS. Zij mogen van KBC die taak deels opnemen tijdens de werkuren en deels in hun vrije tijd.’

Onlangs heeft BRS een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met U-IMCEC, een microfinancieringsinstelling uit Senegal.

Kurt Moors: ‘Klopt. Er waren al langer contacten. Begin 2020 waren we in Senegal voor een verkenningsbezoek en keerden terug met concrete afspraken voor verdere samenwerking. Dat was net voor het begin van de covidpandemie. Die heeft voor flink wat vertraging gezorgd.

We zijn wel contact blijven houden en we hebben zelfs enkele webinars opgezet over landbouwfinanciering en over het organiseren van een landbouwcel binnen hun organisatie, op basis van de ervaring van KBC en CBC. Maar pas eind 2021 konden we de draad ter plaatse weer opnemen. In mei is dan de officiële samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hubert Benoot reisde mee naar Senegal. Hij en Danny Pieraets zullen de samenwerking leiden.’

Danny en Hubert, jullie zijn beiden oud-medewerkers van KBC.

Danny Pieraets

Danny Pieraets: ‘Ik ben mijn carrière begonnen bij Cera-Bank, ik was onder meer regionaal verantwoordelijke voor het distributienet en ik heb een kredietdienst geleid. Bij KBC was ik als organisatieadviseur bezig met het meten en verbeteren van processen en procedures van verschillende afdelingen. Ik ben sinds 2020 op pensioen.’

Hubert Benoot

Hubert Benoot: ‘Ik ben directeur van de afdeling buitenlandse handel van KBC geweest. Wij adviseerden klanten – importeurs en exporteurs – zodat ze hun risico’s onder controle konden houden, en we financierden hun projecten in het buitenland. Ik heb veel gereisd, ook in Afrika. Ik ging in 2019 op pensioen.’

Welke specifieke meerwaarde heeft het engagement van KBC en haar medewerkers voor de partner in het Zuiden?

Kurt Moors: ‘U-IMCEC wordt door meerdere organisaties en ngo’s ondersteund. Zij bieden als consultants hun diensten aan om een specifiek probleem aan te pakken. Wat Ousmane Thiongane, de algemeen manager van U-IMCEC, zo waardeert in onze aanpak is dat hij met Danny en Hubert twee sparring partners heeft met wie hij ideeën kan delen, die suggesties aanbrengen en vanuit hun kennis en ervaring meedenken met de bank. Zij kunnen bovendien terugvallen op de steun van heel wat KBC-specialisten.’

Hubert Benoot: ‘Danny en ik zijn generalisten, managers. Komt er een specifieke vraag, dan kunnen we vissen in de grote vijver van KBC-specialisten. U-IMCEC worstelt bijvoorbeeld met het puren van informatie uit haar ICT-systeem. Wel, bij CBC is er iemand die elke dag rapporten opmaakt op basis van data in het systeem. Hij gaat in augustus drie dagen naar Senegal om er met de IT-directeur het probleem aan te pakken. Alle KBC-medewerkers die mee de schouders zetten onder BRS-projecten zijn verenigd onder de naam “KBC4BRS”.’

Kunt u U-IMCEC even voorstellen?

Kurt Moors: ‘De afkorting U-IMCEC staat voor Union des Institutions Intermutualistes Communautaires d’Epargne et du Crédit. Het is dus een spaar- en kredietcoöperatie, de kredietnemers zijn ook aandeelhouders.’

Hubert Benoot: ‘U-IMCEC vierde dit jaar haar twintigjarig bestaan. Ze heeft 120 kantoren en 320 personeelsleden, is actief in een groot deel van het land en is de vijfde grootste microfinancieringsinstelling in Senegal. U-IMCEC is zowel in de steden als op het platteland aanwezig. Ze wil haar aandeel landbouwfinanciering uitbreiden. In 2024 moet 45 procent van haar portefeuille uit landbouwkredieten bestaan, nu is dat ongeveer een kwart. Daarmee wil ze zich inschakelen in de ambitie van de Senegalese overheid om de eigen voedselproductie te vergroten. Meer specifiek wil U-IMCEC via kredietverstrekking jongeren en vrouwen in de agrarische sector ondersteunen. Op termijn wil ze een referentie worden: kleine boeren of rurale ondernemers die een krediet nodig hebben zouden automatisch aan U-IMCEC moeten denken.’

Hoe kan BRS concreet bijdragen aan het waarmaken van die ambitie?

Hubert Benoot: ‘Tijdens het bezoek in december hebben we een zicht gekregen waar de bank staat op het vlak van agrifinanciering. We hebben kennis gemaakt met haar lokale partners, we hebben enkele boeren bezocht. Elke maand is er nu een videomeeting met Ousmane en Camara, het hoofd van de nieuwe agrifinance unit, begin augustus volgt er een nieuw opvolgingsbezoek.

Er is zeker behoefte aan opleiding en coaching van de medewerkers. We zullen in augustus ook een workshop organiseren over hoe U-IMCEC zich in de toekomst wil onderscheiden van andere microfinancieringsinstellingen, want dat blijft voorlopig nog onduidelijk. Er is zeker ook ondersteuning nodig voor het aanbieden van betaalbare agriverzekeringen aan klanten tegen de risico’s van droogte of wateroverlast door de klimaatverandering.’

Danny Pieraets: ‘De medewerkers van de bank moeten heel veel verschillende zaken doen, zonder ondersteuning kunnen ze niet het niveau halen dat ze willen bereiken. Ze kijken naar ons om kennis en ervaring binnen te brengen, op krediettechnisch vlak maar ook op organisatorisch gebied.

Twee pijlers zijn daarin cruciaal: de commerciële en de operationele. Hoe onderscheid je je en hoe maak je dat waar via je organisatie, processen en procedures? Een ander belangrijk aspect is de landbouwtechnische kennis. De medewerkers van U-IMCEC moeten zich niet alleen profileren als verstrekkers van kredieten, ze moeten ook nadenken met de boeren over de ontwikkeling van het bedrijf, over het gebruik van meststoffen, over hoeveel een hectare moet opbrengen om rendabel te zijn enzovoort.’

Persoonlijk ben ik erg gedreven door de welvaartsherverdeling in de wereld. Die moet er komen in het belang van de volgende generaties. Raiffeisen was indertijd een antwoord om de land¬bouwstand uit de armoede te halen en dat zetten we voort met BRS.

Stephan Olaerts, directeur en lid van het managementcomité Cera

Meer info

Meer informatie over BRS vindt u op www.brs.coop. U kunt er ook inschrijven op de gratis nieuwsbrief.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief